พระราชสันตติวงศ์ในพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก

พระราชสันตติวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 (Descendants of King Christian IX) เป็นเรื่องราวของการสืบสายพระโลหิตของพระราชโอรสและธิดาทั้งหมด 6 พระองค์ในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก (8 เมษายน พ.ศ. 236129 มกราคม พ.ศ. 2449 เสวยราชสมบัติ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406) โดยมีพระราชนัดดา 39 พระองค์ และพระราชปนัดดา (เหลน) 84 พระองค์ แต่ละพระองค์จึงเป็นทั้งพี่น้องกันหรือพระญาติชั้นที่หนึ่งซึ่งกันและกัน (first cousin) และด้วยการอภิเษกสมรสเข้าไปยังราชสำนักต่างๆ ของทวีปยุโรป พระองค์จึงทรงมีผลกระทบต่อโชคชะตาของราชวงศ์ยุโรปอย่างมาก โดยทรงเกี่ยวข้องทางสายพระโลหิตและการอภิเษกสมรสกับราชวงศ์อังกฤษ นอร์เวย์ เบลเยียม กรีซ โรมาเนีย ยูโกสลาเวีย สเปน และรัสเซีย จึงทำให้ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า พระสัสสุระแห่งยุโรป (Father-in-Law of Europe)

สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9
เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล

สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 ทรงครองราชบัลลังก์แห่งเดนมาร์กเป็นเวลานานเกือบ 50 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2406-2449 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2361 ณ พระราชวังก็อททอร์ป แคว้นชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (ขณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก) โดยมีพระอิสริยยศเมื่อแรกพระราชสมภพคือ เจ้าชายคริสเตียนแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก เป็นพระโอรสในเจ้าชายฟรีดริช วิลเฮล์มแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก และเจ้าหญิงลูอีเซอ คาโรลีเนอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล (พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก ผ่านทางพระมารดา และยังสืบสายพระโลหิตมาจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งอังกฤษด้วย) หลังจากที่พระบิดาสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2374 พระมารดาของเจ้าชายคริสเตียนซึ่งทรงประสบปัญหาทางการเงิน ได้ทรงส่งพระองค์พร้อมกับพระอนุชาและกนิษฐาไปอยู่ในความดูแลของพระมาตุจฉาคือ สมเด็จพระราชินีมารี โซฟีแห่งเดนมาร์ก (พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 6) ทำให้ทรงได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งเดนมาร์ก ต่อมาเมื่อมีพระชนมายุได้ 24 พรรษา พระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล (หลุยส์ วิลเฮลมินา ฟรีเดอริคา แคโรลีนา ออกุสตา จูลี; 7 กันยายน พ.ศ. 2360 - 29 กันยายน พ.ศ. 2441) พระญาติทางฝ่ายพระมารดา ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2385 ณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก กรุงโคเปนเฮเกน และประสูติพระโอรสและธิดาทั้งสิ้น 6 พระองค์ในระหว่างปี พ.ศ. 2386-2401 ด้วยการอภิเษกสมรสกับพระญาติสนิทในพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กถือเป็นการช่วยเสริมให้สิทธิในราชบัลลังก์ของพระองค์กับพระชายามั่นคงมากยิ่งขึ้น และเมื่อพระมารดา พระเชษฐา และพระเชษฐภคินีของเจ้าหญิงลูอีเซอทรงสละสิทธิการสืบราชสมบัติ ทำให้ทรงกลายเป็นรัชทายาทที่มีสิทธิในราชบัลลังก์มากที่สุดในการสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 และสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 7 แห่งเดนมาร์ก ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2390 ด้วยความเห็นชอบจากมหาอำนาจยุโรปในเวลานั้น เจ้าชายคริสเตียนทรงได้รับเลือกให้เป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์เดนมาร์กโดยสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 (ซึ่งทรงเห็นว่าพระราชโอรสพระองค์เดียวที่ต่อมาคือ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 7 คงไม่มีสายพระโลหิตแน่นอน) โดยเหตุผลในการเลือกรัชทายาทในครั้งนี้เป็นเพราะการอภิเษกสมรสกับพระราชภาติกาในพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก และการสละสิทธิการสืบราชสมบัติของบรรดาสมาชิกในราชวงศ์เฮ็สเซิน ทั้งนี้โดยทางนิตินัยแล้วเจ้าหญิงลูอีเซอมีสิทธิในราชบัลลังก์มากกว่าเจ้าชายคริสเตียน แต่พระองค์ทรงสละสิทธิการสืบราชสมบัติให้แก่พระสวามีในปี พ.ศ. 2395 โดยทรงเลือกเป็นเพียงพระชายาในรัชทายาทหรือพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กในอนาคตเท่านั้น ในที่สุดเจ้าชายคริสเตียนได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็น สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 7 จากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาเดนมาร์กได้เข้าสู่สงครามชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ครั้งที่สอง (Second Schleswig War) กับกองทัพพันธมิตรปรัสเซีย (เยอรมนี)/ออสเตรีย เพื่อแย่งชิงสิทธิการครอบครองเหนือดินแดนชเลสวิชและฮ็อลชไตน์ ซึ่งอยู่ทางใต้ของเดนมาร์ก โดยผลของสงครามทำให้ต้องเสียดินแดนทั้งสองให้กับปรัสเซียไปในปี พ.ศ. 2408 สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 และสมเด็จพระราชินีลูอีเซอทรงเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสครบรอบ 50 ปี ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2435 โดยมีพระประยูรญาติจำนวนมากเสด็จมาร่วมแสดงความยินดีที่พระราชวังหลวงในกรุงโคเปนเฮเกน ทั้งสองพระองค์มักทรงต้อนรับบรรดาพระราชโอรส ธิดา และพระราชนัดดาที่เสด็จมารวมตัวกันในช่วงฤดูร้อนของทุกปี และทรงประทับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนเมื่อสมเด็จพระราชินีลูอีเซอเสด็จสวรรคตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2441 ขณะมีพระชนมายุ 81 พรรษา ส่วนสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 ทรงดำรงพระชนม์ชีพต่อมาและมีพระพลานามัยเสื่อมถอยลงเป็นลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2449 ณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก กรุงโคเปนเฮเกน สิริพระชนมพรรษา 87 พรรษา

บทนำ แก้

 
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระราชวังเฟรเดนส์บอร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2429

สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 มีพระราชนัดดาทั้งสิ้น 39 พระองค์ (เป็นชายจำนวน 23 พระองค์ และเป็นหญิงจำนวน 16 พระองค์) จากพระราชโอรสและธิดาหกพระองค์ โดยพระราชนัดดาพระองค์แรกคือ เจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งคลาเรนซ์-เอวอนเดล (ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2407) พระโอรสพระองค์แรกในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 ส่วนพระราชนัดดาพระองค์สุดท้ายคือ เจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธแห่งเดนมาร์ก (ประสูติเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2438) พระธิดาพระองค์เดียวในเจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก พระราชโอรสพระองค์เล็กและสิ้นพระชนม์ชีพเป็นพระองค์สุดท้ายในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 นอกจากนี้เจ้าหญิงมาร์เกรเธยังเป็นพระราชนัดดาที่สิ้นพระชนม์เป็นพระองค์สุดท้าย ด้วยโรคชรา (97 พรรษา) เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นเวลาเกือบเก้าสิบปีหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระอัยกา

แม้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงหลุยส์แห่งเฮสส์-คาสเซิลสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกัน แต่มีพระราชนัดดาที่อภิเษกสมรสกันเองคือ การอภิเษกสมรสในปี พ.ศ. 2439 ระหว่างเจ้าฟ้าชายคาร์ลแห่งเดนมาร์ก (ต่อมาคือ สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8 พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 กับ เจ้าฟ้าหญิงม็อดแห่งเวลส์ ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8 นอกจากนี้ยังมีพระราชนัดดาได้อภิเษกสมรสกับพระราชปนัดดาคือ การอภิเษกสมรสในปี พ.ศ. 2462 ระหว่างเจ้าฟ้าชายแอ็กเซิลแห่งเดนมาร์ก ซึ่งเป็นพระโอรสในเจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์ พระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 กับ เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งสวีเดน ซึ่งเป็นพระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงอินเกบอร์ก พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8 พระเชษฐา

 
สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 สมเด็จพระราชินีหลุยส์ และพระราชโอรสธิดา

สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงหลุยส์แห่งเฮสส์-คาสเซิล ทรงดำรงพระชนม์ชีพยืนยาวจนมีโอกาสเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสครบรอบ 50 ปี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2435 และเห็นพระราชโอรสและธิดาอภิเษกสมรสเข้าไปในราชวงศ์ต่างๆ ของทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ กรีซ รัสเซีย ฮาโนเวอร์ และฝรั่งเศส รวมไปถึงการประสูติของพระราชปนัดดาส่วนใหญ่ใน 84 พระองค์

สมเด็จพระราชธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ (พระอิสริยยศเดิมคือ เจ้าฟ้าชายวิลเฮล์มแห่งเดนมาร์ก ซึ่งทรงได้รับเชิญให้ไปครองราชบัลลังก์แห่งกรีซในปี พ.ศ. 2406) พระราชโอรสพระองค์ที่สามในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 เป็นทั้งพระปัยกาในพระราชปนัดดาพระองค์แรกคือ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย (18 เมษายน พ.ศ. 2433 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2501) พระธิดาพระองค์เดียวในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก และพระราชปนัดดาพระองค์สุดท้ายด้วยคือ เจ้าฟ้าชายไมเคิลแห่งกรีซและเดนมาร์ก (ประสูติ 7 มกราคม พ.ศ. 2482) พระโอรสในเจ้าฟ้าชายคริสโตเฟอร์แห่งกรีซและเดนมาร์ก นอกจากนี้ยังเป็นพระปัยกาในพระราชปนัดดาที่ดำรงพระชนม์ชีพยืนยาวที่สุด (94 ปี) คือ เลดี้ แคทเธอรีน แบรนด์แรม (พระอิสริยยศเดิมคือ เจ้าฟ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งกรีซและเดนมาร์ก; 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550) พระธิดาพระองค์สุดท้ายในสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแดนตินที่ 1 แห่งกรีซ ในปัจจุบันสายพระโลหิตในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 ที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุด และเป็นหนึ่งในหกรุ่นพระราชปนัดดาที่ยังทรงพระชนม์ชีพคือ เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ (ประสูติ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2464) พระโอรสพระองค์เดียวในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก

ก่อนการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 ในปี พ.ศ. 2449 มีพระราชนัดดาหลายพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนแล้ว ได้แก่

 1. แกรนด์ดยุกอเล็กซานเดอร์ อเล็กซานโดรวิชแห่งรัสเซีย สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2413 ด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 2. เจ้าฟ้าชายจอห์นแห่งเวลส์ สิ้นพระชนม์หลังจากประสูติได้เพียงหนึ่งวันในปี พ.ศ. 2414
 3. เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซและเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2423
 4. เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2434 จากการตกพระโลหิตขณะคลอดพระโอรสพระองค์สุดท้าย
 5. เจ้าฟ้าชายอ้ลเบิร์ต วิกเตอร์ ดยุกแห่งคลาเรนซ์และเอวอนเดล สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2435 ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่
 6. แกรนด์ดยุกจอร์จ อเล็กซานโดรวิชแห่งรัสเซีย สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2442

สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 เจ้าหญิงหลุยส์ และพระราชโอรส-ธิดา แก้

บรรพบุรุษของสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงหลุยส์ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงหลุยส์มีพระปัยยิกา (ทวด) พระองค์เดียวกันคือ เจ้าฟ้าหญิงแมรี่แห่งอังกฤษ (พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2) ซึ่งเป็นพระอัยยิกาในเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮสส์-คาสเซิล (พระบิดาในเจ้าหญิงหลุยส์) และเจ้าหญิงหลุยส์-แคโรลีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล (พระมารดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9) นอกจากนี้สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 ยังทรงสืบสายพระโลหิตจากพระขนิษฐาในพระปัยยิกาคือ เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งอังกฤษ (พระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก)

 • เจ้าฟ้าหญิงแมรี่แห่งอังกฤษ → เจ้าชายฟรีดริชแห่งเฮสส์-คาสเซิล → เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮสส์-คาสเซิล → เจ้าหญิงหลุยส์
 • เจ้าฟ้าหญิงแมรี่แห่งอังกฤษ → เจ้าชายชาร์ลส์ ผู้ปกครองรัฐแห่งเฮสส์-คาสเซิล → เจ้าหญิงหลุยส์-แคโรลีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล → สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9
 • เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งอังกฤษ → เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก → เจ้าหญิงหลุยส์-แคโรลีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล → สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9

การอภิเษกสมรสของพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงลูอีเซอ แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 (ซึ่งเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 7) ทรงราชาภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงหลุยส์ (ในขณะที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2385 ณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก กรุงโคเปนเฮเกน (ทั้งสองพระองค์ทรงมีโอกาสเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสครบรอบ 50 ปีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2435 ก่อนที่เจ้าหญิงหลุยส์จะสิ้นพระชนม์ในอีกหกปีต่อมา)

การอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงหลุยส์
  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ ราชาภิเษกสมรสและพระราชโอรส-ธิดา
  คริสเตียนที่ 9
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก
8 เมษายน
พ.ศ. 2361
พระราชวังก็อททอร์ป
เมืองชเลสวิช
(รัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์)
29 มกราคม
พ.ศ. 2449
พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
กรุงโคเปนเฮเกน
ราชาภิเษกสมรส 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2385
ณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

พระราชโอรส 3 พระองค์, พระราชธิดา 3 พระองค์
(รวมถึง พระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8 แห่งเดนมาร์ก พระราชินีอเล็กซานดราแห่งสหราชอาณาจักร พระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ และ พระจักรพรรดินีมาเรีย เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย)

พระราชภาคิไนย (หลานชาย) 23 พระองค์ และพระราชภาติกา (หลานสาว) 16 พระองค์
(รวมถึง พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก จักรพรรดินิโคลาสที่ 2 แห่งรัสเซีย กษัตริย์คอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ พระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 และสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์)
  ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล
7 กันยายน
พ.ศ. 2360
ปราสาทรุมเพิลไฮม์
เมืองคาสเซิล รัฐเฮสส์
(เยอรมนี)
29 กันยายน
พ.ศ. 2441
พระราชวังเบิร์นสทอร์ฟ
เมืองเก็นทอฟท์
ใกล้กรุงโคเปนเฮเกน

พระราชโอรสและธิดาในพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงลูอีเซอ แก้

  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส (ประสูติและสิ้นพระชนม์) และพระโอรส-ธิดา
  พระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8 18433 มิถุนายน
พ.ศ. 2386
191214 พฤษภาคม
พ.ศ. 2455
ราชาภิเษกสมรส 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2412
เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งสวีเดน (พ.ศ. 2394–2469)
พระราชโอรส 4 พระองค์ และ พระราชธิดา 4 พระองค์
(รวมถึง พระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
และ พระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์)
  เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา 18441 ธันวาคม
พ.ศ. 2387
192520 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468
อภิเษกสมรส 10 มีนาคม พ.ศ. 2406
เจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ (พ.ศ. 2383–2453)
ต่อมา พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร
พระโอรส 3 พระองค์ และ พระธิดา 3 พระองค์
(รวมถึง พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร
และ เจ้าฟ้าหญิงม็อดแห่งเวลส์ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์)
  เจ้าฟ้าชายวิลเฮล์ม
ต่อมา พระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ
184524 ธันวาคม
พ.ศ. 2388
191318 มีนาคม
พ.ศ. 2456
ราชาภิเษกสมรส 27 ตุลาคม พ.ศ. 2410
แกรนด์ดัชเชสโอลกา คอนสแคนตินอฟนาแห่งรัสเซีย (พ.ศ. 2394–2469)
พระราชโอรส 5 พระองค์ และ พระราชธิดา 3 พระองค์
(รวมถึง พระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ)
  เจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์
ต่อมา มาเรีย เฟโอโดรอฟนา
184726 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2390
192813 ตุลาคม
พ.ศ. 2471
อภิเษกสมรส 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409 (เข้ารีตออร์โธด็อกซ์และเปลี่ยนพระนาม)
แกรนด์ดยุกอเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย (พ.ศ. 2388–2437)
ต่อมา จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 แห่งรัสเซีย
พระโอรส 4 พระองค์ และ พระธิดา 2 พระองค์
(รวมถึง จักรพรรดินิโคลาสที่ 2 แห่งรัสเซีย)
  เจ้าฟ้าหญิงไธรา 185329 กันยายน
พ.ศ. 2396
193326 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2476
อภิเษกสมรส 21 ธันวาคม พ.ศ. 2421
เจ้าชายเออร์เนสต์ ออกัสตัส มกุฏราชกุมารแห่งฮาโนเวอร์ (พ.ศ. 2388–2466)
ดยุกที่ 3 แห่งคัมบาร์ลันด์และเทวิอ็อตเดล
พระโอรส 3 พระองค์ และ พระธิดา 3 พระองค์
  เจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์ 185827 ตุลาคม
พ.ศ. 2401
193914 มกราคม
พ.ศ. 2482
อภิเษกสมรส 22 ตุลาคม พ.ศ. 2428
เจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งออร์เลอ็องส์ (พ.ศ. 2408–2452)
พระโอรส 4 พระองค์ และ พระธิดา 1 พระองค์

พระราชโอรส-ธิดา และพระราชนัดดาในพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 และเจ้าหญิงลูอีเซอ แก้

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดริคที่ 8 แก้

 
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 (คริสเตียน เฟรเดริค วิลเฮล์ม คาร์ล; 3 มิถุนายน พ.ศ. 2386 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455)

พระราชโอรสและธิดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แก้

 • พระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก (คริสเตียน คาร์ล เฟรเดริค อัลเบิร์ต อเล็กซานเดอร์ วิลเฮล์ม; (26 กันยายน พ.ศ. 2413 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490)
 • สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7 แห่งนอร์เวย์ (คริสเตียน เฟรเดริค คาร์ล จอร์จ วาลเดมาร์ แอ็กเซิล; 3 สิงหาคม พ.ศ. 2415 - 21 กันยายน พ.ศ. 2500)
 • เจ้าฟ้าหญิงลูอีสแห่งเดนมาร์ก (หลุยส์ แคโรลีน โยเซฟีน โซเฟีย ไธรา โอลกา; 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 - 4 เมษายน พ.ศ. 2449)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2439กรุงโคเปนเฮเกน กับ เจ้าชายฟรีดริช จอร์จ วิลเฮล์ม บรูโนแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (30 มกราคม พ.ศ. 2411 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2488 พระโอรสในเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ และเจ้าหญิงบาธิลดิสแห่งอ้นฮัลท์-เดสเซา) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าหญิงมารี-หลุยส์แห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (มารี หลุยส์ แด็กมาร์ บาธิลดิส ชาร์ล็อต; 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481)
    อภิเษกสมรส 27 เมษายน พ.ศ. 2459 ณ กรุงเบอร์ลิน กับ เจ้าฟ้าชายโยอาคิม วิคเตอร์ วิลเฮล์ม เลโอโพลด์ ฟรีดริช ซิกิสมุนด์แห่งปรัสเซีย (17 ธันวาคม พ.ศ. 2432 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 พระโอรสในเจ้าฟ้าชายฟรีดริช เลโอโพลด์แห่งปรัสเซีย และเจ้าหญิงหลุยส์ โซฟีแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-ออกัสเต็นบูร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งปรัสเซีย (หลุยส์ วิคตอเรีย มาร์กาเรเท อ็องตัวเน็ต ซีกลินดา อเล็กซานดรีน ไธรา สเตฟานี; 23 สิงหาคม พ.ศ. 2460 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2552)
    • เจ้าฟ้าชายฟรีดริช คาร์ลแห่งปรัสเซีย (ฟรีดริช คาร์ล วิคเตอร์ สเตฟาน คริสเตียน; 13 มีนาคม ค.ศ. 2462 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
   • เจ้าชายคริสเตียนแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (คริสเตียน นิโคเลาส์ วิลเฮล์ม ฟรีดริช อัลเบิร์ต แอร์นส์ สเตฟาน; 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2517)
    อภิเษกสมรส 9 กันยายน พ.ศ. 2480 ณ เมืองเฟรเด็นส์บอร์ก กับ เจ้าหญิงฟีโอดอรา หลุยส์ แคโรลีน-มาธิลดา วิกตอเรีย อเล็กซานดรา เฟรเดริคเค โยฮันนาแห่งเดนมาร์ก (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 พระธิดาในเจ้าฟ้าชายฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก และเจ้าหญิงเฮเลนาแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (วิลเฮล์ม ฟรีดริช ฮารัลด์ คริสเตียน แอร์นส์-ออกุสต์ คาร์ล กุสตาฟ; ประสูติ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2482)
    • เจ้าชายวาลเดมาร์แห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (วาลเดมาร์ สเตฟาน เฟอร์ดินานด์ วอลราด ฟรีดริช คาร์ล; 19 ธันวาคม พ.ศ. 2483 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
    • เจ้าหญิงมารี หลุยส์แห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (มารี หลุยส์ ฟรีเดอริคา เซซิลี อเล็กซานดรีน เฮเลนา บาธิลดิส สเตฟานี; ประสูติ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2488)
    • เจ้าชาฮารัลด์แห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (ฮารัลด์ คริสเตียน เลโอโพลด์ กุสตาฟ; ประสูติ 27 มีนาคม พ.ศ. 2498)
   • เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (สเตฟานี อเล็กซานดรา เฮอร์มีน ไธรา ซีเนีย บาธิลดิส อิงเกบอร์ก; 19 ธันวาคม พ.ศ. 2442 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2468)
    อภิเษกสมรส 9 กันยายน พ.ศ. 2464 ณ ปราสาทราติโบริตซ์ ใกล้เมืองเชสกาสกาลิเซ กับ เจ้าชายวิคเตอร์ อดอล์ฟ วิลเฮล์ม อ็อตโต ผู้ปกครองรัฐแห่งเบ็นไธม์และชไตน์ฟูร์ท (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504) และมีพระโอรสคือ
    • เจ้าชายอเล็กซิส รัชทายาทแห่งเบ็นไธม์และชไตน์ฟูร์ท (อเล็กซิส ฟรีดริช คาร์ล คริสเตียน; 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2486)
    • เจ้าชายคริสเตียน ผู้ปกครองรัฐแห่งเบ็นไธม์และชไตน์ฟูร์ท (คริสเตียน แม็กซ์ กุสตาฟ อัลเบร็คต์; 9 ธันวาคม พ.ศ. 2466 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
 • เจ้าฟ้าชายฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก (ฮารัลด์ คริสเตียน เฟรเดริค; 8 ตุลาคม พ.ศ. 2419 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2492)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2452 ณ เมืองกลึกซ์บูร์ก กับ เจ้าหญิงเฮเลนา อเดลไฮด์ วิคตอเรีย มารีแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก (1 มิถุนายน พ.ศ. 2431 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2505 พระธิดาในเจ้าชายฟรีดริช เฟอร์ดินานด์ ดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก และเจ้าหญิงแคโรลีน-มาธิลดาแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-ออกัสเต็นบูร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าหญิงฟีโอโดราแห่งเดนมาร์ก (ฟีโอดอรา หลุยส์ แคโรลีน-มาธิลดา วิกตอเรีย อเล็กซานดรา เฟรเดริคเค โยฮันนา; 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2518)
    อภิเษกสมรส 9 กันยายน พ.ศ. 2480 ณ เมืองเฟรเด็นส์บอร์ก กับ เจ้าชายคริสเตียน นิโคเลาส์ วิลเฮล์ม ฟรีดริช อัลเบิร์ต แอร์นส์ สเตฟานแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2517) (ดูด้านบน)
   • เจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอแห่งเดนมาร์ก (แคโรลีน-มาธิลดา หลุยส์ แด็กมาร์ คริสติอาเน ม็อด ออกัสตา อิงเกบอร์ก ไธรา อเดลไฮด์; 27 เมษายน พ.ศ. 2455 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538)
    อภิเษกสมรส 8 กันยายน พ.ศ. 2476 ณ เมืองเฟรเด็นส์บอร์ก กับ เจ้าฟ้าชายคนุด คริสเตียน เฟรเดริค ไมเคิลแห่งเดนมาร์ก (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2519) (ดูด้านบน)
   • เจ้าหญิงอเล็กซานดรีน-ลูอีสแห่งเดนมาร์ก (อเล็กซานดรีน-หลุยส์ แคโรลีน-มาธิลดา แด็กมาร์; 12 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - 26 เมษายน พ.ศ. 2505)
    อภิเษกสมรส 22 มกราคม พ.ศ. 2480 ณ กรุงโคเปนเฮเกน กับ เคานท์ ลูอิตโพลด์ อัลเฟรด ฟรีดริช คาร์ลแห่งคาสเทล-คาสเทล (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เคานท์เตสอาเมลีแห่งคาสเทล-คาสเทล (อาเมลี อเล็กซานดรีน เฮเลนา แคโรลีน มาธิลดา พอลีน; เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2481)
    • เคานท์เตสไธราแห่งคาสเทล-คาสเทล (ไธรา อันโทเนีย มารี-เธแรส ฟีโอดอรา แอ็กเนส; เกิด 14 กันยายน พ.ศ. 2482)
    • เคานท์อ็อตโต-ลูอิตโพลด์แห่งคาสเทล-คาสเทล (13 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2485)
   • เจ้าชายกอล์มแห่งเดนมาร์ก (ยอร์ม คริสเตียน เฟรเดริค โยฮัน ฮารัลด์; 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535)
   • เคานต์โอลัฟแห่งโรเซินบอร์ก (โอลัฟ คริสเตียน คาร์ล แอ็กเซล; 10 มีนาคม พ.ศ. 2466 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2533)
    สละฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่ออภิเษกสมรสกับสามัญชน และได้รับการสถาปนาเป็น เคานท์โอลัฟแห่งโรเซ็นบอร์ก
    อภิเษกสมรส (1) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 ณ เมืองเก็นทอฟท์ ใกล้กรุงโคเปนเฮเกน (หย่าร้างในปี 2520) กับ แอนนี่ เฮเลนา ดอร์ริต ปุกการ์ด-มึลเลอร์ (8 กันยายน พ.ศ. 2469 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) (มีพระโอรสและธิดา); (2) 17 กันยายน พ.ศ. 2525 ณ เมืองลีงบาย ใกล้กรุงโคเปนเฮเกน (หย่าร้างในปี 2526) กับ ลิซ วอล์ฟ-เยือร์เก็นเซ็น (เกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2478) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
    • เคานท์อุลริคแห่งโรเซ็นบอร์ก (อุลริค ฮารัลด์ กุนนาร์ โอลัฟ; เกิด 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493)
    • เคานท์เตสชาร์ล็อตแห่งโรเซ็นบอร์ก (ชาร์ล็อต เฮเลนา แอนนี่ ดอร์ริต; เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2496)
 • เจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก (อิงเกบอร์ก ชาร์ล็อต แคโรลีน เฟรเดริคเค หลุยส์; 2 สิงหาคม พ.ศ. 2421 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2501)
 • เจ้าฟ้าหญิงไธราแห่งเดนมาร์ก (ไธรา หลุยส์ แคโรลีน อาเมเลีย ออกัสตา เอลิซาเบธ; 14 มีนาคม พ.ศ. 2423 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488)
 • เจ้าฟ้าชายกุสตาฟแห่งเดนมาร์ก (คริสเตียน เฟรเดริค วิลเฮล์ม วาลเดมาร์ กุสตาฟ; 4 มีนาคม พ.ศ. 2430 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2487)
 • เจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์แห่งเดนมาร์ก (แด็กมาร์ หลุยส์ เอลิซาเบธ; 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2503)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ณ พระราชวังเฟรเด็นส์บอร์ก เมืองเฟรเด็นส์บอร์ก กับ ยอร์เก็น คาสเต็นสคิโอลด์ (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • คาร์ล คาสเต็นส์คิโอลด์ (คาร์ล เฟรเดริค แอนตัน ยอร์เก็น; 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 14 เมษายน พ.ศ. 2549)
    สมรส (1) 23 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ณ กรุงโคเปนเฮเกน (หย่าร้างในปี 2506) กับ เบนเท เกรเว็นคอป-คาสเต็นส์คิโอลด์ (5 เมษายน พ.ศ. 2470 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) (มีบุตรและธิดา); (2) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ณ เมืองอาร์ฮุส (หย่าร้างในปี 2509) กับ เอลซา อัลเบร็คเซ็น (เกิด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2476) (ไม่มีบุตรและธิดา); (3) 17 ธันวาคม พ.ศ. 2514 กับ มายา เท็กเนอร์ ฟาบริเชียส (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2546) (ไม่มีบุตรและธิดา)
    • เฮลมุธ คาสเต็นส์คิโอลด์ (เฮลมุธ ยอร์เก็น เฟรเดริค คาร์ล; เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492)
    • ยอร์เก็น คาสเต็นส์คิโอลด์ (ยอร์เก็น แอ็กเซิล ฮอลตัน; เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2494)
    • เบอร์จิตตา คาสเต็นส์คิโอลด์ (แด็กมาร์ เบอร์จิตตา มาร์เกรเธ; เกิด 26 มกราคม พ.ศ. 2499)
   • คริสเตียน คาสเต็นส์คิโอลด์ (คริสเตียน ลุดวิก กุสตาฟ ฟริตซ์; เกิด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2469)
    สมรสเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ณ นิวยอร์กซิตี รัฐนิวยอร์ก กับ เซซิลี แอบบ็อตส์ (10 สิงหาคม พ.ศ. 2470 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) และมีธิดาคือ
    • อเล็กซานดรา คาสเต็นส์คิโอลด์ (เกิด 11 มิถุนายน พ.ศ. 2508)
   • ยอร์เก็น คาสเต็นส์คิโอลด์ (ยอร์เก็น เฟรเดริค โอเก เอริค เฮลเก; 16 มีนาคม พ.ศ. 2471 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2507)
    สมรส (1) 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ณ เมืองแนสเวด (หย่าร้างในปี 2501) กับ เคิร์สเท็น ชลิชต์ครุลล์ (เกิด 24 มีนาคม พ.ศ. 2477) (มีธิดา); (2) 17 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ณ เมืองฟอร์ดิงบอร์ก กับ เบอร์จิต ทิงส์เต็ด (เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2475) (มีธิดา)
    • ซูซาน คาสเต็นส์คิโอลด์ (ซูซาน เฮเลนา แด็กมาร์; เกิด 13 เมษายน พ.ศ. 2500)
    • มาเรีย-โลวิซา คาสเต็นส์คิโอลด์ (มาเรีย-โลวิซา แด็กมาร์ โยฮันนา เบอร์จิต; เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503)
   • แด็กมาร์ คาสเต็นส์คิโอลด์ (แด็กมาร์ หลุยส์ ไธรา โซฟี ออกัสตา เปตรา; 11 กันยายน พ.ศ. 2474 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
    สมรส (1) 4 เมษายน พ.ศ. 2493 ณ เมืองนอร์แบ็ค กับ พอล บิสค์ (5 ตุลาคม พ.ศ. 2473 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510) (มีบุตรชาย); (2) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2515 กับ โอเล ฟริอิส ลาร์เซ็น (เกิด 26 ธันวาคม พ.ศ. 2491) (ไม่มีบุตรและธิดา)
    • เอริค บิสค์ (เอริค ยอร์เก็น มาเรียส พอล คริสเตียน; 9 สิงหาคม พ.ศ. 2493 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2544)
    • ฮันส์ บิสค์ (ฮันส์ ยอร์เก็น ยอร์ม; เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2497)
    • คริสเตียน บิสค์ (คริสเตียน แอ็กเซิล คาร์ล; เกิด 18 สิงหาคม พ.ศ. 2502)

เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา แก้

 
สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา

เจ้าหญิงอเล็กซานดรา (อเล็กซานดรา แคโรลีน มารี ชาร์ล็อต หลุยส์ จูเลีย; 1 ธันวาคม พ.ศ. 2387 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)

พระโอรสและธิดาในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ แก้

 
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1

สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 (คริสเตียน วิลเฮล์ม เฟอร์ดินานด์ อดอล์ฟ จอร์จ; 24 ธันวาคม พ.ศ. 2388 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2456)

พระราชโอรสและธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ แก้

 • สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ (2 สิงหาคม พ.ศ. 2411 - 11 มกราคม พ.ศ. 2466)
 • เจ้าฟ้าชายจอร์จแห่งกรีซและเดนมาร์ก (24 มิถุนายน พ.ศ. 2412 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500)
  • ทรงดำรงตำแหน่งเป็น ข้าหลวงใหญ่แห่งเกาะครีต ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2441 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2449
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ณ กรุงเอเธนส์ กับ มาเรีย เลติเตีย โบนาปาร์ต (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2425 - 21 กันยายน พ.ศ. 2505) มีพระโอรสและธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าชายปีเตอร์แห่งกรีซและเดนมาร์ก (3 ธันวาคม พ.ศ. 2451 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2523)
    อภิเษกสมรส 9 กันยายน พ.ศ. 2482 ณ เมืองมัทราส (เจนไน) ประเทศอินเดีย กับ อิรินา อเล็กซานดรอฟนา ออฟต์ชินนิโควา (19 กันยายน พ.ศ. 2443 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2533) ไม่มีพระโอรสและธิดา
   • เจ้าฟ้าหญิงยูจีเนียแห่งกรีซและเดนมาร์ก (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532)
    อภิเษกสมรส (1) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ณ กรุงปารีส (หย่าร้างในปี 2489) กับ เจ้าชายโดมินิค ไรเนอร์ คาร์ล เฮียโรนิมุส มาเรีย นิโคเลาส์ อัลฟองซ์ แร็ดซิวิลล์ (23 มกราคม พ.ศ. 2454 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519) (มีพระโอรสและธิดา); (2) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ณ กรุงเอเธนส์ (หย่าร้างในปี 2508) กับ เจ้าชายเรย์มอนด์ อเล็กซานเดอร์ มาเรีย หลุยส์ ลามอรัลแห่งตอร์เรและตาสโซ ดยุกที่ 2 แห่งปราสาทดุยโน (16 มีนาคม พ.ศ. 2450 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2529) (มีพระโอรส)
    • เจ้าหญิงทาเทียนา แร็ดซิวิลล์ (ทาเทียนา มาเรีย เรนาตา ยูจีเนีย เอลิซาเบธ มาร์กาเรเท; ประสูติ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2482)
    • เจ้าชายเยอร์ซี แร็ดซิวิลล์ (เยอร์ซี อันเดรจ โดมินิค เฮียโรนิมุส ปีเตอร์ เลออน; 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544)
    • เจ้าชายคาร์โลแห่งตอร์เรและตาสโซ ดยุกที่ 3 แห่งปราสาทดุยโน (คาร์โล อเลสซานโดร จอร์จิโอ ปิเอโตร มาเรีย เรย์มอนด์ ลูเชียน ลามอรัล; ประสูติ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495)
 • เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก (30 สิงหาคม พ.ศ. 2413 - 24 กันยายน พ.ศ. 2434)
  • ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น แกรนด์ดัชเชสอเล็กซานดรา จอร์จิเยฟนาแห่งรัสเซีย หลังจากการอภิเษกสมรสเข้าไปสู่ราชวงศ์รัสเซีย
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2432 ณ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กับ แกรนด์ดยุกพอล อเล็กซานโดรวิชแห่งรัสเซีย (3 ตุลาคม พ.ศ. 2403 - 24 มกราคม พ.ศ. 2462 พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย และเจ้าหญิงมารีแห่งเฮสส์และไรน์) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • แกรนด์ดัชเชสมาเรีย ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย (18 เมษายน พ.ศ. 2433 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2501)
    อภิเษกสมรส (1) 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 ณ พระราชวังซาร์โกเซโล ใกล้กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (หย่าร้างในปี 2457) กับ เจ้าฟ้าชายคาร์ล วิลเฮล์ม ลุดวิกแห่งสวีเดน ดยุกแห่งเซอเดอร์มันลันด์ (17 มิถุนายน พ.ศ. 2427 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2508 พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน และเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งบาเดิน) (มีพระโอรส); (2) 19 กันยายน พ.ศ. 2460 ณ เมืองพาฟลอฟสก์ (หย่าร้างในปี 2467) กับ เจ้าชายเซอร์เกย์ มิคาอิโลวิช ปูเตียติน (7 ธันวาคม พ.ศ. 2436 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509) (มีพระโอรส)
    • เจ้าฟ้าชายเล็นนาร์ตแห่งสวีเดน ดยุกแห่งสมาลันด์ หรือ เคานท์ เล็นนาร์ต เบอร์นาด็อตแห่งวิสบอร์ก หลังจากการอภิเษกสมรสต่างฐานันดรศักดิ์ (กุสตาฟ เล็นนาร์ต นิโคเลาส์ พอล; 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
    • เจ้าชายโรมัน เซอร์เกเยวิช ปูเตียติน (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2462)
   • แกรนด์ดยุกดิมิทรี ปาฟโลวิชแห่งรัสเซีย (18 กันยายน พ.ศ. 2434 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2485)
    อภิเษกสมรส 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ณ เมืองบิอาร์ริตซ์ (หย่าร้างในปี 2480) กับ แอนน์ ออเดรย์ เอมิลี (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) (ได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าหญิงโรมานอฟสกายา-อิลยินสกายา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2478) และมีพระโอรส
    • เจ้าชายพอล ดิมิทริเยวิช โรมานอฟสกี-อิลยินสกี (27 มกราคม พ.ศ. 2471 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547)
 • เจ้าฟ้าชายนิโคลาสแห่งกรีซและเดนมาร์ก (22 มกราคม พ.ศ. 2415 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2445 ณ พระราชวังซาร์สโกเซโล ใกล้กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กับ แกรนด์ดัชเชสเฮเลน วลาดิมีรอฟนาแห่งรัสเซีย (29 มกราคม พ.ศ. 2425 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2500 พระธิดาในแกรนด์ดยุกวลาดิมีร์ อเล็กซานโดรวิชแห่งรัสเซีย และเจ้าหญิงมารีแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน) และมีพระธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซและเดนมาร์ก (11 มิถุนายน พ.ศ. 2446 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540)
    อภิเษกสมรส 22 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงเบลเกรด กับ เจ้าฟ้าชายพอลแห่งยูโกสลาเวีย (27 เมษายน พ.ศ. 2436 - 14 กันยายน พ.ศ. 2519) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าฟ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งยูโกสลาเวีย (13 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) อภิเษกสมรสครั้งแรกในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (หย่าร้างในปี 2510) กับ เจ้าฟ้าหญิงมาเรีย ปิอา เอเลนา เอลิซาเบ็ตตา มาร์เกริตา มิเลนา มาฟาลดา ลูโดวิกา เทคลา เจนนาราแห่งซาวอย (ประสูติ 24 กันยายน พ.ศ. 2477 พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอุมแบร์โตที่ 2 แห่งอิตาลี และเจ้าฟ้าหญิงมารี-โฌเซแห่งเบลเยียม) และครั้งที่สองในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 กับ เจ้าหญิงบาร์บารา เอลีโอนอรา มารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485)
    • เจ้าฟ้าชายนิโคลาสแห่งยูโกสลาเวีย (29 มิถุนายน พ.ศ. 2471 - 12 เมษายน พ.ศ. 2497)
    • เจ้าฟ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งยูโกสลาเวีย (ประสูติ 7 เมษายน พ.ศ. 2479)
   • เจ้าฟ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งกรีซและเดนมาร์ก (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 - 11 มกราคม พ.ศ. 2498)
    อภิเษกสมรส 10 มกราคม พ.ศ. 2477 ณ เมืองมิวนิก กับ เคานท์คาร์ล ธีโอดอร์ เคลเมนส์แห่งเทอร์ริง-เย็ตเต็นบาค (22 กันยายน พ.ศ. 2443 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2510) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เคานท์ฮันส์ ไวท์แห่งเทอร์ริง-เย็ตเต็นบาค (ฮันส์ ไวท์ คาสปาร์ นิโคเลาส์; เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2478) อภิเษกสมรสวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2507 กับ เจ้าหญิงเฮนเรียตตา มาเรีย มาร์กาเรเท แม็กดาเลนา เธเรซาแห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-บาร์เท็นชไตน์ (ประสูติ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2481)
    • เคานท์เตสเฮเลนาแห่งเทอร์ริง-เย็ตเต็นบาค (เฮเลนา มารีนา เอลิซาเบธ; เกิด 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2480) อภิเษกสมรสวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499 กับ อาร์คดยุกเฟอร์ดินานด์ คาร์ล แม็กซ์ อ็อตโต คอนราด มาเรีย โยเซฟ อิกนาเชียส นิโคเลาส์แห่งออสเตรีย (6 ธันวาคม พ.ศ. 2461 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระโอรสในอาร์คดยุกแม็กซิมิเลียนแห่งออสเตรีย และเจ้าหญิงฟรันซิสกาแห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-วาลเด็นบูร์ก-ชิลลิงเฟือร์สท์)
   • เจ้าฟ้าหญิงมารีนาแห่งกรีซและเดนมาร์ก (13 ธันวาคม พ.ศ. 2449 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2511)
    อภิเษกสมรส 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ณ มหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ กรุงลอนดอน กับ เจ้าฟ้าชายจอร์จ เอ็ดเวิร์ด อเล็กซานเดอร์ เอ็ดมันด์ ดยุกแห่งเคนต์ (20 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2485) (ดูด้านบน)
 • เจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งกรีซและเดนมาร์ก (3 มีนาคม พ.ศ. 2419 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2483)
 • เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซและเดนมาร์ก (7 เมษายน พ.ศ. 2423 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2423)
 • เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2425 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2487)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2446 ณ เมืองดาร์มสตัดท์ กับ เจ้าหญิงวิกตอเรีย อลิซ เอลิซาเบธ จูลี มารีแห่งบัตเต็นแบร์ก (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2512) มีพระโอรสและธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าหญิงมาร์การิตาแห่งกรีซและเดนมาร์ก (18 เมษายน พ.ศ. 2448 - 24 เมษายน พ.ศ. 2524)
    อภิเษกสมรส 20 เมษายน พ.ศ. 2474 ณ เมืองแล็งเก็นบูร์ก กับ เจ้าชายก็อตฟรีด เฮอร์มันน์ อัลเฟรด พอล แม็กซิมิเลียน วิกเตอร์ ผู้ปกครองรัฐที่ 8 แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (24 มีนาคม พ.ศ. 2440 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 พระโอรสในเจ้าชายแอร์นส์ ผู้ปกครองรัฐที่ 7 แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก และเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและกอธา) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าชายคราฟต์ ผู้ปกครองรัฐที่ 9 แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (คราฟต์ อเล็กซานเดอร์ แอร์นส์ ลุดวิก จอร์จ เอมิค; 25 มิถุนายน พ.ศ. 2478 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2547)
    • เจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (เบียทริกซ์ อลิซ มารี เมลิตา มาร์กาเรเท; 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
    • เจ้าชายอันเดรียสแห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (จอร์จ อันเดรียส ไฮน์ริช; 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564)
    • เจ้าชายรูเพร็คต์แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (รูเพร็คต์ ซิกิสมุนด์ ฟิลิปป์ แอร์นส์; 7 เมษายน พ.ศ. 2488 - 8 เมษายน พ.ศ. 2521)
    • เจ้าชายอัลเบร็คต์แห่งโฮเฮ็นโลเฮอ-แล็งเกินบูร์ก (อัลเบร็คต์ วอล์ฟกัง คริสตอฟ; 7 เมษายน พ.ศ. 2488 - 23 เมษายน พ.ศ. 2535)
   • เจ้าฟ้าหญิงธีโอดอราแห่งกรีซและเดนมาร์ก (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512)
    อภิเษกสมรส 17 สิงหาคม พ.ศ. 2474 ณ เมืองบาเดิน-บาเดิน กับ เจ้าฟ้าชายแบร์โธลด์ ฟรีดริช วิลเฮล์ม แอร์นส์ ออกุสต์ ไฮน์ริช คาร์ล ผู้ปกครองรัฐแห่งบาเดิน (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2506) (ดูด้านล่าง)
   • เจ้าฟ้าหญิงเซซิเลียแห่งกรีซและเดนมาร์ก (22 มิถุนายน พ.ศ. 2454 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480)
    อภิเษกสมรส 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ณ เมืองดาร์มชตัดท์ กับ เจ้าฟ้าชายจอร์จ โดนาตัส วิลเฮล์ม นิโคเลาส์ เอดวาร์ด ไฮน์ริช คาร์ล รัชทายาทแห่งเฮสส์และไรน์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 พระโอรสในเจ้าฟ้าชายแอร์นส์ ลุดวิก แกรนด์ดยุกแห่งเฮสส์และไรน์ และเจ้าหญิงเอลีนอร์แห่งโซล์มส์-โฮเฮ็นโซล์มส์-ลิค) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าชายลุดวิกแห่งเฮสส์และไรน์ (ลุดวิก แอร์นส์ อันเดรียส; 25 ตุลาคม พ.ศ. 2474 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480)
    • เจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเฮสส์และไรน์ (อเล็กซานเดอร์ จอร์จ คาร์ล ไฮน์ริช; 14 เมษายน พ.ศ. 2476 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480)
    • เจ้าหญิงโยฮันนาแห่งเฮสส์และไรน์ (โยฮันนา มารีนา เอลีนอร์; 20 กันยายน พ.ศ. 2479 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2482)
   • เจ้าฟ้าหญิงโซฟีแห่งกรีซและเดนมาร์ก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2457 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544)
    อภิเษกสมรสครั้งแรก 15 ธันวาคม พ.ศ. 2473 ณ เมืองครอนแบร์ก กับ เจ้าชายคริสตอฟ แอร์นส์ ออกุสต์แห่งเฮสส์-คาสเซิล (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2486 พระโอรสในเจ้าชายฟรีดริช คาร์ล ผู้ปกครองรัฐแห่งเฮสส์-คาสเซิล และเจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรเทแห่งปรัสเซีย) (มีพระโอรสและธิดา) และครั้งที่สอง 24 เมษายน พ.ศ. 2489 ณ เมืองซาเล็ม กับ เจ้าฟ้าชายจอร์จ วิลเฮล์ม แอร์นส์ ออกุสต์ แอ็กเซิลแห่งฮาโนเวอร์แห่งฮาโนเวอร์ (25 มีนาคม พ.ศ. 2458 - 8 มกราคม พ.ศ. 2549) (ดูด้านล่าง)
    • เจ้าหญิงคริสตินาแห่งเฮสส์ (คริสตินา มาร์กาเรเธ; 10 มกราคม พ.ศ. 2476 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) อภิเษกสมรส (ครั้งแรก) ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (หย่าร้างในปี 2505) กับ เจ้าฟ้าชายอันเดรจแห่งยูโกสลาเวีย (28 มิถุนายน พ.ศ. 2472 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งยูโกสลาเวีย และเจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งโรมาเนีย)
    • เจ้าหญิงโดโรเธียแห่งเฮสส์ (โดโรเธีย ชาร์ล็อต คาริน; ประสูติ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2477)
    • เจ้าชายคาร์ลแห่งเฮสส์ (คาร์ล อดอล์ฟ อันเดรียส; 26 มีนาคม พ.ศ. 2480 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2565)
    • เจ้าหญิงคลาริซซาแห่งเฮสส์ (คลาริซซา อลิซ; ประสูติ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487)
   • เจ้าฟ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์ก (10 มิถุนายน พ.ศ. 2464 - 9 เมษายน พ.ศ. 2564)
    สละฐานันดรศักดิ์และสิทธิการสืบราชสมบัติแห่งกรีซ เพื่อเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับรัชทายาทแห่งอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ
    อภิเษกสมรส 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ณ มหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ กรุงลอนดอน กับ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร (พระราชสมภพ 21 เมษายน พ.ศ. 2469) (ดูด้านบน)
 • เจ้าฟ้าชายคริสโตเฟอร์แห่งกรีซและเดนมาร์ก (10 สิงหาคม พ.ศ. 2431 - 21 มกราคม พ.ศ. 2483)

เจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์ แก้

 
สมเด็จพระจักรพรรดินีมารี

เจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์ (มารี โซฟี เฟรเดริคเค แด็กมาร์; 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2390 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2471)

พระโอรสและธิดาในเจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์ แก้

เจ้าฟ้าหญิงไธรา แก้

 
เจ้าฟ้าหญิงไธรา

เจ้าฟ้าหญิงไธรา (ไธรา อาเมเลีย แคโรลีน ชาร์ล็อต แอนน์; 29 กันยายน พ.ศ. 2396 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476)

พระโอรสและธิดาในเจ้าฟ้าหญิงไธรา แก้

 • เจ้าฟ้าหญิงมารี หลุยส์แห่งฮาโนเวอร์ (มารี หลุยส์ วิกตอเรีย แคโรลีน อาเมลี อเล็กซานดรา ออกัสตา ฟรีเดริเค; 11 ตุลาคม พ.ศ. 2422 - 31 มกราคม พ.ศ. 2491)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 ณ เมืองมุนเดิน กับ เจ้าฟ้าชายแม็กซิมีเลียน อเล็กซานเดอร์ ฟรีดริช วิลเฮล์ม ผู้ปกครองรัฐแห่งบาเดิน (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 พระโอรสในเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งบาเดิน และเจ้าหญิงมาเรียแห่งลอยช์เต็นแบร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าหญิงมารี อเล็กซานดราแห่งบาเดิน (มารี อเล็กซานดรา ไธรา วิคตอเรีย หลุยส์ คาโรลา ฮิลดา; 1 สิงหาคม พ.ศ. 2445 - 29 มกราคม พ.ศ. 2487)
    อภิเษกสมรส 17 กันยายน พ.ศ. 2467 ณ เมืองซาเล็ม แคว้นบาเดิน กับ เจ้าชายวอล์ฟกัง โมริตซ์แห่งเฮสส์-คาสเซิล (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 พระโอรสในเจ้าชายฟรีดริช คาร์ล ผู้ปกครองรัฐแห่งเฮสส์-คาสเซิล และเจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรเทแห่งปรัสเซีย) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
   • เจ้าฟ้าชายแบร์โธลด์ ผู้ปกครองรัฐแห่งบาเดิน (แบร์โธลด์ ฟรีดิช วิลเฮล์ม แอร์นส์ ออกุสต์ ไฮน์ริช คาร์ล; 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2506)
    อภิเษกสมรส 17 สิงหาคม พ.ศ. 2474 ณ เมืองบาเดิน-บาเดิน กับ เจ้าฟ้าหญิงธีโอดอราแห่งกรีซและเดนมาร์ก (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512 พระธิดาในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก และเจ้าหญิงอลิซแห่งบัตเต็นแบร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าหญิงมาร์การิตาแห่งบาเดิน (มาร์การิตา อลิซ ไธรา วิคตอเรีย มารี หลุยส์ โซลาสติกา; 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 - 15 มกราคม พ.ศ. 2556) อภิเษกสมรสในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (หย่าร้างในปี 2524) กับ เจ้าฟ้าชายโทมิสลาฟแห่งยูโกสลาเวีย (19 มกราคม พ.ศ. 2471 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งยูโกสลาเวีย และเจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งโรมาเนีย)
    • เจ้าฟ้าชายแม็กซิมิเลียน ผู้ปกครองรัฐแห่งบาเดิน (แม็กซิมิเลียน อันเดรียส ฟรีดริช กุสตาฟ แอร์นส์ ออกุสต์ แบร์นฮาร์ด; 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ประมุขแห่งราชวงศ์บาเดิน อภิเษกสมรสในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509 กับ อาร์คดัชเชสวาเลรี อิซาเบลลา มาเรีย แอนนา อัลฟองซา เดซิเดเรีย เบอร์จิตตา โซเฟีย โธมาเซีย ฮิวเบอร์ตา โยเซฟา อิกเนเซียแห่งออสเตรีย เจ้าหญิงแห่งทัสคานี (ประสูติ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 พระธิดาในอาร์คดยุกฮิวเบอร์ตัส ซัลวาตอร์แห่งออสเตรีย เจ้าชายแห่งทัสคานี และเจ้าหญิงโรสแมรีแห่งซาล์ม-ซาล์ม)
    • เจ้าชายลุดวิกแห่งบาเดิน (ลุดวิก วิลเฮล์ม จอร์จ แอร์นส์ คริสตอฟ; ประสูติ 16 มีนาคม พ.ศ. 2480) อภิเษกสมรสในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 กับ เจ้าหญิงมาเรีย แอนนา “แมรีแอนน์” เฮ็นเรียตตา เอลีโอนอร์ โกเบอร์ตินาแห่งเอาแยร์สแพร์ก-เบรินเนอร์ (ประสูติ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476)
 • เจ้าฟ้าชายจอร์จ วิลเฮล์มแห่งฮาโนเวอร์ (จอร์จ วิลเฮล์ม คริสเตียน อัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด อเล็กซานเดอร์ ฟรีดริช วาลเดมาร์ แอร์นส์ อดอล์ฟ; 28 ตุลาคม พ.ศ. 2423 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2455)
 • เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮาโนเวอร์ (อเล็กซานดรา หลุยส์ มารี โอลกา เอลิซาเบธ เธเรซา เวรา; 29 กันยายน พ.ศ. 2425 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2506)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2447 ณ เมืองมุนเดิน กับ เจ้าฟ้าชายฟรีดริช ฟรันซ์ที่ 4 ไมเคิล แกรนด์ดยุกแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน (9 เมษายน พ.ศ. 2425 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 พระโอรสในเจ้าฟ้าชายฟรีดริช ฟรันซ์ที่ 3 แกรนด์ดยุกแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน และแกรนด์ดัชเชสอนาสตาเซีย มิคาอิลอฟนาแห่งรัสเซีย) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าชายฟรีดริช ฟรันซ์ รัชทายาทแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน (ฟรีดริช ฟรันซ์ ไมเคิล วิลเฮล์ม นิโคเลาส์ ฟรันซ์-โยเซฟ แอร์นส์ ออกุสต์ ฮันส์; 22 เมษายน พ.ศ. 2453 - 31 กรกฎาคม 2544)
    อภิเษกสมรส 11 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ณ เมืองชเวรีน (หย่าร้างในปี 2510) และอภิเษกสมรสอีกครั้ง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ณ เมืองกลึกซ์บูร์ก กับ คาริน-เอลิซาเบธ เฮนเรียตตา ลอรี กูเดลา ฟอน ชาเพอร์ (31 มกราคม พ.ศ. 2463 - 26 มกราคม พ.ศ. 2555) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
   • เจ้าฟ้าชายคริสเตียนแห่งเม็คเล็นบูร์ก (คริสเตียน ลุดวิก แอร์นส์ ออกุสต์ แม็กซิมิเลียน โยฮันน์ อัลเบร็คต์ อดอล์ฟ ฟรีดริช; 29 กันยายน พ.ศ. 2455 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539)
    สืบทอดตำแหน่ง ประมุขแห่งราชวงศ์เม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระชนก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
    อภิเษกสมรส 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ณ เมืองกลึกซ์บูร์ก กับ เจ้าฟ้าหญิงบาร์บารา ไอรีน อเดลไฮด์ วิคตอเรีย เอลิซาเบธ บาธิลดิสแห่งปรัสเซีย (2 สิงหาคม พ.ศ. 2463 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 พระธิดาในเจ้าฟ้าชายซิกิสมุนด์แห่งปรัสเซีย และเจ้าหญิงชาร์ล็อต แอ็กเนสแห่งแซ็กซ์-อัลเท็นบูร์ก) และมีพระธิดาคือ
    • เจ้าหญิงโดนาตาแห่งเม็คเล็นบูร์ก (ประสูติ 11 มีนาคม พ.ศ. 2499)
    • เจ้าหญิงเอ็ดวินาแห่งเม็คเล็นบูร์ก (ประสูติ 25 กันยายน พ.ศ. 2503)
   • เจ้าหญิงโอลกาแห่งเม็คเล็นบูร์ก (27 ธันวาคม พ.ศ. 2459 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460)
   • เจ้าหญิงไธราแห่งเม็คเล็นบูร์ก (ไธรา อนาสตาเซีย อเล็กซานดรีน มารี-หลุยส์ โอลกา เซซิลี ชาร์ล็อต เอลิซาเบธ เอ็มมา; 18 มิถุนายน พ.ศ. 2462 - 27 กันยายน พ.ศ. 2524)
   • เจ้าหญิงอนาสตาเซียแห่งเม็คเล็นบูร์ก (อนาสตาเซีย อเล็กซานดรีน เซซิลี มารี-หลุยส์ วิลเฮลมีน; 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 - 25 มกราคม พ.ศ. 2522)
    อภิเษกสมรส 1 กันยายน พ.ศ. 2486 ณ เมืองชเวรีน กับ เจ้าชายฟรีดริช เฟอร์ดินานด์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 พระโอรสในเจ้าชายอัลเบร็คต์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก และเคานท์เตสออร์ทรูดแห่งอิเซ็นบูร์กและบือดิงเกิน) และมีพระธิดาคือ
    • เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (เอลิซาเบธ มารี อเล็กซานดรา; ประสูติ 10 กันยายน พ.ศ. 2488) อภิเษกสมรสในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2518 กับ เจ้าชายเฟอร์ดินานด์-ไฮน์ริช คาร์ล ออกุสต์ เฮอร์มันน์ ก็อตธาร์ดแห่งอิเซ็นบูร์กและบือดิงเกิน (19 ตุลาคม พ.ศ. 2483 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2532)
    • เจ้าหญิงไอรีนแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (ไอรีน โอลกา อเดลไฮด์; ประสูติ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2489)
    • เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (มาร์กาเรธา ฟรีเดริค หลุยส์; ประสูติ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491)
    • เจ้าหญิงซิบิลลาแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (ซิบิลลา เออร์ซูลา ออร์ทรูด; ประสูติ 11 กันยายน พ.ศ. 2498)
 • เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งฮาโนเวอร์ (โอลกา อเดลไฮด์ หลุยส์ มารี อเล็กซานดรีน แอ็กเนส; 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 - 21 กันยายน พ.ศ. 2501)
 • เจ้าฟ้าชายคริสเตียนแห่งฮาโนเวอร์ (คริสเตียน ฟรีดริช วิลเฮล์ม จอร์จ ปีเตอร์ วาลเดมาร์; 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 - 3 กันยายน พ.ศ. 2444)
 • เจ้าฟ้าชายแอร์นส์ ออกุสต์แห่งฮาโนเวอร์ ดยุกแห่งบรันสวิคและลึนบูร์ก (แอร์นส์ ออกุสต์ คริสเตียน จอร์จ; 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 - 30 มกราคม พ.ศ. 2496)
  • ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น ดยุกแห่งบรันสวิคและลึนบูร์ก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 และสละพระอิสริยยศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 ณ พระราชวังหลวง กรุงเบอร์ลิน กับ เจ้าฟ้าหญิงวิคตอเรีย-หลุยซา อเดลไฮด์ มาธิลดา ชาร์ล็อตแห่งปรัสเซีย (13 กันยายน พ.ศ. 2435 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2523 พระราชธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าชายแอรนส์ ออกุสต์แห่งฮาโนเวอร์ (แอร์นส์ ออกุสต์ จอร์จ วิลเฮล์ม คริสเตียน ลุดวิก ฟรันซ์ โยเซฟ นิโคเลาส์ ออสการ์; 18 มีนาคม พ.ศ. 2457 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2530)
    สืบทอดตำแหน่ง ประมุขแห่งราชวงศ์ฮาโนเวอร์ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระชนก เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2496
    อภิเษกสมรส (1) 4 กันยายน พ.ศ. 2494 ณ เมืองฮาโนเวอร์ กับ เจ้าหญิงออร์ทรูด เบอร์ธา อเดลไฮด์ เฮดวิกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 พระธิดาในเจ้าชายอัลเบร็คต์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึกซ์บูร์ก และและเจ้าหญิงเฮอร์ธาแห่งอิเซ็นบูร์กและบือดิงเกิน) (มีพระโอรสและธิดา); (2) 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ เมืองเลาบาค กับ เคานท์เตสโมนิกาแห่งโซล์มส์-เลาบาค (8 สิงหาคม พ.ศ. 2472 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
    • เจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งฮาโนเวอร์ (มารี วิคตอเรีย หลุยซา เฮอร์ธา ฟรีเดอริคา; ประสูติ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495)
    • เจ้าฟ้าชายแอร์นส์ ออกุสต์แห่งฮาโนเวอร์ (แอร์นส์ ออกุสต์ อัลเบิร์ต พอล อ็อตโต รุพเพร็คต์ ออสการ์ แบร์โธลด์ ฟรีดริช-เฟอร์ดินานด์ คริสเตียน ลุดวิก; ประสูติ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497) ประมุขแห่งราชวงศ์ฮาโนเวอร์ อภิเษกสมรสครั้งแรกในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2524 (หย่าร้างในปี 2540) กับ นางสาวชองตาล โฮชูลี (เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2498) และครั้งที่สองในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 กับ เจ้าหญิงคาโรลีน หลุยส์ มาร์เกอริตแห่งโมนาโก (ประสูติ 23 มกราคม พ.ศ. 2500 พระธิดาในเจ้าชายเรนิเยร์ที่ 3 องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโก และเกรซ เคลลี)
    • เจ้าฟ้าชายลุดวิก รูดอล์ฟแห่งฮาโนเวอร์ (ลุดวิก รูดอล์ฟ จอร์จ วิลเฮล์ม ฟิลิปป์ ฟรีดริช วอลราด แม็กซิมิเลียน; 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531)
    • เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งฮาโนเวอร์ (โอลกา โซฟี ชาร์ล็อต แอนนา; ประสูติ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501)
    • เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮาโนเวอร์ (อเล็กซานดรา ไอรีน มาร์กาเรธา เอลิซาเบธ บาธิลดิส; ประสูติ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502) อภิเษกสมรสในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2524 กับ เจ้าชายอันเดรียส ผู้ปกครองรัฐที่ 8 แห่งไลนิงเกิน (ประสูติ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระโอรสในเจ้าชายเอมิค ผู้ปกครองรัฐที่ 7 แห่งไลนิงเกิน และเจ้าหญิงไอลิกาแห่งโอลเด็นบูร์ก)
   • เจ้าฟ้าชายจอร์จ วิลเฮล์มแห่งฮาโนเวอร์ (จอร์จ วิลเฮล์ม แอร์นส์ ออกุสต์ ฟรีดริช แอ็กเซิล; 25 มีนาคม พ.ศ. 2458 - 8 มกราคม พ.ศ. 2549)
    อภิเษกสมรส 24 เมษายน พ.ศ. 2489 ณ เมืองซาเล็ม กับ เจ้าฟ้าหญิงโซฟีแห่งกรีซและเดนมาร์ก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2457 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 พระธิดาในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก และเจ้าหญิงอลิซแห่งบัตเต็นแบร์ก) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าฟ้าชายเวลฟ์ แอร์นส์แห่งฮาโนเวอร์ (เวลฟ์ แอร์นส์ ออกุสต์ อันเดรียส ฟิลิปป์ จอร์จ วิลเฮล์ม ลุดวิก แบร์โธลด์; 25 มกราคม พ.ศ. 2490 - 10 มกราคม พ.ศ. 2524)
    • เจ้าฟ้าชายจอร์จแห่งฮาโนเวอร์ (จอร์จ พอล คริสเตียน; ประสูติ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2492)
    • เจ้าฟ้าหญิงฟรีเดอริคาแห่งฮาโนเวอร์ (ฟรีเดอริคา เอลิซาเบธ โอลกา โดโรเธีย หลุยส์ เฮเลนา; ประสูติ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2497)
   • เจ้าฟ้าหญิงฟรีเดอริคาแห่งฮาโนเวอร์ (ฟรีเดอริคา หลุยซา ไธรา วิคตอเรีย มาร์กาเรเท โซฟี โอลกา เซซิลี อิซาเบลลา คริสตา; 18 สิงหาคม พ.ศ. 2460 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523)
    อภิเษกสมรส 9 มกราคม พ.ศ. 2481 ณ กรุงเอเธนส์ กับ สมเด็จพระราชาธิบดีพอลที่ 1 แห่งกรีซ (14 ธันวาคม พ.ศ. 2444 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2507) (ดูด้านบน)
   • เจ้าฟ้าชายคริสเตียนแห่งฮาโนเวอร์ (คริสเตียน ออสการ์ แอร์นส์ ออกุสต์ วิลเฮล์ม วิคเตอร์ จอร์จ ไฮน์ริช; 1 กันยายน พ.ศ. 2462 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2524)
    อภิเษกสมรส 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ณ เมืองซัลซ์บูร์ก (หย่าร้างในปี 2522) กับ มิเรียล นิโคล โอแด็ท ดูทรี (เกิด 10 มกราคม พ.ศ. 2489) และมีพระธิดาคือ
    • เจ้าฟ้าหญิงแคโรลีน-หลุยซาแห่งฮาโนเวอร์ (แคโรลีน-หลุยซา มิเรียล ไอรีน โซฟี; ประสูติ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2508)
    • เจ้าฟ้าหญิงมิเรียลแห่งฮาโนเวอร์ (มิเรียล วิคตอเรีย หลุยซา โซฟี ฟรีเดอริคา ดาเนียลลา; ประสูติ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2514)
   • เจ้าฟ้าชายเวลฟ์-ไฮน์ริชแห่งฮาโนเวอร์ (เวลฟ์-ไฮน์ริช แอร์นส์ ออกุสต์ จอร์จ คริสเตียน แบร์โธลด์ ฟรีดริช วิลเฮล์ม หลุยส์ เฟอร์ดินานด์; 11 มีนาคม พ.ศ. 2466 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2540)
    อภิเษกสมรส 21 กันยายน 2503 ณ เมืองบือดิงเกิน กับ เจ้าหญิงอเล็กซานดรา โซฟี เซซิลี แอนนา มาเรีย ฟรีเดอริคา เบนิกนา โดโรเธียแห่งอิเซ็นบูร์กและบือดิงเกิน (23 ตุลาคม พ.ศ. 2480 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

เจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์ แก้

 
เจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์แห่งเดนมาร์กฉายพระรูปร่วมกับรัชกาลที่ 5

เจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์ (27 ตุลาคม พ.ศ. 2401 - 14 มกราคม พ.ศ. 2472)

พระโอรสและธิดาในเจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์ แก้

 • เจ้าฟ้าชายโอเกแห่งเดนมาร์ก (โอเก คริสเตียน อเล็กซานเดอร์ โรเบิร์ต; 10 มิถุนายน พ.ศ. 2430 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483)
  • ทรงสละฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่ออภิเษกสมรสกับสามัญชน และได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าชายโอเก เคานท์แห่งโรเซ็นบอร์ก
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 ณ เมืองตูริน กับ มาธิลดา เอมิล ฟรานเชสกา มารี คาลวี เด คอนติ ดี แบร์โกโล (17 กันยายน พ.ศ. 2428 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2492) และมีพระโอรสคือ
   • เคานท์วาลเดมาร์แห่งโรเซ็นบอร์ก (วาลเดมาร์ อเล็กซานเดอร์ จอร์จ ลุยจี มาเรีย; 3 มกราคม พ.ศ. 2458 - 1 เมษายน พ.ศ. 2538)
    สมรส 20 เมษายน พ.ศ. 2492 ณ เมืองวิลล์ฟร็องช์ ใกล้เมืองนีส กับ บารอนเนส มารี-โฌแซฟ “ฟลอเรีย” แห่งอูวาร์ต-แซ็งต์-โมริส (10 สิงหาคม พ.ศ. 2468 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538) (ไม่มีบุตรและธิดา)
 • เจ้าฟ้าชายแอ็กเซิลแห่งเดนมาร์ก (แอ็กเซิล คริสเตียน จอร์จ; 12 สิงหาคม พ.ศ. 2431 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2507)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม กับ เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรธา โซเฟีย โลวิซา อิงเกบอร์กแห่งสวีเดน (25 มิถุนายน พ.ศ. 2442 - 4 มกราคม พ.ศ. 2520 พระธิดาในเจ้าฟ้าชายคาร์ลแห่งสวีเดน ดยุกแห่งวาสเตอร์เกิตลันด์ และเจ้าฟ้าหญิงอิงเกบอร์กแห่งเดนมาร์ก) และมีพระโอรสคือ
   • เจ้าชายจอร์จแห่งเดนมาร์ก (จอร์จ วาลเดมาร์ คาร์ล แอ็กเซิล; 16 เมษายน พ.ศ. 2463 - 29 กันยายน พ.ศ. 2529)
    อภิเษกสมรส 16 กันยายน พ.ศ. 2493 ณ ปราสาทกลามส์ เมืองแองกัส สก็อตแลนด์ กับ แอนน์ เฟเรลิธ เซเนลลา โบวส์-ลีออน (4 ธันวาคม พ.ศ. 2460 - 27 กันยายน พ.ศ. 2523) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
   • เจ้าชายเฟลมมิงแห่งเดนมาร์ก (เฟลมมิง วาลเดมาร์ คาร์ล แอ็กเซล; 9 มีนาคม พ.ศ. 2465 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2545)
    สละฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่ออภิเษกสมรสกับสามัญชน และได้รับการสถาปนาเป็น เคานท์เฟลมมิงแห่งโรเซ็นบอร์ก
    อภิเษกสมรส 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ กรุงโคเปนเฮเกน กับ อลิซ รูธ นีลเซ็น (8 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เคานท์แอ็กเซิลแห่งโรเซ็นบอร์ก (วาลเดมาร์ จอร์จ เฟลมมิ่ง คาจ แอ็กเซิล; เกิด 24 มกราคม พ.ศ. 2493)
    • เคานท์เบียร์เกอร์แห่งโรเซ็นบอร์ก (เบียร์เกอร์ วัลเดมาร์ จอร์จ เฟลมมิ่ง คาจ แอ็กเซล; เกิด 24 มกราคม พ.ศ. 2493)
    • เคานท์คาร์ล โยฮันแห่งโรเซ็นบอร์ก (คาร์ล โยฮัน วัลเดมาร์ จอร์จ เฟลมมิ่ง คาจ แอ็กเซิล; เกิด 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2495)
    • เคานท์เตสเดซิเรแห่งโรเซ็นบอร์ก (เดซิเร มาร์ธา อิงเกบอร์ก; เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498)
 • เจ้าฟ้าชายเอริคแห่งเดนมาร์ก (เอริค เฟรเดริค คริสเตียน อเล็กซานเดอร์; 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 - 10 กันยายน พ.ศ. 2503)
  • ทรงสละฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่ออภิเษกสมรสกับสามัญชน และได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าชายเอริค เคานท์แห่งโรเซ็นบอร์ก
  • ทรงอภิเษกสมรสวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467กรุงออตตาวา (หย่าร้างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480) กับ โลอิส ฟรานเซส บูธ (2 สิงหาคม พ.ศ. 2440 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เคานท์เตสอเล็กซานดราแห่งโรเซ็นบอร์ก (อเล็กซานดรา แด็กมาร์ ฟรานเซส มารี มาร์เกรเธ; 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535)
    สมรส 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ณ กรุงโคเปนเฮเกน กับ อีวาน เอมิล วินด์-ร็อจ (5 มกราคม พ.ศ. 2464 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520) และมีบุตรธิดาคือ
    • มารี-หลุยส์ วินด์ (มารี-หลุยส์ ฟรานเซส เอลิซาเบธ; เกิด 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495)
    • เอริค วินด์ (เอริค โอฟ คาร์ล โยฮัน เอมิล; เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2497)
    • จอร์จ วินด์ (จอร์จ คริสเตียน วาลเดมาร์; เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501)
   • เคานท์คริสเตียนแห่งโรเซ็นบอร์ก (คริสเตียน เอ็ดเวิร์ด วาลเดมาร์ ฌ็อง เฟรเดริค ปีเตอร์; 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2540)
    สมรส 10 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ณ เมืองสทูบี้ ประเทศเดนมาร์ก กับ คาริน ลืตติเชา (เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2481) และมีบุตรธิดาคือ
    • เคานท์วาลเดมาร์แห่งโรเซ็นบอร์ก (วาลเดมาร์ เอริค เฟลมมิ่ง คริสเตียน; เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2508)
    • เคานท์เตสมารีนาแห่งโรเซ็นบอร์ก (มารีนา อิซาเบลลา อิงเกบอร์ก คาริน; เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2514)
 • เจ้าฟ้าชายวิกโกแห่งเดนมาร์ก (วิกโก คริสเตียน อดอล์ฟ จอร์จ; 25 ธันวาคม พ.ศ. 2436 - 4 มกราคม พ.ศ. 2513)
  • ทรงทรงสละฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่ออภิเษกสมรสกับสามัญชน และได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าชายวิกโก เคานท์แห่งโรเซ็นบอร์ก
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ณ นิวยอร์กซิตี รัฐนิวยอร์ก กับ เอเลียนอร์ มาร์กาเร็ต กรีน (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2509) ไม่มีพระโอรสและธิดา
 • เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรเธแห่งเดนมาร์ก (มาร์เกรเธ ฟร็องซวส หลุยส์ มารี เอแลน; 17 กันยายน พ.ศ. 2438 - 18 กันยายน พ.ศ. 2535)
  • เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 ที่สิ้นพระชนม์เป็นพระองค์สุดท้าย (97 พรรษา 1 วัน)
  • ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2464 ณ กรุงโคเปนเฮเกน กับ เจ้าฟ้าชายเรอเน ชาร์ลส์ มารี โจเซฟแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (17 ตุลาคม พ.ศ. 2437 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระโอรสในเจ้าฟ้าชายโรแบรต์ ดยุกแห่งปาร์มา และเจ้าฟ้าหญิงมาเรีย อันโทเนียแห่งโปรตุเกส) และมีพระโอรสธิดาคือ
   • เจ้าฟ้าชายฌาคส์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (ฌาคส์ มาเรีย อ็องตวน โรแบรต์ วาลเดมาร์ ชาร์ลส์ เฟลิกซ์ ซิกต้ส แอนส์การ์; 9 มิถุนายน พ.ศ. 2465 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507)
    อภิเษกสมรส 9 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ณ เมืองรอสคิลด์ กับ เคานท์เตสเบอร์จิตต์ อเล็กซานดรา มาเรียแห่งฮ็อลชไตน์-เลเดรบอร์ก (29 มิถุนายน พ.ศ. 2465 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • เจ้าฟ้าชายฟิลิปป์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (ฟิลิปป์ จอร์จ คาร์ล วัลเดมาร์ เรอเน่ โยเซฟ มารี; ประสูติ 22 มกราคม พ.ศ. 2492)
    • เจ้าฟ้าหญิงลอร์แรนแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (ลอร์แรน ชาร์ล็อต ทาเทียนา เอ็บบา โยฮันนา มาเรีย อันโทเนีย โฌเซฟีน เรอเน่; ประสูติ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2494)
    • เจ้าฟ้าชายอาแล็งแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (อาแล็ง โยฮันน์ คนุด แบร์นฮาร์ด เฟลิกซ์ มาเรีย เรอเน่ โฌเซฟ; ประสูติ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2498)
   • เจ้าฟ้าหญิงอานน์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (อานน์ อ็องตัวเน็ต ฟร็องซวส ชาร์ล็อต ซีต้า มาร์เกอริต; 18 กันยายน พ.ศ. 2466 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
    อภิเษกสมรส 10 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ณ กรุงเอเธนส์ กับ สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย (25 ตุลาคม พ.ศ. 2464 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560) (ดูด้านบน)
   • เจ้าฟ้าชายมิเชลแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (มิเชล มารี ซาเวียร์ วาลเดมาร์ จอร์จ โรแบรต์ คาร์ล ไอย์มาร์; 4 มีนาคม พ.ศ. 2469 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
    อภิเษกสมรส (1) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ณ กรุงปารีส (หย่าร้างในปี 2542) กับ เจ้าหญิงโยล็องด์ มารี ก็องซาค เธแรสแห่งบร็อกลี-เรอเวล (26 เมษายน พ.ศ. 2471 - 2 กันยายน พ.ศ. 2557) (มีพระโอรสและธิดา); (2) 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ เมืองมานาลาปัน รัฐฟลอริดา กับ เจ้าฟ้าหญิงมาเรีย ปิอา เอเลนา เอลิซาเบ็ตตา มาร์เกริตา มิเลนา มาฟาลดา ลูโดวิกา เทคลา เจนนาราแห่งซาวอย (ประสูติ 24 กันยายน พ.ศ. 2477 พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอุมแบร์โตที่ 2 แห่งอิตาลี และเจ้าฟ้าหญิงมารี-โฌเซแห่งเบลเยียม) (ไม่มีพระโอรสและธิดา)
    • เจ้าฟ้าหญิงอิแนสแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (อิแนส มารี โฌเซฟ มาร์กาเรเธอ โยล็องด์ ทาเทียนา; ประสูติ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2495)
    • เจ้าฟ้าชายเอริกแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (เอริก มารี โฌเซฟ เรอเน่ มิเชล ปิแยร์; 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564)
    • เจ้าฟ้าหญิงซิบิลลาแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (ซิบิลลา มารี โฌเซฟ อานน์ วิกตัวร์; ประสูติ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497)
    • เจ้าฟ้าหญิงวิกตัวร์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (วิกตัวร์ มาเรีย ปิอา โฌเซฟ ฟิลิปปา อิซาอูร์; 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 - 24 มกราคม พ.ศ. 2544)
    • เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา (ชาร์ลส์ เอมานูเอล มารี โฌเซฟ ฌาคส์ เฮลี่; ประสูติ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2505)
   • เจ้าฟ้าชายอ็องเดรแห่งบูร์บอง-ปาร์มา (อ็องเดร มารี; 6 มีนาคม พ.ศ. 2471 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
    อภิเษกสมรส 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ณ เมืองวิลล์ฟร็องช์ ใกล้เมืองนีซ กับ ปอเล็ตต์ มารีนา กาครี (เกิด 5 กันยายน พ.ศ. 2478) และมีพระโอรสธิดาคือ
    • ทาเนีย เดอ บูร์บอง เดอ ปาร์มา (โซฟี “ทาเนีย” มารี มาร์กาเรธา คารอล อีวอนน์; เกิด 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504)
    • อาสตริด เดอ บูร์บอง เดอ ปาร์มา (อาสตริด มารี; เกิด 29 กันยายน พ.ศ. 2507)
    • อักเซล เดอ บูร์บอง เดอ ปาร์มา (อักเซล อ็องเดร ปิแยร์ มารี; เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2510)

