ราชนาวี

(เปลี่ยนทางจาก ราชนาวีอังกฤษ)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชนาวี (แก้ความกำกวม)

กองทัพเรือสหราชอาณาจักร หรือ ราชนาวี (อังกฤษ: Royal Navy อักษรย่อ: RN) เป็นเหล่าทัพหลักของกองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เหล่าทัพนี้เป็นเหล่าทัพที่เก่าแก่ที่สุด โดยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ราชนาวีสหราชอาณาจักรจัดเป็นทัพเรือที่ทรงแสนยานุภาพที่สุดในโลก

ราชนาวี
Royal Navy
Logo of the Royal Navy.jpg
ประเทศ อังกฤษ ราชอาณาจักรอังกฤษ
(ตั้งแต่ 1707)
ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (1707–1800)
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (1801–1922)
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (1922–ปัจจุบัน)
ขึ้นต่อ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
รูปแบบ กองทัพเรือแห่งองค์ราชีนี
กำลังรบ เรือรบ 98 ลำ รวม RFA
170 อากาศยาน ของ FAA
กองบัญชาการ กระทรวงกลาโหม อาคารหลัก
สีหน่วย แดง และ ขาว
คำขวัญ ภาษาละติน: "Si vis pacem, para bellum"
("หากปรารถนาสันติภาพ จงเตรียมพร้อมสำหรับสงคราม")
ค่านิยมหลัก
เพลงหน่วย "Heart of Oak"
ผู้บังคับบัญชา
อัครสมุหราชนาวี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
สมุหราชนาวีเอก พลเรือเอก เซอร์ โทนี่ ราดากินส์
ผู้บัญชาการกองเรือ พลเรือโท เจอร์รี คีด
สมุหราชนาวีโท พลเรือโท นิโคลัส ไฮน์
เครื่องหมายหน่วย
White Ensign (ก่อน 1707)
English White Ensign 1620.svg
White Ensign (1707–1800)
Naval Ensign of Great Britain (1707-1800).svg
White Ensign (1801 – ปัจจุบัน)
Naval Ensign of the United Kingdom.svg
Naval Jack
Flag of the United Kingdom.svg

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข