รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

รางวัลออสการ์ สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ รางวัลนี้มีการมอบครั้งแรกในปีค.ศ. 1934 ในชื่อรางวัล Academy Award for Best Film Editing และด้วยระบบการตัดต่อภาพแบบดิจิตอลแพร่หลายมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อรางวัลนี้เป็น Academy Award for Best Editing ในปีค.ศ. 1999 ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลในปีค.ศ. 2008 เป็น Academy Award for Achievement in Film Editing ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่ใกล้เคียงกับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาก[1] ตั้งแต่ปีค.ศ. 1981 ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมด้วย และประมาณ 2 ใน 3 ของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมด้วย

ปีค.ศ. 1934–1939 แก้

ปีค.ศ. 1940–1949 แก้

ปีค.ศ. 1950–1959 แก้

ปีค.ศ. 1960–1969 แก้

ปีค.ศ. 1970–1979 แก้

ปีค.ศ. 1980–1989 แก้

ปีค.ศ. 1990–1999 แก้

ปีค.ศ. 2000–2009 แก้

ปีค.ศ. 2010–2019 แก้

ปีค.ศ. 2020–2029 แก้

อ้างอิง แก้

  1. มาร์ก แฮร์ริส (2008). "Which Editing is a Cut Above?", New York Times, 6 มกราคม, ค.ศ. 2008.