รายชื่อจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด

นี่คือรายชื่อจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (GPP) (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยเป็น ล้านบาท รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด

รายชื่อแก้ไข

อันดับ จังหวัด ปีพ.ศ. 2546 ปีพ.ศ. 2547 ปีพ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2552
- ภาคใต้ 572,377.30 650,393.80 693,691.40 772,164.40 859,325 886,503
1 สงขลา 115,769.80 127,493.70 138,560.10 152,013.10 168,611 163,054
2 นครศรีธรรมราช 90,444.60 98,820.10 106,083.20 117,553.90 123,614 135,500
3 สุราษฎร์ธานี 73,703.30 87,752.30 97,525.10 111,907.30 122,398 125,726
4 ตรัง 38,746.20 44,607.10 48,877.60 54,148.70 62,912 60,858
5 ภูเก็ต 45,938.20 55,443.20 50,229.30 54,465.80 62,055 62,395
6 นราธิวาส 27,932.90 31,483.60 35,294.10 41,288.0 46,468 51,016
7 ชุมพร 29,096.10 32,809.70 35,616.20 40,942.10 45,580 52,957
8 กระบี่ 28,777.90 33,296.00 32,662.60 35,703.00 41,343 44,665
9 ปัตตานี 30,969.20 32,339.70 32,639.40 36,221.70 39,534 40,089
10 ยะลา 23,466.70 26,480.20 30,436.90 34,595.60 39,198 41,226
11 พัทลุง 19,564.70 23,171.30 26,297.50 30,516.20 33,259 32,926
12 พังงา 18,642.20 22,459.20 24,613.30 27,021.80 29,828 30,731
13 สตูล 17,846.20 20,286.40 20,444.10 22,273.50 27,217 27,183
14 ระนอง 11,479.30 13,951.30 14,412.00 15,511.70 17,309 18,178
- การเติบโต % 13.62% 6.66% 11.31% 11.29%

ดูเพิ่มแก้ไข