วิกิพีเดีย:แม่แบบรายชื่อประเทศแบ่งตามทวีป

ทวีปเอเชียแก้ไข


ทวีปยุโรปแก้ไข

เขตโอเชียเนีย (ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก)แก้ไข

ทวีปอเมริกาเหนือแก้ไข

ทวีปอเมริกาใต้แก้ไข


ทวีปแอฟริกาแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข