รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกระจายเสียงพร้อมกัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในทุกวันเสาร์ เวลา 08:00-09:00 น. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ประจำรายการ
ประเภทรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล
พัฒนาโดยส่วนผลิตรายการ
สทท.กรมประชาสัมพันธ์
เสนอโดยสายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
สถานที่ถ่ายทำทำเนียบรัฐบาล
(หรือสถานที่อื่น)
ความยาวตอน60 นาที
เครือข่าย/ช่องสทท.กรมประชาสัมพันธ์
การออกอากาศแรก1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ก่อนหน้าข่าวเช้าสุดสัปดาห์
ถัดไปจดหมายประชาชน
รายการที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง เนื่องจากระหว่างวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 09:30 น. ต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่ข่ายส่วนกลาง เอฟเอ็ม 92.50 เมกะเฮิร์ตซ์ มีภารกิจในการถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 3 สมัยสามัญทั่วไป ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นผลให้รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ซึ่งเตรียมไว้สำหรับแพร่ภาพ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม จึงย้ายไปออกอากาศในเวลา 08:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคมแทน

รูปแบบรายการแก้ไข

 
ภาพหน้าจอของรายการในระยะแรกที่ออกอากาศ

นับแต่เริ่มต้นรายการครั้งแรก ผู้ผลิตใช้วิธีดำเนินรายการสดทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปิดเข้าโดยพิธีกรกล่าวนำ แล้วส่งต่อให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวเนื้อหาจนจบกระแสความ แล้วจึงส่งกลับไปยังพิธีกรกล่าวปิดรายการ โดยมีการถ่ายทอดเสียงไปออกอากาศทางโทรทัศน์ตามเวลาจริง แล้วแสดงภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งชื่อรายการบนหน้าจอในระยะแรก ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาทีคือ 08:00-08:30 น. ต่อมาในรายการประจำวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปลี่ยนรูปแบบเป็นการบันทึกวิดีทัศน์ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเนื้อหาจากหน้ากล้อง สลับกับภาพวิดีทัศน์ภารกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีกำลังกล่าวถึงในขณะนั้น แต่ออกอากาศเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งในสองครั้งแรก ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ปรับผสมผสานเป็นรายการเสียง แสดงภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีและชื่อรายการบนจอ สลับกับภาพวิดีทัศน์ภารกิจตามเนื้อหาที่กล่าวอยู่ แต่ไม่มีพิธีกรกล่าวนำและปิดรายการ หลังจากนั้น ตั้งแต่รายการในวันที่ 17 ธันวาคม มีการเพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 1 ชั่วโมงเต็ม พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอทั้งหมด มาเป็นการจัดห้องภายในทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่น เพื่อสนทนากับผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นำมาผลิตรายการ สลับกับถ่ายทำการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พร้อมพูดคุยถึงภารกิจในพื้นที่นั้นเป็นหลัก และอาจกล่าวถึงประเด็นอื่นด้วย

จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ประกอบรายการเป็นรูปแบบใหม่ โดยใช้งานเป็นครั้งแรก ในรายการประจำวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556 อนึ่ง ผู้ผลิตรายการจัดให้มีล่ามแปลเนื้อหาเป็นภาษามือที่มุมจอ ตั้งแต่ครั้งแรกของรายการจนถึงปัจจุบันด้วย

การยุติรายการแก้ไข

เนื่องจากมี พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง การดำเนินรายการอยู่ต่อไป อาจเป็นปัญหาในเรื่องใช้ทรัพยากรของรัฐ ก่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนตัว ประกอบกับรัฐบาล ต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รักษาการ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงออกอากาศรายการเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ก่อนจะยุติการจัดรายการลง

ผู้ดำเนินรายการแก้ไข

เรียงลำดับตามวันที่ออกอากาศ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข