ละครเรื่อง รักร้อยล้าน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.40 - 19.50 น. บทประพันธ์ : ภิญโญ บทโทรทัศน์ : สรรพชัย เกิดอุทัย

รักร้อยล้าน
ประเภทละครโทรทัศน์
กำกับโดยปัญญา ชุ่มฤทธิ์
แสดงนำอนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา
แชมมี่ เคาวเวลล์
ขวัญกวินท์ ธํารงเศรษฐ์
ภาษาต้นฉบับไทย ภาษาไทย
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตพิมพ์อัปสร เทียมเศวต
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอน70 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2556 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ28 มกราคม 2556 –
3 มีนาคม 2556
นักแสดง ตัวละคร
อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา เศรษฐี
แซมมี่ เคาวเวลล์ ฟ้าใส
ธีร์ วณิชนันทธาดา สหรัฐ
ขวัญกวินท์ ธํารงเศรษฐ์ สรวงสุดา
อินทิรา เกตุวรสุนทร เพชรี
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ นายพล ชัชวาล
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล คุณหญิง สายสมร
กฤตย์ อัทธเสรี ศักดา
สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง เศรษฐา
ธัญสินี พรมสุทธิ์ อภิรดี
กัญญกร พินิจ ยุวดี
วชิรา เพิ่มสุริยา ประภา
จารุวรรณ ปัญโญภาส คุณนฤมล
วิยะดา โกมารกุล คุณอัมพร
นันทนา บุญหลง คุณพริ้ง
มาริสา อานิต้า ผู้จัดการสมหญิง
เจจินตัย อันติมานนท์ ถาวร

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้