ระบบลีกฟุตบอลสเปน

ระบบลีกฟุตบอลสเปน หมายถึงระบบในวงการฟุตบอลสโมสรของประเทศสเปนอันประกอบไปด้วยการแข่งขันระหว่างสโมสรในระดับต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวโยงกันผ่านการเลื่อนชั้นและการตกชั้น ระบบลีกฟุตบอลของสเปนต่างจากระบบลีกของชาติส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป กล่าวคือ ระบบของสเปนอนุญาตให้ทีมสำรองเข้าไปแข่งขันในระบบการแข่งขันหลัก (ฟุตบอลอาชีพ) ได้ แต่ก็ยังไม่สามารถเล่นในระดับเดียวกันกับทีมชุดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงยังไม่เคยมีทีมสำรองใดเลยที่ผ่านเข้าไปเล่นในระดับสูงสุดของระบบ (ซึ่งก็คือปริเมราดิบิซิออน)

ฟุตบอลชาย

แก้

ปริเมราดิบิซิออน

แก้

ปริเมราดิบิซิออน (Primera División) หรือที่รู้จักกันนอกกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนในชื่อ ลาลิกา (La Liga) อยู่ในระดับสูงสุดของระบบลีกฟุตบอลสเปน มีสันนิบาตฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ (Liga Nacional de Fútbol Profesional) เป็นหน่วยงานจัดการแข่งขัน

เซกุนดาดิบิซิออน

แก้

เซกุนดาดิบิซิออน (Segunda División) อยู่ในระดับที่ 2 ของระบบลีกฟุตบอลสเปน มีสันนิบาตฟุตบอลอาชีพแห่งชาติเป็นหน่วยงานจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับปริเมราดิบิซิออน

เซกุนดาดิบิซิออน เบ

แก้

เซกุนดาดิบิซิออน เบ (Segunda División B) อยู่ในระดับที่ 3 ของระบบลีกฟุตบอลสเปน มีราชสหพันธ์ฟุตบอลสเปน (Real Federación Española de Fútbol) เป็นหน่วยงานจัดการแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นกับสันนิบาตฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ แต่สโมสรส่วนใหญ่ที่ลงแข่งขันก็ยังเป็นสโมสรอาชีพเช่นกัน

เตร์เซราดิบิซิออน

แก้

แม้จะมีชื่อเรียกว่า "ดิวิชันที่ 3" แต่ที่จริงแล้ว เตร์เซราดิบิซิออน (Tercera División) อยู่ในระดับที่ 4 ของระบบลีกโดยรวมทั้งประเทศ มีราชสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเป็นหน่วยงานจัดการแข่งขันร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลประจำแคว้นต่าง ๆ ในสเปน (รวมทั้งหมด 17 สหพันธ์)

ระดับรองลงไป

แก้

สหพันธ์ฟุตบอลประจำแคว้นและนครปกครองตนเองต่าง ๆ (รวมทั้งหมด 19 สหพันธ์) จะเป็นหน่วยงานจัดการแข่งขันระหว่างสโมสรในแคว้นหรือนครปกครองตนเองนั้น ๆ โดยไล่ตั้งแต่ระดับที่ 5 ลงไปจนถึงระดับที่ 9 ของระบบลีกโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ระบบลีกของแคว้นหรือนครปกครองตนเองแต่ละแห่งจะมีจำนวนระดับชั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และจำนวนสโมสร

ระบบลีก

แก้

ระดับ

ลีก/ดิวิชัน

1

ปริเมราดิบิซิออน
(ลาลิกา ซันตันเดร์)
20 สโมสร

↓↑ 3 สโมสร

2

เซกุนดาดิบิซิออน
(ลาลิกา อุน โดส เตรส)
22 สโมสร

↓↑ 4 สโมสร

3

เซกุนดาดิบิซิออน เบ กลุ่ม 1
20 สโมสร

เซกุนดาดิบิซิออน เบ กลุ่ม 2
20 สโมสร

เซกุนดาดิบิซิออน เบ กลุ่ม 3
20 สโมสร

เซกุนดาดิบิซิออน เบ กลุ่ม 4
20 สโมสร

↓↑ 18 สโมสร

4

เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 1 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 2 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 3 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 4 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 5 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 6 21 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 7 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 8 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 9 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 10 22 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 11 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 12 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 13 18 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 14 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 15 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 16 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 17 20 สโมสร
เตร์เซราดิบิซิออน กลุ่ม 18 20 สโมสร

5

การแข่งขันระหว่างสโมสรในแต่ละแคว้น/นครปกครองตนเอง ระดับที่ 1

6

การแข่งขันระหว่างสโมสรในแต่ละแคว้น ระดับที่ 2

7

การแข่งขันระหว่างสโมสรในแต่ละแคว้น ระดับที่ 3

8

การแข่งขันระหว่างสโมสรในแต่ละแคว้น ระดับที่ 4

9

การแข่งขันระหว่างสโมสรในแต่ละแคว้น ระดับที่ 5

อ้างอิง

แก้