รายชื่อการครอบครองอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

สหรัฐอเมริกา ได้มีช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ในการมีหลายดินแดนในการครอบครองในฐานะอาณานิคม

แอฟริกาแก้ไข

เอเชียแก้ไข

อเมริกาเหนือแก้ไข

โอเชียเนียแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข