คิงส์คอลเลจลอนดอน

(เปลี่ยนทางจาก ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน)

คิงส์คอลเลจลอนดอน (อังกฤษ: King's College London; King's; KCL) เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยลอนดอน King's จัดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ[2] ก่อตั้งโดยพระราชตราตั้ง (Royal Charter) ในปี ค.ศ. 1829 (พ.ศ. 2372) ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 และ ดยุกที่ 1 แห่งเวลลิงตัน ภายหลังในปี ค.ศ.1836 ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London) และเข้าร่วมเป็นวิทยาลัยในสังกัด

คิงส์คอลเลจลอนดอน
King's College London
King's College, London full achievement.svg
ตราประจำมหาวิทยาลัย
คติพจน์Sancte et Sapienter
คติพจน์อังกฤษ
With Holiness and Wisdom
(ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปัญญา)
ประเภทมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ
สถาปนาค.ศ. 1829
สังกัดการศึกษาUniversity of London
Russell Group (กลุ่มรัสเซล)
อธิการบดีพระราชกุมารี
(ในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยลอนดอน)
อาจารย์ใหญ่เอ็ดเวิร์ด เบิร์น
ที่ตั้ง,
วิทยาเขตในเขตเมืองรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่
 • สแตรนด์
 • วอเตอร์ลู
 • กายส์
 • เซนต์โทมัส
 • เดนมาร์กฮิลล์
สี
                   
Blue & King's red[1]
มาสคอต
Reggie the Lion
เว็บไซต์www.kcl.ac.uk
Olive spiral atop green pinstripes over white
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน อธิการบดีของราชวิทยาลัยลอนดอน คือ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ พระวรราชกุมารี (The Princess Royal) พระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 กล่าวคือ พระองค์ทรงมีฐานะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยลอนดอน (Chancellor of the University of London) โดยมีศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด เบิร์น (Edward Byrne) ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีและอาจารย์ใหญ่ (President and Principal) ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา[3]

ประวัติแก้ไข

คิงส์คอลเลจลอนดอน ก่อตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระราชตราตั้ง (Royal Charter) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1829 โดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 (King George IV) และดยุคแห่งเวลลิงตัน (the Duke of Wellington)[4] กล่าวได้ว่า คิงส์คอลเลจลอนดอนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่มากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศอังกฤษ[5] King's ถือเป็นหนึ่งในสองวิทยาลัย - อีกหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ที่ร่วมกันก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยลอนดอนในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1836[6]

King's ได้ดำเนินการรวมวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์หลายแห่งในกรุงลอนดอนเข้าด้วยกัน ได้แก่ Queen Elizabeth College (ค.ศ. 1985) Chelsea College of Science and Technology (ค.ศ. 1985) the Institute of Psychiatry (ค.ศ. 1997) และ the United Medical and Dental Schools of Guy's (ค.ศ.1998) and St Thomas' Hospitals (ค.ศ. 1998) และ Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery (ค.ศ. 1998)[7] กล่าวได้ว่า คิงส์คอลเลจลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป[8] นอกเหนือจากความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แล้ว King's ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่มีผลงานการค้นคว้าและการวิจัยที่ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องในอีกหลายสาขาวิชา เช่น มนุษยศาสตร์ กฎหมาย การระหว่างประเทศ และสังคมศาสตร์[9]

การศึกษาแก้ไข

คณะแก้ไข

ปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) การการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและแบ่งการจัดการออกเป็นจำนวน 9 คณะ (academic faculties) ได้แก่

  • คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Faculty of Arts and Humanities)
  • สถาบันทันตกรรม (Dental Institute)
  • คณะชีววิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ (Faculty of Life Sciences and Medicine)
  • สถาบันจิตเวช จิตวิทยา และประสาทวิทยาศาสตร์ (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience)
  • สำนักวิชากฎหมายดิ๊กสัน พูน (The Dickson Poon School of Law)
  • คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ (Faculty of Natural and Mathematical Sciences)
  • คณะพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery)
  • คณะสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Faculty of Social Science and Public Policy)
  • สำนักวิชาธุรกิจคิงส์ (King's Business School)

โดยจำนวน 9 คณะดังกล่าวนี้ ได้ถูกแบ่งย่อยออกเป็นสำนักวิชา (schools) ภาควิชา (departments) ศูนย์และแผนกวิจัย (centres and research divisions) อีกเป็นจำนวนมาก[10]

