รายชื่อธงในประเทศเคนยา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รายชื่อธงต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศเคนยา

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ธงชาติเคนยา ธงนี้มีลักษณะพื้นฐานมาจากสีธงของพรรค Kenya African National Union สีดำในธง หมายถึง ชนชาติส่วนใหญ่ของประเทศ คือ ชนผิวดำ สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลเพื่อการต่อสู้เรียกร้องเอกราช และสีเขียว หมายถึง ความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ ขอบสีขาวริมแถบสีแดง ซึ่งเพิ่มเข้ามาในภายหลัง หมายถึง สันติภาพ โล่แบบชนเผ่ามาซายและหอกไขว้ 2 เล่ม หมายถึง การปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น

ธงประธานาธิบดีแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงประธานาธิบดีเคนยา
ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  จูมู เกนยัตตา
  ดาเนียล โมอี
  มไว คิบากิ
  อูฮูรู เกนยัตตา

ธงทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงแสดงสัญชาติกองบัญชาการทหารสูงสุด ธงแถบแนวนอนสามสี แดง-ฟ้า-น้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปธงชาติเคนยา ที่ด้านปลายธงมีตรากองบัญชาการทหารสูงสุด
ธงประจำกองทัพบก
  แสดงสัญชาติกองทัพอากาศ ลักษณะเลียนแบบธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ โดยเป็นธงพื้นสีฟ้า ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปธงชาติเคนยา ที่ด้านปลายธงมีรูปเป้าหน้าวัวตามสีธงชาติ
  ธงแสดงสัญชาติสีขาว ลักษณะเลียนแบบธงราชนาวีสหราชอาณาจักร โดยเป็นธงพื้นสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปธงชาติเคนยา ที่ด้านปลายธงมีรูปสมอสีแดง
  ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทัพเรือ ลักษณะอย่างเดียวกันกับธงรัฐนาวี ที่ด้านปลายธงมีตราแผ่นดินวางซ้อนทับรูปสมอสีแดง
ธงประจำตำรวจ

ธงในอดีตแก้ไข

บริษัทแอฟริกาตะวันออกแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2436พ.ศ. 2463 ธงวิตูแลนด์ในอารักขา ธงชาติสหราชอาณาจักรสัดส่วน 15:27 ขอบนอกเป็นพื้นสีแดงสัดส่วน 37:57
  ธงเรือวิตูแลนด์ในอารักขา ธงชาติสหราชอาณาจักร ขอบนอกเป็นพื้นสีแดง สัดส่วนธง 1:2
  พ.ศ. 2423 – พ.ศ. 2463 ธงแอฟริกาตะวันออกในอารักขา มีรูปดวงอาทิตย์สีทองเปล่งรัศมี 24 แฉก ภายใต้มงกุฎ ที่ตรงกลางธงชาติสหราชอาณาจักร
  ธงเรือราชการ ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ที่ด้านปลายธงมีรูปดวงอาทิตย์สีทองเปล่งรัศมี 24 แฉก ภายใต้มงกุฎ
  ธงเรือเอกชน ธงแสดงสัญชาติสีแดง ที่ด้านปลายธงมีรูปรูปดวงอาทิตย์สีทองเปล่งรัศมี24แฉก ภายใต้มงกุฎ

อาณานิคมเคนยาแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1905-1963 ธงผู้ว่าการแห่งเคนยา มีรูปสิงโตสีแดงหันหน้าเข้าเสา ที่ตรงกลางธงชาติสหราชอาณาจักร
  ค.ศ. 1963-1964 ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงเป็นรูปสิงโตสวมมงกุฎยืนอยู่บนมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด ล้อบรอบด้วยแพรแถบจารึกข้อความว่า "เคนยา" ด้วยภาษาอังกฤษ
  ค.ศ. 1921-1963 ธงชาติ และ ธงราชการ ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ที่ด้านปลายธงมีรูปสิงโตสีแดงหันหน้าเข้าเสา ซึ่งใช้เป็นตราแผ่นดินของอาณานิคมเคนยา
  ค.ศ. 1895-1963 ธงเรือ ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน และ ธงแสดงสัญชาติสีแดง ที่ด้านปลายธงมีรูปสิงโตสีแดงหันหน้าเข้าเสาอยู่ภายในวงกลมสีขาว ธงนี้ใช้เป็นธงเรือราชการ
  ค.ศ. 1952–1962 ธงราชนาวีแอฟริกาตะวันออก ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ที่ด้านปลายธงมีรูปตราราชนาวีแอฟริกาตะวันออก.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข