รักคุณเท่าฟ้า เป็นคำขวัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นชื่อเพลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ตามคำขวัญดังกล่าว ที่แต่งคำร้องโดย ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) และขับร้องโดย เทียรี่ เมฆวัฒนา ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528

การบินไทย เจ้าของคำขวัญ รักคุณเท่าฟ้า
สมาชิกวงคาราบาวที่ร่วมทำเพลง "รักคุณเท่าฟ้า"

การบินไทยเริ่มใช้คำขวัญ "รักคุณเท่าฟ้า" ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2521 สำหรับโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และบริการใหม่ ภายใต้หัวข้อรณรงค์ชื่อเดียวกัน โดยขณะนั้น ตราสัญลักษณ์ของการบินไทย เพิ่งเปลี่ยนเป็นรูปดอกจำปี ดังเช่นปัจจุบัน[1] จนกระทั่งปี พ.ศ. 2528 วงดนตรีคาราบาว จัดทำบทเพลงมอบให้การบินไทย ชื่อเดียวกับคำขวัญ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ดังกล่าว[2]

เพลงดังกล่าว มีที่มาจาก การทัวร์คอนเสิร์ตของวงคาราบาว ร่วมกับเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งเดินทางด้วยสายการบินไทย จากท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปยังนครซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา โดยก่อนการเดินทาง วงคาราบาวแต่งเพลงนี้ขึ้น เพื่อตอบแทนแก่สายการบินไทย ดนตรีที่ใช้เป็นแบบฟังสบาย มีเนื้อหาและท่วงทำนอง ที่ใช้จินตนาการอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ไพบูลย์ ศุภวารี เป็นผู้จัดรายการวิทยุคนแรก ซึ่งนำเพลงนี้เผยแพร่สู่ผู้ฟัง และได้รับความนิยม ในเวลาไม่นานนัก[3] จึงทำให้ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 คาราบาวนำเพลงนี้ ลงในอัลบั้มรวมเพลงคาราบาว ของตัวเอง ทั้งหมดร่วมกันส่งเสริมให้คำขวัญ "รักคุณเท่าฟ้า" เป็นที่จดจำอย่างแพร่หลายเรื่อยมา

ทั้งนี้ต่อมา ยังมีศิลปินรายอื่น นำเพลงนี้ไปร้องลงในสตูดิโออัลบั้ม ได้แก่ ชัคกี้ ธัญญรัตน์ ในอัลบั้ม ศรัทธา[4], โคโค่แจ๊ซ, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร เป็นต้น อนึ่ง เพลงดังกล่าว ในฉบับของคาราบาว ยังนำมาใช้เป็นเพลงเปิดรายการ ใต้ฟ้าเมืองไทย สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ในระยะเวลาตอนละ 5 นาที ซึ่งเสนอฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2531-2539 โดยใช้ท่อนเพลงบรรเลงช่วงกลาง ก่อนจะข้ามไปยังท่อนแรกของช่วงที่สาม[ต้องการอ้างอิง]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้