ราชอาณาจักรเวสเซกซ์

(เปลี่ยนทางจาก ราชอาณาจักรเวสเซ็กซ์)

ราชอาณาจักรเวสเซ็กซ์ (อังกฤษ: Wessex หรือ Westseaxe (ภาษาอังกฤษเก่า)) เวสเซ็กซ์ หรือ “แซ็กซอนตะวันตก” เป็นอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนของแซ็กซอนตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนอังกฤษรวมตัวกันเป็นประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ภายใต้ราชวงศ์เวสเซ็กซ์ หลังจากสมัยสมเด็จพระเจ้าคานูทมหาราชเวสเซ็กซ์ก็มีฐานะเป็นอาณาจักรเอิร์ล (Earldom) ตั้งแต่ ค.ศ. 1020 ถึง ค.ศ. 1066 หลังจากสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษทรงได้รับชัยชนะต่ออังกฤษ พระองค์ก็รงยุบอาณาจักรเอิร์ลต่างๆ ในอังกฤษ เวสเซ็กซ์ถูกแบ่งระหว่างผู้ติดตามของพระองค์

ราชอาณาจักรเวสเซ็กซ์
Westseaxna Cynerice
ราชอาณาจักร

ค.ศ. 519–ค.ศ. 927


ไวเวิร์นแห่งเวสเซ็กซ์

เมืองหลวง วินเชสเตอร์
ภาษา ภาษาอังกฤษเก่า (“Englisc”)
ศาสนา ลัทธินอกศาสนา
คริสต์ศาสนา
การปกครอง ราชาธิปไตย
กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์
 -  ค.ศ. 519-534 เซอร์ดิค
 -  ค.ศ. 688-726 ไอเนอ
 -  ค.ศ. 871-899 อัลเฟรดมหาราช
 -  ค.ศ. 925-927 เอเธลสตัน
สภานิติบัญญัติ สภาวิททัน
 -  สภาสูง สภาเดี่ยว
 -  สภาล่าง -
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ค.ศ. 519
 -  การรวมตัวเป็นราชอาณาจักรอังกฤษโดย เอเธลสตัน ค.ศ. 927

ดูเพิ่มแก้ไข