รายชื่อธงในประเทศไนจีเรีย

ตารางข้างล่างแสดงเป็นภาพธงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไนจีเรีย

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงชาติไนจีเรีย ธงสามสี พื้นสีเขียว-ขาว-เขียว แบ่งตามแนวตั้ง ความกว้างเท่ากัน[1]

ธงประธานาธิบดีแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี พื้นธงชาติ ที่ตรงกลางพื้นสีขาวมีตราแผ่นดิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
(ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
ธงแถบตามบาวสี่แถบ สีแดง-ดำ-ขาว-เขียว

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงเรือพลเรือน ลักษณะอย่างธงแสดงสัญชาติสีแดง ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปธงชาติไนจีเรีย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงเรือราชการ, เรือช่วยรบ และ ธงพาณิชยนาวีซึ่งควบคุมโดยทหารเรือ ลักษณะอย่างธงแสดงสัญชาติน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปธงชาติไนจีเรีย

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงกระทรวงกลาโหม ธงแถบตามยาวสามแถบ สีแดง-น้ำเงิน-ฟ้า
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศไนจีเรีย ลักษณะธงอย่างธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ มีตราราชการกองทัพอากาศ
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ธงแสดงสัญชาติสีขาวไนจีเรีย ผืนที่1 ลักษณะธงอย่างธงแสดงสัญชาติสีขาว ธงพื้นสีขาวกางเขนสีแดงที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปธงชาติไนจีเรีย
  ธงรัฐนาวีไนจีเรีย ผืนที่2 ธงพื้นสีขาว มีตราราชการกองทัพเรือ ที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปธงชาติไนจีเรีย

ธงในอดีตแก้ไข

บริษัทรอยัลไนเจอร์คอมปานีแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2429 - 2442 ธงบริษัทรอยัลไนเจอร์คอมปานี ธงแสดงสัญชาติสีขาว แต่ไม่มีรูปกางเขนแห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นสีขาวมีรูปอย่างอักษร "Y" สีดำในวงกลมขอบสีแดง ภายในแขนอักษร "Y" แต่ละกิ่งนั้น มีอักษรภาษาลาตินสีเหลือง ความว่า 'ARS' 'JUS' และ 'PAX'

รัฐในอารักขาแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1885- 1900 ธงชายฝั่งไนเจอร์ในอารักขา ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน มีตรารัฐในอารักขาอยู่ภายในวงกลมสีขาว.
  ค.ศ. 1900 - 1914 ธงไนจีเรียเหนือในอารักขา ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน มีตรารัฐในอารักขาอยู่ภายในวงกลมสีแดง.
  ค.ศ. 1900 - 1914 ธงไนจีเรียใต้ในอารักขา ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน มีตรารัฐในอารักขาอยู่ภายในวงกลมสีเขียว.

อาณานิคมสหราชอาณาจักรแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2429 - 2449 ธงชาติอาณานิคมลากอส ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินรูป เป็นรูปช้างแอฟริกัน เบื้องหลังเป็นรูปต้นไม้และภูเขา ใต้ตัวช้างมีอักษรย่อ "L"
  พ.ศ. 2449 - 2503 ธงชาติอาณานิคมไนจีเรีย ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินรูปดาวหกแฉกสีเขียวบนพื้นวงกลมสีแดง กลางรูปดาวนั้นมีมงกุฎราชินีทิวดอร์ ใต้มงกุฎดังกล่าวมีข้อความ "Nigeria"

ธงผู้ว่าการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2429 - 2431 ธงผู้ว่าการแห่งลากอส ธงชาติสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินดังปรากฏในธงชาติล้อมด้วยช่อกุหลาบเป็นรูปวงกลมที่กลางธง
  พ.ศ. 2420 - 2503 ธงผู้สำเร็จราชการแห่งไนจีเรีย
  พ.ศ. 2503 - 2506 ธงพื้นสีน้ำเงิน มีรูปสิงโตสวมมงกุฎยืนอยู่บนมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด เบื้องล่างเป็นแพรแถบจารึกข้อความ "Federation of Nigeria"

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:ธงชาติไนจีเรีย