สรุปสาระสำคัญ แก้

พระนาม ความสัมพันธ์ในสายพระโลหิต (กษัตริย์คริสเตียนที่ 9) ปีพระราชสมภพ/ประสูติ ปีสวรรคต/สิ้นพระชนม์ พระชนมายุ
เจ้าชายคริสเตียน ผู้ปกครองรัฐแห่งเบ็นไธม์และชไตน์ฟูร์ท พระโอรสในเจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโชมบูร์ก-ลิปเปอ
(พระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก)
9 ธันวาคม 2466 (1923) 12 ธันวาคม 2566 (2023) 100 พรรษา 3 วัน
เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินเบอระ พระโอรสในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก 10 มิถุนายน 2464 (1921) 9 เมษายน 2564 (2021) 99 พรรษา 10 เดือน 30 วัน
เจ้าชายอันเดรย์ อันเดรเยวิช โรมานอฟ พระโอรสในเจ้าชายอันเดรย์ มิคาอิโลวิชแห่งรัสเซีย
(พระโอรสในแกรนด์ดัชเชสซีเนีย อเล็กซานดรอฟนาแห่งรัสเซีย)
21 มกราคม 2466 (1923) 28 พฤศจิกายน 2564 (2021) 98 พรรษา 10 เดือน 7 วัน
เจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธแห่งเดนมาร์ก พระธิดาในเจ้าฟ้าชายวาลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก 17 กันยายน 2438 (1895) 18 กันยายน 2535 (1992) 97 พรรษา 1 วัน
คริสเตียน คาสเต็นส์คิโอลด์ พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงแด็กมาร์แห่งเดนมาร์ก
(พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 8)
10 กรกฎาคม 2469 (1926) ยังมีชีวิตอยู่ 97
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
(พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5)
21 เมษายน 2469 (1926) 8 กันยายน 2565 (2022) 96 พรรษา 4 เดือน 18 วัน
สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงเฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก
(พระราชธิดาในเสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1)
25 ตุลาคม 2464 (1921) 5 ธันวาคม 2560 (2017) 96 พรรษา 1 เดือน 10 วัน
เคานท์ เล็นนาร์ต เบอร์นาด็อตแห่งวิสบอร์ก พระโอรสในแกรนด์ดัชเชสมาเรีย ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย
(พระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก)
8 พฤษภาคม 2452 (1909) 21 ธันวาคม 2547 (2004) 95 พรรษา 7 เดือน 13 วัน
เลดี้ แคทเธอรีน แบรนด์แรม พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 4 พฤษภาคม 2456 (1913) 2 ตุลาคม 2550 (2007) 94 พรรษา 4 เดือน 28 วัน
เจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซและเดนมาร์ก พระธิดาในเจ้าฟ้าชายนิโคลาสแห่งกรีซและเดนมาร์ก 11 มิถุนายน 2446 (1903) 16 ตุลาคม 2540 (1997) 94 พรรษา 4 เดือน 5 วัน
เจ้าฟ้าหญิงอานน์แห่งบูร์บอง-ปาร์มา พระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธแห่งเดนมาร์ก 18 กันยายน 2466 (1923) 1 สิงหาคม 2559 (2016) 92 พรรษา 10 เดือน 14 วัน
เจ้าชายคาร์ล เบอร์นาด็อต พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงอิงเกบอร์กแห่งเดนมาร์ก 10 มกราคม 2454 (1911) 27 มิถุนายน 2546 (2003) 92 พรรษา 6 เดือน 13 วัน
เจ้าฟ้าชายมิเชลแห่งบูร์บอง-ปาร์มา พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธแห่งเดนมาร์ก 4 มีนาคม 2469 (1926) 7 กรกฎาคม 2561 (2018) 92 พรรษา 4 เดือน 3 วัน
เจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งยูโกสลาเวีย พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงโอลกาแห่งกรีซและเดนมาร์ก 13 สิงหาคม 2467 (1924) 12 พฤษภาคม 2559 (2016) 91 พรรษา 8 เดือน 29 วัน
เจ้าฟ้าชายฟรีดริช ฟรันซ์ รัชทายาทแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวรีน พระโอรสในเจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งฮาโนเวอร์ 22 เมษายน 2453 (1910) 31 กรกฎาคม 2544 (2001) 91 พรรษา 3 เดือน 9 วัน
เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5
(พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7)
12 กุมภาพันธ์ 2475 (1932) ยังทรงพระชนม์ 92
เจ้าฟ้าชายจอร์จ วิลเฮล์มแห่งฮาโนเวอร์ พระโอรสในเจ้าฟ้าชายแอร์นส์ ออกุสต์แห่งฮาโนเวอร์ 25 มีนาคม 2458 (1915) 8 มกราคม 2549 (2006) 90 พรรษา 9 เดือน 15 วัน
เจ้าชายเดวิด ชาฟชาวาดเซ พระโอรสในเจ้าหญิงนีนา จอร์จิเยฟนาแห่งรัสเซีย
(พระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงมารีแห่งกรีซและเดนมาร์ก)
20 พฤษภาคม 2467 (1924) 5 ตุลาคม 2557 (2014) 90 พรรษา 4 เดือน 15 วัน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้