รัสเซียตะวันออกไกล

รัสเซียตะวันออกไกล (อังกฤษ: Russian Far East; รัสเซีย: Дальний Восток России, อักษรโรมัน: Dal'niy Vostok Rossii, สัทอักษรสากล: [ˈdalʲnʲɪj vɐˈstok rɐˈsʲiɪ]) เป็นภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ทางตะวันออกสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย และบริหารโดยเป็นส่วนหนึ่งของเขตสหพันธ์ตะวันออกไกล ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบไบคาลและมหาสมุทรแปซิฟิก และมีพรมแดนติดกับมองโกเลีย จีน และทิศใต้ติดกับเกาหลีเหนือ อาณาเขตทางทะเลติดกับญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และติดกับสหรัฐตามช่องแคบแบริ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ

แม้ว่าภูมิภาคนี้มักถูกต่างประเทศมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของไซบีเรีย รัสเซียตะวันออกไกลได้รับการจัดหมวดหมู่ตามประวัติศาสตร์แยกจากไซบีเรียในรูปแบบภูมิภาคของรัสเซีย (และก่อนหน้านี้ในช่วงยุคโซเวียตมันถูกเรียกว่า โซเวียตตะวันออกไกล)

ศัพท์บัญญัติ

แก้

ในรัสเซีย ภูมิภาคนี้มักเรียกกันว่า "ตะวันออกไกล" (อังกฤษ: Far East; Дальний Восток) สิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า ตะวันออกไกล มักเรียกกันว่า "ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" (อังกฤษ: Asia-Pacific Region; Азиатско-тихоокеанский регион อักษรย่อ АТР) หรือ "เอเชียตะวันออก" (อังกฤษ: East Asia; Восточная Азия) ขึ้นอยู่กับบริบท

อ้างอิง

แก้