รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 7

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2541 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

ผู้ได้รับรางวัล

แก้


อ้างอิง

แก้