รายชื่อรางวัลที่การบินไทยได้รับ

ตราสัญลักษณ์ของการบินไทย

การบินไทย หรือชื่อเต็ม บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย

พ.ศ. 2550แก้ไข

  1. การบินไทยได้รับการจัดอันดับประเภท สายการบินระหว่างภูมิภาคยอดเยี่ยมในอันดับ 2 จากนิตยสาร Travel News ประเทศสวีเดน จากการประกาศรางวัลในงาน Grand Travel Award 2007
  2. บัตรเครดิต THAI American Express Platinum ได้รับรางวัลเฟรดี้ อวอร์ดส ประเภท Best Co-brand Card ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จากการประกาศรางวัลครั้งที่ 19
  3. การบินไทยได้รับรางวัลหัองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกันนี้ การบินไทยยังได้รับรางวัลสายการบินดีเด่นอันดับที่ 2 จากเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ 4 จากการสำรวจของสกายแทร็กซ์ สถาบันวิจัยอิสระของอังกฤษ[1]

พ.ศ. 2551แก้ไข

1. การบินไทยได้รับรางวัลรางวัลสุริยศศิธรจากการประกวดด้านปฏิทินดีเด่น ชนิดแขวน ประเภท จรรโลกสังคมและสภาวะแวดล้อม ในปัจจุบันและรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเดียวกัน ประจำปี 2551 โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2. การบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอาเซียนต้า อวอร์ด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551 (Aseanta Awards for Excellence 2008) ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association หรือ ASEANTA) โดยมีเนื้อหาในการร่วมการสร้างจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ร่วมมือป้องกัน และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการนำเสนอภาพธรรมชาติอันงดงามผ่านทางปฏิทินและสื่อต่างๆ ของการบินไทย ประจำปี 2551 ชื่อชุด “A Journey to Keep the World Beautiful with THAI”

3. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างประเทศที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) ที่นอร์เวย์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2008 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ โดยผู้ตัดสินรางวัล ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและโปรแกรมท่องเที่ยวกว่า 400 แห่งทั่วประเทศนอร์เวย์ ทั้งนี้ ประเทศไทยรับรางวัล Grand Travel Award 2008 ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก (The Best Tourist Country in the World) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วย

4. การบินไทยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของสายการบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาส และบิสิเนสคลาสที่ดีที่สุด จากการจัดอันดับโดย Luxury Travel Magazine's Gold List 2008 ของนิตยสาร Luxury Travel Magazine ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับเลือกอยู่ในอันดับที่ 2 ของ "สายการบินที่จะเลือกใช้บริการในการเดินทางครั้งต่อไป" ด้วย

5. การบินไทยได้รับรางวัล Go Asia Awards ครั้งที่ 5 สายการบินดีเด่นในอันดับ 3 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงาน ITB 2008 ที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีรางวัลดังกล่าวได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้อ่านนิตยสาร "Reise+Preise" ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวของเยอรมนี รวมถึงการลงคะแนนเสียงของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วประเทศเยอรมนี

6. การบินไทย ได้รับการจัดอันดับให้ครองอันดับที่ 3 ของสายการบินที่ดีที่สุดของโลก The World's Best Award 2008 Top 10 International Airlines จากการร่วมลงคะแนนจากกลุ่มผู้อ่านนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางและท่องเที่ยวเป็นประจำ โดยได้รับคะแนนจากการบริการภาคพื้น ความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง อาหาร บริการบนเที่ยวบิน

7.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดพิธีมอบรางวัลการประกวด "Thailand Energy Award 2008" โดยการบินไทยได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม : อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย และรางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่ : อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย

8. การบินไทย ได้รับ 3 รางวัล จาก Smart Travel Asia 2008 ที่ได้ดำเนินการจัดทำผลสำรวจความนิยมของผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com ได้แก่ รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก อันดับ 3 รางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินดีเด่น อันดับ 2 และ รางวัลชั้นธุรกิจดีเด่นอันดับ 3 ทั้งนี้ รางวัล SmartTravel Asia เป็นรางวัลที่ได้จากผลการโหวตความนิยมของผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.smarttravelasia.com โดยกลุ่มผู้อ่านเป็นซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความนิยมในการเดินทางและอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบินและโรงแรมกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก

9.รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Global Traveler Tested Award 2008) จากนิตยสาร Global Traveler ของประเทศสหรัฐอเมริกา

10.รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด Asean Energy Awards 2008 ประเภท New and Existing Building ณ ประเทศสิงคโปร์

11. รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2551 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

12. รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดอันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ อันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารชั้นประหยัดและรางวัลอันดับ 4 ด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ยอดเยี่ยม Best Cabin Staff จาก Skytrax Award 2008


13. ฝ่ายครัวการบินของการบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเมอคิวรี อวอร์ด 2008 (Mercury Award 2008) ในการประชุมประจำปีของ ITCA (International Travel Catering Association) ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ทั้งนี้ รางวัล Mercury Award เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและล้ำหน้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและครัวการบินทั่วโลก ซึ่งฝ่ายครัวการบินได้รับรางวัลจากผลงานของโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพ ตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นโครงการที่การบินไทยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรในประเทศให้สามารถปลูกผลผลิตทางเกษตรที่มีความคุณภาพ และปลอดภัย

พ.ศ. 2552แก้ไข

1. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินระหว่างภูมิภาคดีเด่น อันดับที่ 2 (The Best Intercontinental Airline) ในงานประกาศผลรางวัล Grand Travel Award 2009 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ซึ่งรางวัลนี้ได้จากการลงคะแนนโดยคณะกรรมการการตัดสิน ซึ่งเป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสวีเดนจำนวน 1,200 คน

2. การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินเอเชียดีเด่น อันดับ 2 ในการมอบรางวัลประจำปี ครั้งที่ 6 ของ Go Asia Awards โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นที่ งานเทศกาลท่องเที่ยว ITB 2009 เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมกันนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็น Best Travel Destination แห่งภูมิภาคเอเชีย การจัดอันดับนี้ มาจากผลการสำรวจผ่าน www.goasia.de ที่ดำเนินในระหว่างเดือน ต.ค. 2551-ก.พ. 2552

3. การบินไทยได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุด (World Airline Best First Class Lounge 2009) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจความคิดเห็นผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจากทั่วโลก นอกจากนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินยังได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากอันดับ 4 เป็นอันดับ 3 การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 สายการบินชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดของโลก

4. การบินไทยได้รับรางวัล แพลทตินัม แบรนด์ที่เชื่อถือมั่นได้ ประเภท สายการบิน จากผลการสำรวจความชื่นชอบแบรนด์ของผู้บริโภค ประจำปี 2552 โดยนิตยสาร Reader's Digest จากกลุ่มผู้อ่านในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินเดีย และไทย โดยทำการสำรวจจากแบบสอบถามกว่า 400,000 ใบ ที่จัดส่งไปพร้อมนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2551 ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน บริษัท นีลเส็น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริโภคทางโทรศัพท์ จำนวน 170,000 ราย ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การบินไทยได้รับรางวัล แพลทตินัม แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค ประเภทสายการบิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

5.ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (THAI Cargo) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2552 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

6. การบินไทยได้รับ 3 รางวัลสายการบินดีเด่นของโลกจาก สมาร์ท แทรเวล เอเชีย 2009 ในการจัดอันดับแบบสำรวจความคิดเห็น Best in Travel Poll จากเว็บไซต์ สมาร์ท แทรเวล เอเชีย (SmartTravelAsia.com) ซึ่งกลุ่มผู้อ่านเป็นกลุ่มผู้ที่มีความนิยมในการ เดินทางและอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน และโรงแรมกว่า 1ล้านคนทั่วโลก โดยการบินไทยได้รับรางวัลสายการบินดีเด่น อันดับ 2 ด้านการบริการบนเครื่องบินดีเด่น รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก อันดับ 3 และ รางวัลชั้นธุรกิจดีเด่นอันดับ 3

7.การบินไทยได้รับรางวัล ครัวการบินดีเด่นประจำปี 2551 จากสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ปัจจุบัน ครัวการบินไทยเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับ 3 จากผู้ผลิตอาหาร 39 แห่งทั่วโลกที่ผลิตอาหารให้แก่สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ ทั้งนี้ ครัวการบินไทยผลิตอาหารจำนวนกว่า 700,000 ชุดต่อปี ให้แก่สายการบินไทยไชน่า แอร์ไลน์

8. การบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2009 (Thailand ICT AWARDS 2009) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ซอฟต์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยพนักงานการบินไทย จากการประกวด ภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งการบินไทยเป็นสายการบินแรกของโลก ที่ลูกเรือและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถเข้าถึงข้อมูลเตรียมการบินได้ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกแบบ จากทุกเครือข่าย ปัจจุบันมีพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินใช้ระบบนี้กว่า 10,000 คน

พ.ศ. 2553แก้ไข

1. การบินไทย ได้รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (Best Intercontinental Airline ) จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2010 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ เป็นผลมาจากความประทับใจของลูกค้าในการใช้บริการและ ผลิตภัณฑ์ของการบินไทย รวมถึงความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในนอร์เวย์เป็นอย่างมาก

2. การบินไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น 2 รางวัลสุริยศศิธร ประจำปี 2553 ประเภท รางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึก และรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภทสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดย ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ณ กรมประชาสัมพันธ์

3. การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินที่ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ยอดเยี่ยม และรางวัลห้องรับรองพิเศษยอดเยี่ยม จากบิสิเนส แทรเวิลเลอร์ อวอร์ด ในประเภท "เที่ยวบินตรงและเที่ยวบินต่อเครื่องไปยังทวีปเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย" ประจำปี 2552 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านนิตยสาร บิสิเนส แทรเวิลเลอร์ ของประเทศเยอรมนี ซึ่งได้จัดให้มีการสำรวจเพื่อจัดอันดับการให้บริการของสายการบินเป็นประจำทุกปี

4.การบินไทย ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Best Airline First Class Lounge) และสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ด้านการบริการภาคพื้นที่สนามบิน (Best Airport Services) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจความคิดเห็นผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจากทั่วโลก

5.การบินไทย ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินสากลที่ดีที่สุดในโลกจากผลการสำรวจของ นิตยสาร ทราเวล แอนด์ เลเซอร์ (Travel & Leisure) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการบินไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 8


พ.ศ. 2554แก้ไข

1. การบินไทย ได้รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (Best Intercontinental Airline) จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์ การมอบรางวัล The Grand Travel Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 16 ซึ่งผู้ตัดสินรางวัลประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและโปรแกรมท่องเที่ยวกว่า 400 แห่งทั่วประเทศนอร์เวย์

2. การบินไทย รับรางวัลปฏิทินดีเด่นชนิดแขวน ชุด มหัศจรรย์แห่งฟากฟ้า และรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดสมุดบันทึก ชุด “The World Beyond Eyes Calendar 2011” จาก ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี จากการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล สุริยศศิธร 2554 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ณ กรมประชาสัมพันธ์

3. การบินไทย รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2553 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

4. การบินไทยรับมอบรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Airline Economy Class Onboard Catering) และประเภทเก้าอี้โดยสารชั้นประหยัดยอดเยี่ยม จากสกายแทรกซ์ ในงาน World Airline Awards ประจำปี 2554 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสกายแทรกซ์ (Skytrax) เป็นองค์กรที่ทำการวิจัยและสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการของสายการบินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เกี่ยวกับกิจการการบิน ท่าอากาศยานและธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับเลือกให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 9 เมื่อปีที่ผ่านมา โดยรางวัลทั้งหมดข้างต้นมาจากการลงคะแนนของผู้โดยสารกว่า 18.8 ล้านคนจากชาติต่างๆ กว่า 100 ชาติ และมีสายการบินกว่า 200 สายการบินเข้ารับการพิจารณา

5. การบินไทยได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 25 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และฝ่ายครัวการบินได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศจากการส่งเข้าประกวดเป็นครั้งแรกในปีนี้

6. การบินไทยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น จากนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็น ผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีกำไรกว่า 15,000 ล้านบาท ในปี 2553 ที่ผ่านมา จากที่ขาดทุนกว่า 20,000 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งทั้งหมดนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน

7. การบินไทย ได้รับมอบรางวัลสายการบินดีเด่นของโลกประจำปี 2011 ในการจัดอันดับจากผลการสำรวจความคิดเห็นด้านธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น ( Best in Travel Poll 2011 ) จากนายวีเจ เวอร์กีส บรรณาธิการเว็บไซต์ สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ( www.smarttravelasia.com ) ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่ โดยการบินไทยได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก อันดับ 4, รางวัลสายการบินดีเด่นด้านการบริการบนเครื่องบิน อันดับ 2 และรางวัลสายการบินดีเด่นด้าน ชั้นโดยสารธุรกิจ อันดับ 6 อนึ่ง รางวัลสมาร์ท แทรเวล เอเชีย 2011 เป็นรางวัลที่ได้จากผลการโหวตความนิยมของผู้โดยสารผ่านทางเว็บไซ ต์ www.smarttravelasia.com โดยกลุ่มผู้อ่านมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความนิยมในการเดินทาง อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน และโรงแรม

8. การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของโลกและเอเซียแปซิฟิก จากการประกาศรางวัลบิสสิเนส ทราเวลเลอร์ เอเชียแปซิฟิก อวอร์ด 2011 ( Business Traveller Asia-Pacific Awards 2011 ) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 อันดับแรกด้านการบริการต่างๆ ได้แก่ เป็นอันดับ 2 ของสายการบินที่มีรายการสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (รายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส) อันดับ 3 ของสายการบินที่ให้บริการชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม อันดับ 3 ของสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม และอันดับ 3 ของสายการบินที่ให้บริการห้องรับรองพิเศษยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก อนึ่ง นิตยสารบิสสิเนส ทราเวลเลอร์ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้จัดการประกาศผลรางวัลบิสสิเนส ทราเวลเลอร์ เอเชียแปซิฟิก อวอร์ด ( Business Traveller Asia-Pacific Awards ) เป็นปีแรก ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 20 ของการประกาศรางวัลดังกล่าว โดยมีการจัดประเภทรางวัลต่างๆ ถึง 55 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดอันดับประเภทต่างๆ มาจากการลงคะแนนของสมาชิกผู้อ่านนิตยสารบิสสิเนส ทราเวลเลอร์ จากทั่วโลก

9. การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลทีทีจี ทราเวล อวอร์ด (TTG Travel Awards) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2554 การประกาศผลรางวัลทีทีจี ทราเวล อวอร์ด เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ทั้งนี้ รางวัลที่การบินไทยได้รับมาจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารในเครือทีทีจีในปี 2554 ได้แก่ นิตยสารทีทีจี เอเชีย นิตยสารทีทีจี ไชน่า นิตยสารทีทีจี อินเดีย นิตยสารทีทีจี ไมซ์ และนิตยสารทีทีจี ทีทีไมซ์ ไชน่า

10. การบินไทย รับรางวัลสายการบินดีเด่นภูมิภาคตะวันออกแห่งปี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากการประกาศผลรางวัลทราเวล เอเยนต์ ช้อยส์ อวอร์ด 2011 (2011 Travel Agent Choice Award) ภายในงานเวิร์ล ทราเวล มาร์เก็ต ซึ่งงานเวิร์ล ทราเวล มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในงานนิทรรศการการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบกิจการสายการบิน และธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยการบินไทยได้ร่วมออกบูธนิทรรศการร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 5,000 ราย จาก 189 ประเทศทั่วโลก

11. การบินไทย รับรางวัลชนะเลิศด้านความเป็นผู้นำในการสร้างตราสัญลักษณ์ให้แก่องค์กรด้วยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม ในงาน CMO Asia Best Brand Award ครั้งที่ 2 ที่ประเทศสิงคโปร์รางวัล CMO หรือ Chief Marketing Officer Asia Best Brand Award นี้เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญต่อผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นผู้ที่จะถูกเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระจากประเทศต่างๆในเอเชีย

พ.ศ. 2555แก้ไข

1. การบินไทย รับรางวัล สายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด (Best Intercontinental Airline) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากการประกาศรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์ ณ กรุงออสโล ทั้งนี้ การประกาศรางวัล The Grand Travel Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ตัดสินรางวัลประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและโปรแกรมท่องเที่ยวกว่า 800 แห่งทั่วประเทศนอร์เวย์

2. การบินไทย รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุรักษ์พลังงานไทย ประจำปี 2011( Thailand Energy Award 2011) การประกวด Thailand Energy Award 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงาน ทดแทน และเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีด้านการอนุรักษณ์พลังงาน ทั้งนี้ รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จัดประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

3. การบินไทย ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน อนึ่ง พื้นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบินไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ ในปี 2555 การบินไทยยังได้ส่งอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าประกวดเป็นครั้งแรก ทำให้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศด้วย

พ.ศ. 2556แก้ไข

1.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมหนึ่งในสามของโลก ประจำปี 2556 จากการจัดอันดับของนิตยสารบิสิเนส ทราเวลเลอร์ (เอเชีย-แปซิฟิก) ของฮ่องกง โดยในปีนี้การบินไทยได้รับไปถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของโลก (Best Airline in the World Award), รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของเอเชีย-แปซิฟิก (Best Asia-Pacific Airline Award), รางวัลการบริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมอันดับ 3 (Best Economy Class Award) และรางวัลโปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม อันดับ 3 (Best Frequent Flyer Programme Award)[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข