รัฐประหารพระเจ้าโจมอ

รัฐประหารพระเจ้าโจมอ (อังกฤษ: Coup of Cao Mao) รัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 260 ใน ลกเอี๋ยง ราชธานีของรัฐ วุย ระหว่าง ยุคสามก๊ก โจมอ ยุวจักรพรรดิแห่งวุยได้โอกาสก่อรัฐประหารต่อผู้สำเร็จราชการ สุมาเจียว ซึ่งควบคุมราชสำนักวุยแบบเบ็ดเสร็จ จากนั้นการรัฐประหารจบลงพร้อมกับการสวรรคตของโจมอและสุมาเจียวสามารถรักษาตำแหน่งของเขาไว้ได้ การรัฐประหารส่งผลให้พลังอำนาจของตระกูลสุมาเพิ่มขึ้นและมีอิทธิพลในวุย และเป็นรากฐานสำหรับการแย่งชิงราชบัลลังก์วุยใน 266 โดยบุตรชายของสุมาเจียว สุมาเอี๋ยน ผู้ก่อตี้ง ราชวงศ์จิ้นตะวันตก

รัฐประหารพระเจ้าโจมอ
วันที่ 2 มิถุนายน 260
สถานที่ ลกเอี๋ยง
ผลลัพธ์ รัฐประหารไม่สำเร็จ
โจมอถูกปลงพระชนม์
สกุลหวังถูกทำลาย
คู่ขัดแย้ง
กองกำลังโจมอ
  • ทหารรักษาพระองค์
  • กลุ่มขันทีติดอาวุธ
  • ประชาชนบางส่วนที่จงรักภักดี
กองทัพของสุมาเจียว
  • กองทัพหลวง
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
โจมอ โทษประหารชีวิต  สุมาเจียว
สุมาเตี้ยม

เบื้องหลังแก้ไข

รัฐวุยถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการใน 220 โดย โจผี เป็นหมุดหมายสำคัญถึงจุดเริ่มต้นของ ยุคสามก๊ก ในจีน ระบอบการปกครองของราชสกุลวุยเริ่มอ่อนแอตั้งแต่การสวรรคตของจักรพรรดิวุยองค์ที่ 2 โจยอย จนไร้ซึ่งพระราชอำนาจ หลังจาก อุบัติการณ์สุสานโกเบงเหลง ใน 249 ขุนพลวุย สุมาอี้ ยึดอำนาจจากผู้สำเร็จราชการ โจซอง สุมาอี้ถึงแก่อสัญกรรมใน 251 และถูกสืบทอดโดยบุตรชายของเขา สุมาสู และ สุมาเจียว ซึ่งควบคุมราชสำนักวุยแบบเบ็ดเสร็จ

ใน 254 สุมาสู ปลดจักรพรรดิวุยองค์ที่ 3 โจฮอง และตั้ง โจมอ พระชนมายุ 13 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์

การรัฐประหารแก้ไข

ผลพวงแก้ไข