รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 15


พิธีมอบรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2549 จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม

แก้

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้
 • ก้องเกียรติ โขมศิริ - เปนชู้กับผี
 • ชลลดา เตียวสุวรรณ, วรรณฤดี พงษ์สิทธิ์ศักดิ์, ทรงยศ สุขมากอนันต์ - เด็กหอ
 • นิธิวัฒน์ ธราธร, อมราพร แผ่นดินทอง - Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • ปราบดา หยุ่น - Invisible Waves คำพิพากษาของมหาสมุทร
 • เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ และ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - 13 เกมสยอง

รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม

แก้
 • คริสโตเฟอร์ ดอยส์ - Invisible Waves คำพิพากษาของมหาสมุทร
 • จิตติ เอื้อนรการกิจ - 13 เกมสยอง
 • ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์, นฤพล โชคคณาพิทักษ์ - เปนชู้กับผี
 • นิรมล รอสส์ - เด็กหอ
 • ประภพ ดวงพิกุล - Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม

แก้
 • ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - 13 เกมสยอง
 • ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล - เปนชู้กับผี
 • ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล - Invisible Waves คำพิพากษาของมหาสมุทร
 • พงศธร โกศลโพธิทรัพย์, วิชชา โกจิ๋ว - เด็กหอ
 • นิธิวัฒน์ ธราธร - Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

แก้
 • พัชนุ โนรี - ก้านกล้วย
 • วรรณษิษฐา วันทาวิวรรธน์ - เปนชู้กับผี
 • ศักดิ์ศิริ จันทรังษี - Invisible Waves คำพิพากษาของมหาสมุทร
 • สุธรรม วิลาวัลย์เดช - เด็กหอ
 • วรากร พูลสวัสดิ์ - Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้
 • ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ - ก้านกล้วย
 • นิวัฒน์ สำเนียงเสนาะ - Invisible Waves คำพิพากษาของมหาสมุทร
 • Wild at Heart - เปนชู้กับผี
 • จุมพล เสพสวัสดิ์ - เด็กหอ
 • หัวลำโพง ริดดิม - Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

อ้างอิง

แก้