รายงานประจำปี (อังกฤษ: annual report) คือรายงานแสดงความเข้าใจของกิจกรรมบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายงานประจำปีทำมาเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน อาจถือได้ว่าเป็นเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ในวงจำกัด (grey literature) แทบทุกประเทศต้องการให้บริษัททำและเผยแพร่รายงานประจำปี และหลายแห่งต้องการรายงานประจำปีในแง่ของการลงทะเบียนบริษัท บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องทำรายงานประจำปีและยังต้องมีรายงานระหว่างปี เช่นรายงานประจำไตรมาส (ขึ้นอยู่ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์)

เนื้อหา แก้

เนื้อหาในรายงานประจำปีประกอบด้วย[1]

อ้างอิง แก้