ระยะมุมจุดใกล้ศูนย์กลางที่สุด

ระยะมุมจุดใกล้จุดศูนย์กลางที่สุด (อังกฤษ: argument of periapsis) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของวงโคจร หมายถึงมุมระหว่างจุดปลายระยะทางวงโคจรกับโหนดขึ้น

ภาพแสดงระยะมุมจุดใกล้จุดศูนย์กลางที่สุด