ราชวงศ์อิตูร์บิเด

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์ไอตูร์ไบด์)

ราชวงศ์อิตูร์บิเด (สเปน: Casa de Iturbide) คือราชวงศ์ของกษัตริย์เม็กซิโก รายพระนามต่อไปนี้คือรายพระนามจักรพรรดิเม็กซิโกในราชวงศ์อิตูร์บิเด

ผู้อ้างสิทธิในพระราชบัลลังก์ (1824–1864)แก้ไข

ราชวงศ์อิตูร์บิเดแก้ไข

รูป พระนาม เริ่มอ้างสิทธิ์ สิ้นสุดการอ้างสิทธิ์ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
  อากุสตินที่ 1 19 พฤษภาคม 1822 19 มีนาคม 1823
  อากุสตินที่ 2 19 กรกฎาคม 1824 10 เมษายน 1864 พระราชโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก
  อากุสตินที่ 3 19 มิถุนายน 1864 3 มีนาคม 1925 เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก
  มาริอาที่ 1 3 มีนาคม 1925 พฤศจิกายน 1949 เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก และเป็นพระญาติกับเจ้าชายอากุสตินแห่งอิตูร์บิเด
align="center" align="center"|มัคซีมีลีอานที่ 2 พฤศจิกายน 1949 ปัจจุบัน เป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก, และเป็นรัชทายาทสายตรงในราชวงศ์อิตูร์บิเดและราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค

ดูเพิ่มแก้ไข