ระบบหมู่โลหิตเอบีโอ

(เปลี่ยนทางจาก ระบบเอบีโอ)

หมู่โลหิตเอบีโอ (อังกฤษ: ABO blood group system) ใช้ในการแสดงถึงการมีอยู่ของแอนติเจนเอ (A) และ บี (B) ว่ามีอยู่เพียงชนิดเดียว มีทั้งคู่ หรือไม่มีเลยบนเม็ดเลือดแดง[1] ในการถ่ายเลือดในมนุษย์นั้น ระบบหมู่เลือดเอบีโอเป็นีะบบหมู่เลือดที่สำคัญที่สุดในบรรดาการจัดหมวดหมู่ระบบเลือดทั้ง 38 ระบบที่มีการยอมรับในปัจจุบัน[2] การภ่ายเลือดที่เป็นคู่ไม่สมกัน (mismatch) ซึ่งถือได้ว่าเกิดขึ้นยากมากในการแพทย์แผนปัจจุบันอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาโต้กลับของร่างกาย ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ หรืออาจเกิดการต่อต้านอวัยวะใหม่ในการปลูกถ่ายอวัยวะ[3] แอนติบอดีแอนติเอ (anti-A) และแอนติบี (anti-B) ส่วนใหญ่แล้วเป็นแอนติบอดีชนิดไอจีเอ็ม (IgM)

แอนติเจนหมู่โลหิตเอบีโอปรากฏบนเม็ดเลือดแดง และแอนติบอดี IgM ปรากฏในซีรัม

อ้างอิง

แก้
  1. The Editors of Encyclopædia Britannica (2017-07-18). "ABO blood group system". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. สืบค้นเมื่อ 2017-10-26. {{cite web}}: |last= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
  2. Storry, J. R.; Castilho, L.; Chen, Q.; Daniels, G.; Denomme, G.; Flegel, W. A.; Gassner, C.; de Haas, M.; และคณะ (2016). "International society of blood transfusion working party on red cell immunogenetics and terminology: report of the Seoul and London meetings". ISBT Science Series. 11 (2): 118–122. doi:10.1111/voxs.12280. ISSN 1751-2816. PMC 5662010. PMID 29093749.
  3. Muramatsu M, Gonzalez HD, Cacciola R, Aikawa A, Yaqoob MM, Puliatti C (2014). "ABO incompatible renal transplants: Good or bad?". World Journal of Transplantation. 4 (1): 18–29. doi:10.5500/wjt.v4.i1.18. ISSN 2220-3230. PMC 3964193. PMID 24669364.