รายชื่อตอนใน คู่หูคู่เฮี้ยน

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อตอนในละครชุดทางโทรทัศน์เรื่อง คู่หูคู่เฮี้ยน

วันที่ออกอากาศ ตอนที่ ชื่อตอน นักแสดงรับเชิญ
6 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 1 สารวัตรเฮี้ยน กฤษณ์ ไตรรัตน์
ชาติชาย งามสรรพ์
สุเชาว์ พงษ์วิไล
อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม
กิ๊ฟ ชวนชื่น
จิตติมา วิสุทธิปราณี
เซี๊ยะ ติ่มซำ
นิธิโรจน์ สิมะกำธร
19 พฤษภาคม 2557 - 2 มิถุนายน 2557
(วันที่ 22 พฤษภาคม งดออกอากาศ)
2 วัลลีผีเฮี้ยน เกียรติศักดิ์ จรัสมาส
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย
สรนันท์ ร.เอกวัฒน์
พงศนารถ วินศิริ
3 มิถุนายน 2557 - 18 มิถุนายน 2557 3 พี่ชายที่แสนดี มิกค์ ทองระย้า
ซอนญ่า สิงหะ
วาทิต โสภา
นาตยา จันทร์รุ่ง
น้ำเงิน บุญหนัก
อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์
ทรงพร ณ บางช้าง
ด.ช.เสฐฐวุฒิ รุมพล
ด.ญ.ฟรานเชส ไอศกา เบอร์เน็ต
19 มิถุนายน 2557 - 2 กรกฎาคม 2557 4 ซิ่งผ่านรก ธีรภัทร์ แย้มศรี
ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
แวร์ โซว
ปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร
3 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2557 5 เด็กเฮี้ยน นวพล ภูวดล
ศรศิลป์ มณีวรรณ์
ธัญนพ ตระกูลโชคดี
ด.ญ.เฟรย่า พิชชา
ด.ช.ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย
ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์
ด.ช.คณิศร สุวรรณศรี
15 กรกฎาคม 2557 - 24 กรกฎาคม 2557 6 วิญญาณพ่อ วัชรบูล ลี้สุวรรณ
อรัชมน รัตนวราหะ
ธัญนพ ตระกูลโชคดี
จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
ใหม่ ธนากร
ด.ช.กันตพงศ์ เจริญสุข
25 กรกฎาคม 2557 - 18 สิงหาคม 2557
(28 กรกฎาคม,8,12-15 สิงหาคม งดออกอากาศ)
7 โปรดิวเซอร์ผี ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
พัฒนะ พันธุ์เทวะ
รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา
รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์
ตวงอรรถ อมรวงศ์
คำรณ ลาภาวิวัตร์
19 สิงหาคม 2557 - 8 กันยายน 2557
(22,29 สิงหาคม และ 5 กันยายน งดออกอากาศ)
8 วิวาห์มรณะ สัจจากาจ จิตรพึงธรรม
อนิสา นูกราฮา
รุ่งระวี บริจินดากุล
วิยะดา อุมารินทร์
สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง
บิอังคาร์ คริสตีน ทืบเนอร์
จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์
ดิเรก อมาตยกุล