รัตนโกสินทร์ (ละครโทรทัศน์)

รัตนโกสินทร์ เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนยุคทางประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3[1] ซึ่ง ว.วินิจฉัยกุล ผู้ประพันธ์ได้นำเค้าโครงบทประพันธ์มาจากบันทึกส่วนตัวของข้าราชการผู้หนึ่งที่เล่าถึงชีวิตส่วนตัวของปู่ของท่านตั้งแต่ยังเด็ก หนังสือได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2530 และนำสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด เขียนบทโทรทัศน์โดยศัลยา กำกับการแสดงโดยจรูญ ธรรมศิลป์ นำแสดงโดยเอกรัตน์ สารสุข, กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา, รชนีกร พันธุ์มณี, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ดวงดาว จารุจินดา, มนตรี เจนอักษร ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 5 มกราคม พ.ศ. 2540

รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์.png
สร้างโดยดาราวิดีโอ
เขียนโดยว.วินิจฉัยกุล
กำกับโดยจรูญ ธรรมศิลป์
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
เพลง รัตนโกสินทร์
โดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เพลง เพื่อรักเธอ
โดย กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา
จำนวนตอน28 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ศัลยา สุขขะนิวัตติ์
ความยาวตอนประมาณ 2 ชั่วโมง
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
การออกอากาศแรก22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 5 มกราคม พ.ศ. 2540


รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2539
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ
บทโทรทัศน์ ศัลยา
ผู้กำกับการแสดง จรูญ ธรรมศิลป์
พ่อฟัก เอกรัตน์ สารสุข
แม่เพ็ง กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา
แม่ช้อง รชนีกร พันธุ์มณี
พ่อสน อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
แม่พลับ ดวงดาว จารุจินดา
พระยาสุเรนทรราชเสนา สรพงศ์ ชาตรี
เจ้าสัวนายเตา มนตรี เจนอักษร
พ่อแสง / หลวงเทพอาญา สิรคุปต์ เมทะนี
แม่ส้มจีน สมฤทัย กล่อมน้อย
เจ้าพระยามหาเสนา พอเจตน์ แก่นเพชร
ท่านผู้หญิงเรียม ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
พ่อแจ้ง / หมื่นจิตรใจหาญ ทองขาว ภัทรโชคชัย
พ่อทั่ง คณิต เขียวเซ็นต์
พ่อทอง / สมิงรอดสองราม ธนา สินประสาธน์
พระราชพินิจจัย พงษ์ประยูร ราชอาภัย
แม่ริ้ว นุจรินทร์ วงศ์จินดา
แม่งิ้ว ดลยา อมลัษเฐียร
ขุนพจนาพิจิตร ไกรสีห์ แก้ววิมล
นางไปล่ จันทนา ศิริผล
กวง ไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน
นางเอี่ยม รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์
บรรเจิดศรี ยมาภัย
หมื่นแจ้ง กรุง ศรีวิไล
พ่อฟัก (วัยเด็ก) ด.ช.ชินวัฒน์ ขจรเจนดาบ
แม่เพ็ง (วัยเด็ก) ด.ญ.มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
แม่ช้อง (วัยเด็ก) ด.ญ.หยาดทิพย์ ราชปาล
แม่ส้มจีน (วัยเด็ก) ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์ - อาทิตย์ 20:30 - 22:30
ก่อนหน้า รัตนโกสินทร์ (ละครโทรทัศน์) ถัดไป
เบญจรงค์ห้าสี นางละคร

อ้างอิงแก้ไข