ราชอาณาจักรเพอร์กามอน

ราชอาณาจักรเพอร์กามอน (อังกฤษ: Kingdom of Pergamon) เป็นราชอาณาจักรในบริเวณตะวันออกกลางในเอเชียและยุโรปในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศตุรกี ราชอาณาจักรเพอร์กามอนก่อตั้งขึ้นในปี 241 ก่อนคริสต์ศักราชโดยอัตตาลัสที่ 1[1] ราชอาณาจักรเจริญถึงจุดสูงสุดในปี 188 ก่อนคริสต์ศักราช ในปี 133 ก่อนคริสต์ศักราชอัตตาลัสที่ 3ก็ยกราชอาณาจักรให้แก่พลเมืองโรมัน[2]

ราชอาณาจักรเพอร์กามอน

241 ก่อนคริสต์ศักราช–133 ก่อนคริสต์ศักราช
สถานะราชอาณาจักร
เมืองหลวงเพอร์กามอน
ภาษาทั่วไปKoine Greek
ศาสนา
ศาสนาของกรีซโบราณ
การปกครองราชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ 
• 241–197 BC
Attalus I
• 197–158 BC
Eumenes II
• 160–138 BC
Attalus II
• 138–133 BC
Attalus III
ยุคประวัติศาสตร์สมัยเฮเลนนิสติค
• อัตตาลัสที่ 1 ขึ้นครองราชย์
241 ก่อนคริสต์ศักราช
• อัตตาลัสที่ 3 ยกราชอาณาจักรให้แก่พลเมืองโรมัน
133 ก่อนคริสต์ศักราช
ถัดไป
สาธารณรัฐโรมัน

อ้างอิง แก้

  1. Shipley (2000) p. 313.
  2. Shipley (2000) pp. 318-19.
  • Shipley (2000). The Greek World After Alexander, 323-30 B.C.

ดูเพิ่ม แก้