รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศญี่ปุ่น

เครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ สองสายการบินใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

การจำแนกประเภทแก้ไข

ในญี่ปุ่นมีการจัดลำดับประเภทของท่าอากาศยานไว้ 3 ระดับ ภายใต้กฎหมายเดินอากาศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษทางเสียง รัฐบาลได้ออกกฎหมายลดมลพิษทางเสียงและกฎหมายพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ [1] จากกฎหมายดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้[2]

  • ระดับที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติ รองรับเที่ยวบินระดับประเทศ เที่ยวบินสำคัญต่างๆ และเที่ยวบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น ถูกสลัดอากาศจี้ มีทั้งสิ้น 5 แห่ง
  • ระดับที่ 2 : ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่าอากาศยานในระดับจังหวัดหรือชุมชนที่รัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญ รองรับเที่ยวบินระดับภูมิภาคและบางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • ระดับที่ 3 : ท่าอากาศยานท้องถิ่น เป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานร่วมกันระหว่างสายการบินพาณิชย์และกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ รองรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  • ท่าอากาศยานอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในรายการดังกล่าว

รายชื่อท่าอากาศยานแก้ไข

เมือง จังหวัด ICAO IATA ชื่อท่าอากาศยาน เว็บไซต์
ท่าอากาศยานระดับที่ 1
อิซูมิซาโนะ โอซากะ RJBB KIX ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2006-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นาริตะ ชิบะ RJAA NRT ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอตะ โตเกียว RJTT HND ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) {เว็บ} Archived 2008-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โทโกนาเมะ ไอชิ RJGG NGO ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (เซ็นแทรร์) {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2008-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โทโยนากะ, อิเกดะ, อิตามิ โอซากะ, เฮียวโงะ RJOO ITM ท่าอากาศยานนานาชาติโอซากะ (อิตามิ) {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ท่าอากาศยานระดับที่ 2
อะกิตะ อะกิตะ RJSK AXT ท่าอากาศยานอะกิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อะซะฮิกะวะ ฮกไกโด RJEC AKJ ท่าอากาศยานอะซะฮิกะวะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2007-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCC CTS ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฟุกุโอะกะ ฟุกุโอะกะ RJFF FUK ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2006-01-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮะโกะดะเตะ ฮกไกโด RJCH HKD ท่าอากาศยานฮะโกะดะเตะ {เว็บ} Archived 2005-11-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮิกะชิเนะ ยะมะงะตะ RJSC GAJ ท่าอากาศยานยะมะงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คิตะกีวชู ฟุกุโอะกะ RJFR KKJ ท่าอากาศยานคิตะกีวชู {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คุนิซะกิ โออิตะ RJFO OIT ท่าอากาศยานโออิตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2006-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คุชิโระ ฮกไกโด RJCK KUH ท่าอากาศยานคุชิโระ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มะชิกิ คุมะโมะโตะ RJFT KMJ ท่าอากาศยานคุมะโมะโตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มะสึยะมะ เอะฮิเมะ RJOM MYJ ท่าอากาศยานมะสึยะมะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิฮะระ ฮิโระชิมะ RJOA HIJ ท่าอากาศยานฮิโระชิมะ {เว็บ} Archived 2013-01-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิยะซะกิ มิยะซะกิ RJFM KMI ท่าอากาศยานมิยะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คิริชิมะ คะโงะชิมะ RJFK KOJ ท่าอากาศยานคะโงะชิมะ {เว็บ} Archived 2006-07-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2006-01-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นะฮะ โอะกินะวะ ROAH OKA ท่าอากาศยานนะฮะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นานโกกุ โคจิ RJOK KCZ ท่าอากาศยานโคจิ {เว็บ}[ลิงก์เสีย] {พีดีเอฟ} Archived 2006-01-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นะโตะริ มิยะงิ RJSS SDJ ท่าอากาศยานเซนได {เว็บ 1} {เว็บ 2} Archived 2006-07-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นีงะตะ นีงะตะ RJSN KIJ ท่าอากาศยานนีงะตะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะบิฮิโระ ฮกไกโด RJCB OBO ท่าอากาศยานโอะบิฮิโระ (โทะกะชิ - โอะบิฮิโระ) {เว็บ} Archived 2009-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2007-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอมุระ นะงะซะกิ RJFU NGS ท่าอากาศยานนะงะซะกิ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทะกะมะสึ คะงะวะ RJOT TAK ท่าอากาศยานทะกะมะสึ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อุเบะ ยะมะงุชิ RJDC UBJ ท่าอากาศยานยะมะงุชิอุเบะ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วักกะไน ฮกไกโด RJCW WKJ ท่าอากาศยานวักกะไน {เว็บ} Archived 2006-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2007-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ยะโอะ โอซะกะ RJOY ท่าอากาศยานยะโอะ {พีดีเอฟ} Archived 2007-03-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ท่าอากาศยานระดับที่ 3
