ระยะฟัก

(เปลี่ยนทางจาก ระยะฟักตัว)

ระยะฟักคือช่วงเวลาระหว่างการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดโรค (เช่น เชื้อก่อโรค สารเคมี หรือรังสี เป็นต้น) กับการปรากฏอาการของโรค ในกรณีโรคติดเชื้อ ระยะฟักคือระยะเวลาที่เชื้อเพิ่มจำนวนจนถึงจุดที่จะทำให้เกิดอาการในผู้ป่วยได้

ตัวอย่าง

แก้

ระยะฟักมีความแตกต่างกันไปในแต่ละการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง แต่ละคน ดังนั้นจึงระบุได้เป็นช่วง หรือหากเป็นไปได้อาจระบุด้วยค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 10 และ 90 แม้จะทำไม่ได้ในทุกกรณีก็ตาม

Disease between and period
Cellulitis caused by Pasteurella multocida 0 1 days[1]
Chicken pox 14 16 days[2]
Cholera 0.5 4.5 days[3]
Erythema infectiosum (Fifth disease) 13 18 days[4]
Influenza 1 3 days[5]
Common cold 1 3 days[6]
Dengue fever 3 14 days[7]
Ebola 2 21 days[8]
Roseola 5 15 days[9]
HIV 2 3 weeks to months, or longer[10]
Infectious mononucleosis (glandular fever) 28 42 days[11]
Kuru disease 10.3 13.2 years (mean)[12]
Marburg 5 10 days[13]
Measles 9 12 days[14]
Mumps 14 18 days[15]
Norovirus 1 2 days[16]
Pertussis (whooping cough) 7 14 days[17]
Polio 7 14 days[18]
Rocky Mountain spotted fever 2 14 days[19]
Rubella (German measles) 14 21 days[20]
Scarlet fever 1 4 days[21]
SARS 1 10 days[22]
Smallpox 7 17 days[23]
Tetanus 7 21 days[24]

อ้างอิง

แก้
 1. Cellulitis, kidshealth.org. Accessed 2012-5-28.
 2. Chicken Pox, About.com. Accessed 2012-5-28.
 3. pubmed, Azman AS, Rudolph KE, Cummings DAT, Lessler J (2013) The incubation period of cholera: A systematic review. Journal of Infection 66:432–438.
 4. Fifth Disease or Erythema Infectiosum, Medscape Reference, emedicine.medscape.com. Accessed 2012-5-28.
 5. Seasonal Influenza (Flu), Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28.
 6. Common cold, The Mayo Clinic, mayoclinic.com. Accessed 2012-5-28.
 7. Gubler, Duane J., Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever เก็บถาวร 2010-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Clinical Microbiology Reviews, July 1998, 11(3):480-496, cmr.asm.org. Accessed 2012-5-28.
 8. Ebola Hemorrhagic Fever, Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28.
 9. Roseola Infantum, Medscape Reference, emedicine.medscape.com. Accessed 2012-5-28.
 10. Basic Information about HIV and AIDS, Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28. See also Kahn, J. O. and Walker, B. D., Acute Human Immunodeficiency Virus type 1 infection, New England Journal of Medicine, (1998) 331(1):33–39. doi:10.1056/NEJM199807023390107. PMID 9647878. Accessed 2012-5-28.
 11. Macnair, Trisha, Glandular fever, BBC, bbc.co.uk. Accessed 2012-5-28.
 12. Huillard d'Aignaux, JN, Cousens, SN, Maccario, J, Costagliola, D, Alpers, MP, Smith PG, and Alpérovitch, A, The incubation period of kuru, Epidemiology, 2002 July, 13(4):402-8, ncbi.nlm.nih.gov. PMID 12094094. Accessed 2012-5-28.
 13. Questions and Answers About Marburg Hemorrhagic Fever, Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28.
 14. Measles, American Osteopathic College of Dermatology, aocd.org. Accessed 2012-5-28.
 15. Mumps Disease, Questions & Answers เก็บถาวร 2007-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, vaccineinformation.org. Accessed 2012-5-28.
 16. Norovirus, Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28.
 17. Pertussis, GPnotebook, gpnotebook.co.uk. Accessed 2012-5-28.
 18. Polio, GPnotebook, gpnotebook.co.uk. Accessed 2012-5-28.
 19. Rocky Mountain Spotted Fever, About.com. Accessed 2012-5-28.
 20. Dermatologic Manifestations of Rubella, Medscape Reference, emedicine.medscape.com. Accessed 2012-5-28.
 21. Balentine, Jerry, DO; O'Connor, Robert E., MD, et al, Scarlet Fever in Emergency Medicine, Medscape Reference, emedicine.medscape.com. Accessed 2012-5-28.
 22. World Health Organization (WHO), Severe acute respiratory syndrome, www.who.int. Accessed 2012-5-28.
 23. Smallpox Disease Overview เก็บถาวร 2013-04-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Centers for Disease Control and Prevention, cdc.gov. Accessed 2012-5-28.
 24. Tetanus, Medscape Reference, emedicine.medscape.com. Accessed 2012-5-28.