รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2555

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ผู้ชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล แก้

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แก้

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แก้

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม แก้

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แก้

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม แก้

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม แก้

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แก้

ลำดับภาพยอดเยี่ยม แก้

กำกับภาพยอดเยี่ยม แก้

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม แก้

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม แก้