รางวัลพิฆเนศวร

รางวัลพิฆเนศวร เป็นรางวัล จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพิจารณาและตัดสินมอบให้กับนักจัดรายการ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการทั้งจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ต ทีวีเน็ต รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ[1] จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555[2]

ลำดับงานประกาศผลรางวัลแก้ไข

ครั้งและปีที่จัด วันที่ประกาศผล สถานที่ประกาศผลและมอบรางวัล
ครั้งที่ 1 (2555) วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2 (2556) วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 3 (2557) วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 4 (2558) วันที่ 27 มกราคม 2559 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 5 (2559) วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 6 (2560) วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์

ผลรางวัลแก้ไข

ในที่นี้ จะเป็นผลการตัดสินรางวัลทุกครั้งที่จัด

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์ ประเภทดีเด่น (เฉพาะผู้แสดง)แก้ไข

ครั้งและปีที่จัด นักแสดงนำชายดีเด่นแห่งปี นักแสดงนำหญิงดีเด่นแห่งปี นักแสดงสมทบชายดีเด่นแห่งปี นักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแห่งปี
ครั้งที่ 1 (2555) อธิชาติ ชุมนานนท์
ขุนศึก (ช่อง3)
พีชญา วัฒนามนตรี
หยกเลือดมังกร (ช่อง 7)
วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
เล่ห์ร้อยรัก (ช่อง 3)
ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
เกิดเป็นหงส์ (ช่อง 7)
ครั้งที่ 2 (2556) ภูภูมิ พงษ์ภาณุ
แรงเงา (ช่อง 3)
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
แรงเงา (ช่อง 3)
เคลลี่ ธนะพัฒน์
เสือสั่งฟ้า 2 (ช่อง 7)
ธัญญาเรศ เองตระกูล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2557) จิรายุ ตั้งศรีสุข
คุณชายพุฒิภัทร (ช่อง 3)
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ชยพล บุนนาค
ลูกไม้หลากสี (ช่อง 7)
ณัฐชา นวลแจ่ม
สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย (ช่อง 7)
ครั้งที่ 4 (2558) ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ไฟล้างไฟ (ช่อง 3)
ภีรนีย์ คงไทย
ไฟล้างไฟ (ช่อง 3)
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ซีรีส์ เลือดมังกร ตอน กระทิง (ช่อง 3)
ซอนญ่า สิงหะ
คือหัตถาครองพิภพ (ช่อง 7)
ครั้งที่ 5 (2559) ณัฐวุฒิ สะกิดใจ
นางทาส(ช่อง 3)
จีรนันท์ มะโนแจ่ม
เพลิงพระนาง (ช่อง 7)
เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์
พิษสวาท(ช่องวัน)
อริศรา วงษ์ชาลี
นาคี(ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2560) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
เล็บครุฑ (ภาพยนตร์)(ช่อง 7)
จีรนันท์ มะโนแจ่ม
เล็บครุฑ (ภาพยนตร์) (ช่อง 7
อธิชาติ ขุมนานนท์

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ช่อง3 )

ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ช่อง3 )

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์ ประเภทยอดเยี่ยม (เฉพาะผู้แสดง)แก้ไข

ครั้งและปีที่จัด นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม รางวัลผู้กำกับละครยอดเยี่ยม รางวัลละครยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 4 (2558) จิรายุ ตั้งศรีสุข
หนึ่งในทรวง (ช่อง3)
ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง
สองหัวใจนี้เพื่อเธอ (ช่อง 3)
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
เพลิงตะวัน (ช่อง 7)
นางชฎา
(ช่อง 7)
ครั้งที่ 5(2559) เจษฎาภรณ์ ผลดี
เพลิงนรี (ช่อง3)
ดาวิกา โฮร์เน่
เพลิงนรี (ช่อง 3)
|

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์ ประเภทละครดีเด่นแก้ไข

ครั้ง(ปี)ที่จัด ละครดีเด่น ผู้กำกับละครดีเด่น นักแสดงดาวรุ่งชายดีเด่น นักแสดงดาวรุ่งหญิงดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2555) รอยไหม
(ช่อง 3)
อุนวัฒน์ ถนอมรอด
เสือสั่งฟ้า (ช่อง 7)
กิตติวงศ์ โพธิ์ปี
ไชยเชษฐ์ (ช่อง 7)
ครั้งที่ 2 (2556) แรงเงา
(ช่อง 3)
มารุต สาโรวาท
ลมหวน (ช่อง 3)
ปรมะ อิ่มอโนทัย
ทองประกายแสด (ช่อง 8)
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
มายาสีมุก (ช่อง 7)
ครั้งที่ 3 (2557) ทองเนื้อเก้า
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
อาภา ภาวิไล
แม่ค้า (ช่อง 7)
ครั้งที่ 4 (2558) ซีรีส์ เลือดมังกร
(ช่อง 3)
เมธี เจริญพงษ์
ไฟล้างไฟ (ช่อง 3)
จักริน ภูริพัฒน์
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
เดียร์น่า ฟลีโป
ตามรักคืนใจ (ช่อง 3)
เซฟฟานี่ อาวะนิค
เพลิงตะวัน (ช่อง 7)(ประเภทยอดเยี่ยม)
ครั้งที่ 5 (2559) นาคี
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
นาคี (ช่อง 3)
ชีวานนท์ จำศรี
เหยี่ยวรัตติกาล (ช่อง 7)
หทัยชล ดูร์มาซ
ริษยา (ช่อง 7)

ดาวรุ่งชายดีเด่นจากละครเรื่อง เหยี่ยวรัตติกาล โดย ซัน-ชีวานนท์ จำศรี และรางวัลดาวรุ่งหญิงดีเด่นจากละครเรื่องริษยา โดย ตีญ่า-หทัยชล ดูร์มาซ

อ้างอิงแก้ไข