รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 8

พิธีมอบรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2541 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2542 [1]

รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 8
วันที่4 เมษายน 2542
สถานที่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
เหตุการณ์สำคัญ
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรัก-ออกแบบไม่ได้
ได้รางวัลมากที่สุดรัก-ออกแบบไม่ได้ (9)

ผลการตัดสิน

แก้
 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- รัก-ออกแบบไม่ได้
 • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 • ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม
 • ดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม
 • ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม
 • ดาราประกอบชายยอดเยี่ยม
 • ดาราประกอบหญิงยอดเยี่ยม
 • บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  • วาณิช จรุงกิจอนันต์ และ ยุทธนา มุกดาสนิท (รัก-ออกแบบไม่ได้)
  • สิทธิพงษ์ มัตตนาวี และ ยรรยงค์ เหล่าธนาสิน (สวัสดีบ้านนออก)
  • สมหมาย เลิศอุฬาร, เสรี พงษ์นิธ และ สิทธิพงษ์ มัตตพนาวี (เสือโจรพันธุ์เสือ)
 • ถ่ายภาพยอดเยี่ยม
  • วิเชียร เรืองวิชญกุล (เสือโจรพันธุ์เสือ)
 • ลำดับภาพยอดเยี่ยม
  • มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์ (303 กลัว / กล้า / อาฆาต)
 • บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
  • สุรพรหม ภิญโญทรัพย์ (รัก-ออกแบบไม่ได้)
 • เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  • เพลง"แค่เธอรักฉัน" โดย ศรราม อมฤต และ สุวัธชัย สุทธิรัตน์ (รัก-ออกแบบไม่ได้)
 • ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
 • กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
  • ฑีมายุ ธรรมนิตยกุล , สาธิต ประดิษฐ์สาร , ขวัญลัดดา แซ่นิ้ม และ สมพร ศิริชวลิต (เสือโจรพันธุ์เสือ)
 • เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
  • กมลวรรณ วิริยะภักดี , เสนอ เลาะวิถี และ รัชฎาวรรณ อ่อนเผ่า (เสือโจรพันธุ์เสือ)
 • แต่งหน้ายอดเยี่ยม
  • สุยนพงศ์ พัฒนพานิชย์ และ Alan E. Ostrander (303 กลัว / กล้า / อาฆาต)
 • การสร้างภาพพิเศษทางภาพยอดเยี่ยม
  • สยามพัฒนาฟิล์ม (ปาฏิหาริย์ โอม+สมหวัง)
 • ภาพยนตร์แอนิเมชั่นดีเด่น
  • ปริญญา รัศมีประเสริฐสุข จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ปอดที่สอง)
 • ภาพยนตร์สั้น
  • ปรัชญา เลิศประจักษ์ชาตรี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด.ญ)

อ้างอิง

แก้