ราชอาณาจักรเวสเซกซ์

(เปลี่ยนทางจาก ราชอาณาจักรเวสเซ็กซ์)

ราชอาณาจักรเวสเซกซ์ (อังกฤษ: Wessex หรือ Westseaxe (ภาษาอังกฤษเก่า)) หรือ “แซ็กซอนตะวันตก” เป็นอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนของแซ็กซอนตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนอังกฤษรวมตัวกันเป็นประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ภายใต้ราชวงศ์เวสเซกซ์ หลังจากสมัยสมเด็จพระเจ้าคานูทมหาราชเวสเซกซ์ก็มีฐานะเป็นอาณาจักรเอิร์ล (Earldom) ตั้งแต่ ค.ศ. 1020 ถึง ค.ศ. 1066 หลังจากสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษทรงได้รับชัยชนะต่ออังกฤษ พระองค์ก็รงยุบอาณาจักรเอิร์ลต่างๆ ในอังกฤษ เวสเซกซ์ถูกแบ่งระหว่างผู้ติดตามของพระองค์

ราชอาณาจักรเวสเซกซ์

Westseaxna Cynerice
ค.ศ. 519–ค.ศ. 927
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงวินเชสเตอร์
ภาษาทั่วไปภาษาอังกฤษเก่า (“Englisc”)
ศาสนา
ลัทธินอกศาสนา
คริสต์ศาสนา
การปกครองราชาธิปไตย
กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์ 
• ค.ศ. 519-534
เซอร์ดิค
• ค.ศ. 688-726
ไอเนอ
• ค.ศ. 871-899
อัลเฟรดมหาราช
• ค.ศ. 925-927
เอเธลสตัน
สภานิติบัญญัติสภาวิททัน
สภาเดี่ยว
-
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 519
• การรวมตัวเป็นราชอาณาจักรอังกฤษโดย เอเธลสตัน
ค.ศ. 927
ก่อนหน้า
ถัดไป
เจ็ดอาณาจักร
ราชอาณาจักรอังกฤษ

ดูเพิ่ม

แก้