วิทยาเขตแก้ไข

มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนจำนวนถึง 5 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตแห่งแรกและเป็นวิทยาเขตหลักคือ Strand Campus ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของกรุงลอนดอน (Central London) อีก 3 วิทยาเขต ได้แก่ Guy's Campus, St Thomas' Campus และ Waterloo Campus ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ (Thames-side campuses) และอีกหนึ่งวิทยาเขตคือ Denmark Hill Campus ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอน (South London)[11]


คิงส์คอลเลจลอนดอน จัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรและมีชื่อเสียงในระดับโลก ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) King's ได้ถูกจัดอันดับโดยคอกโครัลลีไซมอนส์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 21 ของโลก อันดับที่ 6 ในสหราชอาณาจักร และอันดับที่ 8 ของทวีปยุโรป[12] นอกจากนี้ คิงส์คอลเลจลอนดอน ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรการศึกษาหลายแห่ง เช่น the Association of Commonwealth Universities, the European University Association, the Russell Group และ the Goldern Triangle ซึ่งเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งจากเมือง Cambridge, Oxford และ London อันได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน, คิงส์คอลเลจลอนดอน, วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน และ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน[13] [14]

บุคลากรแก้ไข

ปัจจุบัน คิงส์คอลเลจลอนดอน มีบุคลากรประมาณ 7,000 คน และมีนักศึกษามากกว่า 26,500 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 10,400 คน โดยมาจาก 150 ประเทศทั่วโลก[15] ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง การทหาร กฎหมาย การระหว่างประเทศ การเงิน การแพทย์ การศึกษา สื่อมวลชน ดนตรี วรรณกรรม ศาสนา ตลอดจนภาคธุรกิจ[16] จนถึงปัจจุบัน บุคลากรและศิษย์เก่าจากคิงส์คอลเลจลอนดอนได้รับรางวัลโนเบลแล้ว จำนวน 12 คน[17]

อันดับและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแก้ไข

โดยทางวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในปี ค.ศ.2022 โดย QS World University Rankings โดย บริษัทคอกโครัลลีไซมอนส์ (Quacquarelli Symonds) เป็นอันดับที่ 35 ของโลก และอันดับ 7 ของสหราชอาณาจักร[18] โดยสาขาที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งใน 20 อันดับแรกของโลก[19] ได้แก่

สายสังคมศาสตร์แก้ไข

Philosophy อันดับ 9

History อันดับ 12

Classic and Ancient History อันดับ 12

Politics อันดับ 13

Law and Legal Studies อันดับ 15

English Language and Literature อันดับ 16

สายวิทยาศาสตร์แก้ไข

Nursing อันดับ 2

Dentistry อันดับ 9

Life Science and Medicine อันดับ 14

Anatomy and Physiology อันดับ 16

Medicine อันดับ 16

Pharmacy อันดับ 17

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Branding Essentials" (PDF). Branding Essentials November 2018. สืบค้นเมื่อ 24 March 2019.[ลิงก์เสีย]
 2. https://russellgroup.ac.uk/about/our-universities/kings-college-london/
 3. The Principal เก็บถาวร 2013-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 4. History of King's - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 5. King's Facts at a glance เก็บถาวร 2016-01-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 6. A brief history - the foundation of the university, 1836 - University of London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 7. History of King's - timeline - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 8. About - King's Health Partner สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 9. King's Facts at a glance เก็บถาวร 2016-01-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 10. Academic faculties at King's - King's College London สืบค้นเมื่อ 14.04.2017
 11. Our campuses เก็บถาวร 2015-11-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 12. QS World University Rankings 2016/17 สืบค้นเมื่อ 14.04.2017
 13. Savage, Michael (2015). Social class in the 21st century. [London]: Penguin. pp. p. 167. ISBN 978-0-241-00422-7. OCLC 928843792. Higher education researchers often talk about a 'Golden Triangle' of universities. The 'triangle' describes an imaginary three-sided shape with corners in Oxford, Cambridge and London. The exact composition of the London 'corner' can vary, but typically it includes the London School of Economics, King's College London, University College London and Imperial College London. {{cite book}}: |pages= has extra text (help)
 14. Golden opportunities - Nature สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 15. King's Facts at a glance เก็บถาวร 2016-01-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 16. Fellows of King's - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 17. King's Nobel Laureates - King's College London สืบค้นเมื่อ 24.12.2015
 18. "Top Universities in the UK 2022". Top Universities (ภาษาอังกฤษ).
 19. "King's College London". Top Universities (ภาษาอังกฤษ).