รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2558

ภาพยนตร์สารคดีที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (ในวงเล็บคือรายชื่อผู้กำกับ)

 • The Down (พิสุทธิ์ มหพันธ์)
 • The Guitar King (ภาสกร ประมูลวงศ์)
 • Y/Our Music (วราลักษณ์ หิรัญเศรษฐวัฒน์ เอเวอรี, David Reeve)
 • คิวชู แล้วพรุ่งนี้..เราคงจะรู้กัน!! (Sanqband)
 • มาดพยัคฆ์ (นรชาย กัจฉปานนท์)
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้ชนะรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ซันนี่ ซี สุวรรณเมธานนท์ ผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ไฟล์:กิกดนัย.jpg
ดนัย จารุจินดา ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้
 • Snap แค่...ได้คิดถึง - โสฬส สุขุม, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์ (ทรูวิชั่นส์ ออริจินอล พิคเจอร์ส, ซองซาวด์ โปรดักชัน, นอร์ธสตาร์ โปรดักชัน)
 • Vanishing Point - ชาติชาย ไชยยนต์ (มิทเอาท์ซาวนด์ฟิล์ม)
 • พี่ชาย My Hero - Edward Gunawan, Chris Lee, อโนชา สุวิชากรพงศ์ (อิเล็คทริค อีล ฟิล์ม, แอดเวิร์ด โปรดักชัน, คริส ลี โปรดักชัน)
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม)
 • อนธการ - อนุชา บุญยวรรธนะ, อารียา ชีวีวัฒน์, ดรสะรณ โกวิทวณิชชา, คณีณัฐ เรืองรุจิระ, ภุชงค์ ตันติสังวรากูร, วิชชพัทร์ โกจิ๋ว (จี วิลเลจ)

ผู้กำกับยอดเยี่ยม

แก้
 • Josh Kim (พี่ชาย My Hero)
 • คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Snap แค่...ได้คิดถึง)
 • นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)
 • อนุชา บุญยวรรธนะ (อนธการ)
 • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ (เพลงของข้าว)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

แก้

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

แก้

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

แก้

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

แก้
 • ดวงใจ หิรัญศรี (อนธการ)
 • พลอย ศรนรินทร์ (อาปัติ)
 • พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ (อาปัติ)
 • สร้อยฟ้า แสนคำก้อน (Snap แค่...ได้คิดถึง)
 • วิโอเลต วอเทียร์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้
 • Snap แค่...ได้คิดถึง - คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • Vanishing Point - จักรวาล นิลธำรงค์
 • พี่ชาย My Hero - Josh Kim
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
 • อนธการ - อนุชา บุญยวรรธนะ, วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

แก้
 • Snap แค่...ได้คิดถึง - กมลธร เอกวัฒนกิจ, มานุสส วรสิงห์
 • เพลงของข้าว - อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • พี่ชาย My Hero - กมลธร เอกวัฒนกิจ
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
 • อนธการ - อานุภาพ อุตถา, ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

กำกับภาพยอดเยี่ยม

แก้
 • Snap แค่...ได้คิดถึง - ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
 • Vanishing Point - พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
 • เพลงของข้าว - อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - นิรมล รอสส์
 • อนธการ - ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช, กมลพันธ์ งิ้วทอง

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

แก้
 • Snap แค่...ได้คิดถึง - ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง
 • Vanishing Point - วิกรม เจนพนัส
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, ไชยวัฒน์ บุญสูงเนิน
 • รุ่นพี่ - รัชชานนท์ ขยันงาน, รุ่งแก้ว ปุระมณีวิวัฒน์
 • อนธการ - ไพโรจน์ ศิริวัฒน์, วิฑูรย์ ตุลากร

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

แก้
 • The Isthmus ที่ว่างระหว่างสมุทร - วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล, อดิศักดิ์ พวงอก
 • Love Sucks - มณฑล จิรา, Hanna Bengtsson, Ofek Tal
 • เพลงของข้าว - วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - หัวลำโพงริดดิม
 • อนธการ - ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล

ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

แก้
 • เพลงของข้าว - พิมพกา โตวิระ (เอ๊กซ์ตร้า เวอร์จิ้น)

ภาพยนตร์ยอดนิยม

แก้
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ – จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้