รางวัลออสการ์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

รางวัลออสการ์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ ได้มีการมอบรางวัลนี้ครั้งแรกในปีค.ศ. 1948 และมีการแบ่งประเภทรางวัลเป็นภาพยนตร์ขาวดำและภาพยนตร์สีไปจนถึงปีค.ศ. 1966 (ยกเว้นปีค.ศ. 1957–1958)

ปีค.ศ. 1948–1949แก้ไข

ปีค.ศ. 1950–1959แก้ไข

ปีค.ศ. 1957–1958 ไม่มีการแบ่งประเภทรางวัล

ปีค.ศ. 1959 มีการแบ่งประเภทรางวัลเป็นภาพยนตร์ขาวดำและภาพยนตร์สีอีกครั้ง

ปีค.ศ. 1960–1969แก้ไข

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1967 ไม่มีการแบ่งประเภทรางวัลอีกต่อไป

ปีค.ศ. 1970–1979แก้ไข

ปีค.ศ. 1980–1989แก้ไข

ปีค.ศ. 1990–1999แก้ไข

ปีค.ศ. 2000–2009แก้ไข

ปีค.ศ. 2010–2019แก้ไข

ปีค.ศ. 2020–2029แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เว็ปไซต์รางวัลออสการ์