รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ รางวัลนี้มีการมอบครั้งแรกในปีค.ศ. 1934 ในชื่อรางวัล Academy Award for Best Film Editing และด้วยระบบการตัดต่อภาพแบบดิจิทัลแพร่หลายมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อรางวัลนี้เป็น Academy Award for Best Editing ในปีค.ศ. 1999 ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลในปีค.ศ. 2008 เป็น Academy Award for Achievement in Film Editing ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่ใกล้เคียงกับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาก[1] ตั้งแต่ปีค.ศ. 1981 ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมด้วย และประมาณ 2 ใน 3 ของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมด้วย

ปีค.ศ. 1934–1939

แก้

ปีค.ศ. 1940–1949

แก้

ปีค.ศ. 1950–1959

แก้

ปีค.ศ. 1960–1969

แก้

ปีค.ศ. 1970–1979

แก้

ปีค.ศ. 1980–1989

แก้

ปีค.ศ. 1990–1999

แก้

ปีค.ศ. 2000–2009

แก้

ปีค.ศ. 2010–2019

แก้

ปีค.ศ. 2020–2029

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. มาร์ก แฮร์ริส (2008). "Which Editing is a Cut Above?", New York Times, 6 มกราคม, ค.ศ. 2008.