แคว้นชายแดนไมเซิน

(เปลี่ยนทางจาก รัฐมาร์เกรฟไมเซิน)

แคว้นชายแดนไมเซิน (เยอรมัน: Markgrafschaft Meißen) เป็นแคว้นนในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณรัฐซัคเซินของประเทศเยอรมนี บางครั้งแคว้นแห่งนี้จะถูกเรียกว่า แคว้นชายแดนทือริงเงิน (เยอรมัน: Thüringer Mark) แต่มักจะเป็นชื่อสำหรับเรียกบริเวณทางตะวันออกของไมเซินหรือดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำเอ็ลเบอไปจนถึงซาลที่เป็นดินแดนที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนสลาฟ ซึ่งเดิมคือแคว้นชายแดนซอร์เบีย (Sorbenmark)


แคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
แคว้นชายแดนไมเซิน
Markgrafschaft Meißen
ตราอาร์ม
แผนที่
ชื่ออื่น แคว้นชายแดนทือริงเงิน
(Thüringer Mark)
ระหว่าง ค.ศ. 965–1423
ก่อนหน้า Marca Geronis
ผู้ครอง มาร์คกราฟ


ศูนย์กลาง ไมเซิน


ภาษา ภาษาเยอรมัน


ผู้รับช่วง รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน

อ้างอิง

แก้
  1. Britannica online encyclopedia article on Holy Roman Empire[1]