อะงุนิ โอะกินะวะ RORA AGJ ท่าอากาศยานอะงุนิ {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อะมะมิ โอชิมะ คะโงะชิมะ RJKA ASJ ท่าอากาศยานอะมะมิ {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อะโอะโมะริ อะโอะโมะริ RJSA AOJ ท่าอากาศยานอะโอะโมะริ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โกโตะ นะงะซะกิ RJFE FUJ ท่าอากาศยานฟุกุเอะ {เว็บ} {พีดีเฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮะชิโจจิมะ โตเกียว RJTH HAC ท่าอากาศยานฮะชิโจจิมะ {เว็บ} Archived 2011-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {พีดีเอฟ} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มะกิโนะฮะระ/ชิมะดะ ชิซึโอะกะ ท่าอากาศยานชิซึโอะกะ {web} {pdf} Archived 2007-01-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮะนะมะกิ อิวะเตะ RJSI HNA ท่าอากาศยานฮะนะมะกิ {web} Archived 2006-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮะรุเอะ ฟุกุอิ RJNF FKJ ท่าอากาศยานฟุกุอิ {pdf} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮิกะวะ ชิมะเนะ RJOC IZO ท่าอากาศยานอิซุโมะ {web} Archived 2006-07-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อิเอะ โอะกินะวะ RORE IEJ ท่าอากาศยานอิเอะ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อิกิ นะงะซะกิ RJDB IKI ท่าอากาศยานอิกิ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อิชิงะกิ โอะกินะวะ ท่าอากาศยานชินอิชิงะกิ
อิซุโอชิมะ โตเกียว RJTO OIM ท่าอากาศยานโอชิมะ {web} Archived 2006-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ซะงะ ซะงะ RJFS HSG ท่าอากาศยานซะงะ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คิไก คะโงะชิมะ RJKI KKX ท่าอากาศยานคิไก {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คิตะอะกิตะ อะกิตะ RJSR ONJ ท่าอากาศยานโอดะเตะโนะชิโระ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คิตะไดโต โอะกินะวะ RORK KTD ท่าอากาศยานคิตะไดโต {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โกเบ เฮียวโงะ RJBE UKB ท่าอากาศยานโกเบ {เว็บ} {พีดีเอฟ} Archived 2006-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โคซุชิมะ โตเกียว RJAZ ท่าอากาศยานโคซุชิมะ {web} Archived 2006-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คุเมะจิมะ โอะกินะวะ ROKJ UEO ท่าอากาศยานคุเมะจิมะ {pdf} Archived 2006-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มะซุดะ ชิมะเนะ RJOW IWJ ท่าอากาศยานอิวะมิ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มัตสึโมะโตะ นะงะโนะ RJAF MMJ ท่าอากาศยานมัตสึโมะโตะ {web} Archived 2008-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เมะมัมเบะสึ ฮกไกโด RJCM MMB ท่าอากาศยานเมะมัมเบะสึ {web} Archived 2006-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มินะมิไดโต โอะกินะวะ ROMD MMD ท่าอากาศยานมินะมิไดโต {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิยะเกะจิมะ โตเกียว RJTQ MYE ท่าอากาศยานมิยะเกะจิมะ {web} Archived 2006-01-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิยะโกะจิมะ โอะกินะวะ RORS SHI ท่าอากาศยานชิโมะจิชิมะ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิยะโกะ โอะกินะวะ ROMY MMY ท่าอากาศยานมิยะโกะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มงเบะสึ ฮกไกโด RJEB MBE ท่าอากาศยานมงเบะสึ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นะกะชิเบะสึ ฮกไกโด RJCN SHB ท่าอากาศยานนะงะชิเบะสึ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นีจิมะ โตเกียว RJAN ท่าอากาศยานนีจิมะ {web} Archived 2005-12-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะจิกะ นะงะซะกิ RJDO ท่าอากาศยานโอะจิกะ {web} Archived 2009-02-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ RJOB OKJ ท่าอากาศยานโอะกะยะมะ {web} {pdf} Archived 2007-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะกิโนะชิมะ ชิมะเนะ RJNO OKI ท่าอากาศยานโอะกิ {web} Archived 2006-07-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะกุชิริ ฮกไกโด RJEO OIR ท่าอากาศยานโอะกุชิริ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เระบุง ฮกไกโด RJCR RBJ ท่าอากาศยานเระบุง {web} {pdf} Archived 2007-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ริชิริฟุจิ ฮกไกโด RJER RIS ท่าอากาศยานริชิริ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ซะโดะ นีงะตะ RJSD SDS ท่าอากาศยานซะโดะ {web} Archived 2005-11-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2007-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ซะกะตะ ยะมะงะตะ RJSY