รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ (โปแลนด์: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) ได้รับอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1997 ได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1997 ถือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานในประเทศโปแลนด์

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้