รายชื่อผู้นำประเทศ พ.ศ. 2562

นี่คือ รายชื่อของผู้นำประเทศของประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2562

ทวีปเอเชียแก้ไข

ทวีปยุโรปแก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

เขตโอเชียเนียแก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข

ทวีปแอฟริกาแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข