รายชื่อกระดูกในร่างกายมนุษย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

โครงกระดูกของผู้ใหญ่ โดยทั่วไปประกอบด้วยกระดูก 206-350 ชิ้น ขึ้นกับอายุ จำนวนของกระดูกของแต่ละคนอาจแตกต่างกันขึ้นกับความหลากหลายทางกายวิภาค (anatomical variation) เช่น ประชากรมนุษย์จำนวนหนึ่งที่มีกระดูกซี่โครงต้นคอ (cervical rib) หรืออาจมีจำนวนกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวเกินมา

(ตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนของกระดูกในบริเวณนั้นๆ ตัวเลข ตัวหนา หลังชื่อแสดงตำแหน่งของกระดูกในภาพทางขวา )

The human skeleton

ในกะโหลกศีรษะ (skull) (22 ชิ้น)แก้ไข

ในหูชั้นกลาง (6 ชิ้น)แก้ไข

ที่คอ (1 ชิ้น)แก้ไข

ที่ไหล่ (4 ชิ้น)แก้ไข

ในทรวงอก (25 ชิ้น)แก้ไข

กระดูกสันหลัง (33 ชิ้น)แก้ไข

ในแขน (6 ชิ้น)แก้ไข

ในมือ (54 ชิ้น)แก้ไข

ในเชิงกราน (2 ชิ้น)แก้ไข

ในขา (8 ชิ้น)แก้ไข

ในเท้า (52 ชิ้น)แก้ไข