รายชื่อนายกรัฐมนตรีภูฏาน

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศภูฏาน นายกรัฐมนตรีจะถูกเสนอชื่อโดยพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรภูฏาน และหัวหน้าคณะฝ่ายบริหาร

นายกรัฐมนตรีภูฏาน
Emblem of Bhutan.svg
Prime Minister of Bhutan Dr. Lotay Tshering on December 28, 2018 (cropped).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
โลเท เชอร์ริง

ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
ผู้ประเดิมตำแหน่งอุกเยน ดอร์จี
(หัวหน้ารัฐมนตรี)
จิกมี พัลเดน ดอร์จี
(นายกรัฐมนตรี)
สถาปนา1907 (หัวหน้ารัฐมนตรี)
1952 (นายกรัฐมนตรี)

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแก้ไข

ลำดับ ภาพ (เกิด–เสียชีวิต) เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
1   อุกเยน ดอร์จี
(1855–1916)
1907 22 มิถุนายน ค.ศ. 1916 อิสระ
2   โซนัม ทอปกาย ดอร์จี
(1896–1953)
1917 1952 อิสระ

นายกรัฐมนตรีแก้ไข

ลำดับ ภาพ (เกิด–เสียชีวิต) เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
1   จิกมี พัลเดน ดอร์จี
(1919–1964)
1952 5 เมษายน ค.ศ. 1964
(ลอบสังหาร)
อิสระ
ว่าง (5 เมษายน ค.ศ. 1964–25 กรกฎาคม ค.ศ.1964)
  ลเฮนดัพ ดอร์จี
(1935–2007)
รักษาการนายกรัฐมนตรี
25 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 อิสระ
ตำแหน่งยกเลิก (27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964–20 กรกฎาคม ค.ศ. 1998)
2   จิกมี ทินเลย์
(1952–)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 อิสระ
3   ซังเก เงดุป
(1953–)
9 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 อิสระ
4   เยชีย์ ซิมบา
(1952–)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 8 สิงหาคม ค.ศ. 2001 อิสระ
5   กานดุ วังชุก

(1950–)

8 สิงหาคม ค.ศ. 2001 14 สิงหาคม ค.ศ. 2002 อิสระ
6   คินซาง ดอร์จิ
(1951–)
14 สิงหาคม ค.ศ. 2002 30 สิงหาคม ค.ศ. 2003 อิสระ
(2)   จิกมี ทินเลย์
(1952–)
30 สิงหาคม ค.ศ. 2003 18 สิงหาคม ค.ศ. 2004 อิสระ
(4)   เยชีย์ ซิมบา
(1952–)
18 สิงหาคม ค.ศ. 2004 5 กันยายน ค.ศ. 2005 อิสระ
(3)   ซังเก เงดุป
(1953–)
5 กันยายน ค.ศ. 2005 7 กันยายน ค.ศ. 2006 อิสระ
(5)   กานดุ วังชุก

(1950–)

7 กันยายน ค.ศ. 2006 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 อิสระ
(6)   คินซาง ดอร์จิ
(1951–)
31 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 9 เมษายน ค.ศ. 2008 อิสระ
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
(2)   จิกมี ทินเลย์
(1952–)
9 เมษายน ค.ศ. 2008 28 เมษายน ค.ศ. 2013 พรรคสันติภาพและความรุ่งเรืองของภูฏาน
  โสนัม ต็อบเกย์
(1949–)
28 เมษายน ค.ศ. 2013 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 อิสระ
7   เชอริง ต๊อบเกย์
(1965–)
27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 9 สิงหาคม ค.ศ. 2018 พรรคประชาธิปไตยประชาชน
  เซอริง วังชุก 9 สิงหาคม ค.ศ. 2018 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อิสระ
8   โลเท เชอร์ริง

(1968–)
7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 พรรคสหภูฏาน

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข