รัฐธรรมนูญแห่งเนปาล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ขณะนี้ ประเทศเนปาลยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร หากใช้ฉบับชั่วคราวซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ปกครองไปพลางก่อน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งเนปาลฉบับชั่วคราวดังกล่าวร่างขึ้นโดยคณะกรรมการอันมีนายลักษมัน ปราสาท อารยัล (Laxman Prasad Aryal) อดีตข้าราชการตุลาการ เป็นประธานกรรมการ[1] เพื่อใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเนปาล พ.ศ. 2533

ประเทศเนปาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วดังต่อไปนี้ คือ ฉบับ พ.ศ. 2494 ฉบับ พ.ศ. 2502 ฉบับ พ.ศ. 2505 และฉบับ พ.ศ. 2533[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-06-28. สืบค้นเมื่อ 2008-05-30.
  2. "International Constitutional Law -- Nepal". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-02. สืบค้นเมื่อ 2008-05-30.


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข