รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535
วันที่พ.ศ. 2535
สถานที่กรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดเร็วกว่าใจไกลเกินฝัน (6)

รางวัลตุ๊กตาทองแก้ไข

รางวัลตุ๊กตาเงินแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข