ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นอร์ดิก

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นอร์ดิก (อังกฤษ: Nordic Mobile Telephone; ชื่อย่อ: NMT) คือ ระบบโทรศัพท์ในยุคของ 1 จี ซึ่งได้มีการคิดค้นและใช้งานในยุโรปเหนือ หรือบริเวณของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในประเทศกลุ่มนอร์ดิก โดยเริ่มใช้ความถี่ในย่าน 450 เมกะเฮิรตซ์