ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ราชมงคลเกมส์ 48) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2549มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
เจ้าภาพมทร.ธัญบุรี
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
ชนิดกีฬา17
พิธีเปิด22 มกราคม พ.ศ. 2549
พิธีปิด29 มกราคม พ.ศ. 2549
สนามกีฬาหลักสนามกีฬา มทร.ธัญบุรี

การแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22 เป็นการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ครั้งแรกที่แต่ละทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

อันดับ มทร.   ทอง   เงิน   ทองแดง รวม
1 สุวรรณภูมิ 29
2 ล้านนา 25
3 กรุงเทพ 23
4 อีสาน 16
5 ธัญบุรี 8
6 ศรีวิชัย 7
7 ตะวันออก 5
8 พระนคร 4
9 รัตนโกสินทร์ 2
รวม 115

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข


ก่อนหน้า ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22 ถัดไป
ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21
(วิทยาเขตขอนแก่น)
   
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
(22 - 29 มกราคม พ.ศ. 2549)
  ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23
(มทร.ธัญบุรี)