รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางถนน การบินพลเรือน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางรถไฟ การพัฒนานโยบายการขนส่งของรัฐบาล การจัดระบบการขนส่งสาธารณะ และการบำรุงรักษาและการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย