รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535

รางวัลวงการบันเทิงไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2535
วันที่พ.ศ. 2535
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดเร็วกว่าใจไกลเกินฝัน (6)
← ครั้งที่ 15 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 17 →

รางวัลตุ๊กตาทอง

แก้

รางวัลตุ๊กตาเงิน

แก้

อ้างอิง

แก้