ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค

ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์ค (อังกฤษ: Prince-Bishopric of Bamberg) เป็นรัฐที่ปกครองโดยเจ้าชายบิชอปแห่งบัมแบร์ค มุขมณฑลบัมแบร์คเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1007 เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณบัมแบร์ค[1]ทางตะวันออกของเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1250 ราชรัฐมุขนายกบัมแบร์คก็กลายมาเป็นราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในปี ค.ศ. 1802 ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาวาเรีย

ราชรัฐมุขนายก
บัมแบร์ค

Prince-Bishopric of Bamberg
ค.ศ. 1007–ค.ศ. 1803
อาสนวิหารบัมแบร์ค
สถานะมุขมณฑล
ต่อมาเป็น
ราชรัฐมุขนายกในเครือ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงบัมแบร์ค
การปกครองเทวาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ซีนอด
ที่แฟรงก์เฟิร์ตตกลงก่อตั้งราชรัฐมุขนายกเพื่อการ
เผยแพร่คริสต์ศาสนาใน
แคว้นบัมแบร์ค
ค.ศ. 1007
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1007
• ตั้งมุขมณฑล
ค.ศ. 1007
ค.ศ. 1250
• รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
    บาวาเรีย
ค.ศ. 1802 ค.ศ. 1803
ถัดไป
บาวาเรีย

อ้างอิง แก้ไข