SYO ท่าอากาศยานโชไน {web} {pdf} Archived 2007-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ชินคะมิโงะโต นะงะซะกิ RJDK ท่าอากาศยานคะมิโงะโต {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ชิระฮะมะ วะกะยะมะ RJBD SHM ท่าอากาศยานนังกิชิระฮะมะ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทะเกะโตะมิ โอะกินะวะ RORH HTR ท่าอากาศยานฮะเทะรุมะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทะมะคะวะ ฟุกุชิมะ RJSF FKS ท่าอากาศยานฟุกุชิมะ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทะเนะงะชิมะ คะโงะชิมะ RJFG TNE ท่าอากาศยานชินทะเนะงะชิมะ {pdf} Archived 2006-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทะระมะ โอะกินะวะ RORT TRA ท่าอากาศยานทะระมะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โทะกุโนะชิมะ คะโงะชิมะ RJKN TKN ท่าอากศยานโทะกุโนะชิมะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ทตโตะริ ทตโตะริ RJOR TTJ ท่าอากาศยานทตโตะริ {web} Archived 2006-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โทะยะมะ โทะยะมะ RJNT TOY ท่าอากาศยานโทะยะมะ {web1} {web2} Archived 2006-02-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
สึชิมะ นะงะซะกิ RJDT TSJ ท่าอากาศยานสึชิมะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วะโดะมะริ คะโงะชิมะ RJKB OKE ท่าอากาศยานโอะกิโนะเอะระบุ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
วะจิมะ อิชิกะวะ RJNW NTQ ท่าอากาศยานโนะโตะ {web} Archived 2007-01-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ยะกุชิมะ คะโงะชิมะ RJFC KUM ท่าอากาศยานยะกุชิมะ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โยะนะงุนิ โอะกินะวะ ROYN OGN ท่าอากาศยานโยะนะงุนิ {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โยะรง คะโงะชิมะ RORY RNJ ท่าอากาศยานโยะรง {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ซะมะมิ[3] โอะกินะวะ ROKR KJP ท่าอากาศยานเคะระมะ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ท่าอากาศยานอื่นๆ
อะมะคุซะ คะมะโมะโตะ RJDA ท่าอากาศยานอะมะคุซะ {web} Archived 2006-08-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
บุงโงะโอโนะ โออิตะ ROIT ท่ออากาศยานโออิตะเกงโอ {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ชิโตะเซะ ฮกไกโด RJCJ ฐานทัพอากาศชิโตะเซะ
โจฟุ โตเกียว RJTF ท่าอากาศยานโจฟุ {web} Archived 2006-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฟุซซะ โตเกียว RJTY OKO ฐานทัพอากาศโยะโกะตะ {web}
งิโนะวัง โอะกินะวะ ROTM Marine Corps Air Station Futenma {web} Archived 2006-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ฮิโระชิมะ ฮิโระชิมะ RJBH HIW ท่าอากาศยานฮิโระชิมะนิชิ {web} Archived 2006-07-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
อิวะคุนิ ยะมะงุจิ RJOI Marine Corps Air Station Iwakuni {web} Archived 2008-09-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
คะซะโอะกะ โอะกะยะมะ ฐานทัพอากาศคะซะโอะกะ
โคะมัตสึ อิชิกะวะ RJNK KMQ ท่าอากาศยานโคะมัตสึ {web} Archived 2006-07-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มะกุระซะกิ คะโงะชิมะ ท่าอากาศยานมะกุระซะกิ {web} {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มัตสึชิเงะ โทะกุชิมะ RJOS TKS ท่าอากาศยานโทะกุชิมะ {web} {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
มิซะวะ อะโอะโมะริ RJSM MSJ ฐานทัพอากาศมิซะวะ / ท่าอากาศยานมิซะวะ {web} Archived 2006-06-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
นะโงะยะ ไอชิ RJNA NKM ฐานทัพอากาศนะโงะยะ {web} {pdf} Archived 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะกะยะมะ โอะกะยะมะ ท่าอากาศยานโควนัง {pdf} Archived 2009-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โอะกินะวะ โอะกินะวะ RODN DNA ฐานทัพอากาศคะเดะนะ {web}
โอะมิตะมะ อิบะระกิ RJAH Hyakuri Airfield (military base; civil air facilities under
construction; to open as Ibaraki Airport)
{pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
ซัปโปะโระ ฮกไกโด RJCO OKD ท่าอากาศยานโอะกะดะมะ {web} Archived 2006-06-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2005-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โทะโยะโอะกะ เฮียวโงะ RJBT TJH ท่าอากาศยานทะจิมะ {web} Archived 2006-07-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน {pdf} Archived 2006-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
เทะชิคะงะ ฮกไกโด ท่าอากาศยานเทะชิคะงะ {pdf} Archived 2006-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
โยะนะโงะ ทตโตะริ RJOH YGJ ท่าอากาศยานมิโฮะโยะนะโงะ {web} {pdf} Archived 2005-03-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Isaku Shibata, "Japanese Laws Related to Airport Development and the Need to Revise Them," Journal of Air Law and Commerce vol. 65 (winter 1999), p. 125.
  2. http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000310.html Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
  3. "Kerama Airport," จังหวัดโอกินาว่า