รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 11

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2545 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง[1]

ผลรางวัลแก้ไข

 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- 15 ค่ำ เดือน 11

อ้างอิงแก้ไข