รางวัลนาฏราช สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลนาฏราช สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลนาฏราช จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อมอบให้แก่นักแสดงหญิงหน้าใหม่ที่เพิ่งมีผลงานได้ไม่กี่ปี แต่สามารถแสดงได้อย่างโดดเด่น เข้าถึงอารมณ์ของตัวละคร ถ่ายทอดออกมาได้ละเอียดและลึกซึ้ง ควรค่าแก่การได้รับรางวัลในปีนั้น ๆ โดยคะแนนจะมาจากการลงคะแนนของเหล่าสมาชิกสมาพันธ์

รางวัลนาฏราช สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม
รางวัลสำหรับนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รางวัลแรก5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (5 ปี)
รางวัลสุดท้าย5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (5 ปี)

เริ่มมีการมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9

เกณฑ์การตัดสิน

แก้
  • เป็นนักแสดงในบทนำที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่จับตามองของผู้ชม ในรอบปีของการประกาศรางวัล
  • การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
  • การตีความบทบาทที่ได้รับ
  • การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ผู้ได้รับรางวัลและเข้าชิง

แก้
สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัล
ปี นักแสดง เรื่อง บทบาท ออกอากาศ
พ.ศ. 2560
(9)
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์  หลงไฟ ก้านแก้ว ช่อง GMM 25
รณิดา เตชสิทธิ์ เดือนประดับดาว เพื่อนอาภา (เพื่อน / พะเพื่อน / โฮป วิลเลี่ยมส์) ช่อง 3
ตรีชฎา เพชรรัตน์ นางแค้น ซินดี้ สมฤทธิ์ (ซินดี้) ช่อง Workpoint TV
มุกดา นรินทร์รักษ์ มัสยา มัสยา รัตนมหาศาล (มัสยา) / มัสยา ณ เรืองกาน / มาลามาศ มยุรฤทธิ์ ช่อง 7
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ เสน่ห์นางงิ้ว บงกช (บัว) ช่อง 3

อ้างอิง

แก้