ระเบียงนักดนตรี

ระเบียงนักดนตรี (อังกฤษ: Minstrels' gallery) คือระเบียงประเภทหนึ่งที่มักจะตั้งอยู่ในห้องโถงเอกของปราสาท, คฤหาสน์, วัง, พระราชวัง หรือ คริสต์ศาสนสถาน ที่ใช้เป็นที่นั่งหรือยืนของนักดนตรีผู้เล่นดนตรีให้ผู้ร่วมในงานในห้องโถงฟัง บางครั้งก็จะตั้งแอบๆ จากแขกข้างล่าง

“ระเบียงนักดนตรี” ที่รองรับโดยแคริอาทิดที่พระราชวังลูฟร์ในกรุงปารีส

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้