ระบบประสาทนอกส่วนกลาง

(เปลี่ยนทางจาก ระบบประสาทส่วนปลาย)

ระบบประสาทนอกส่วนกลาง (อังกฤษ: peripheral nervous system: PNS) เป็นระบบประสาทที่แตกแขนงออกมาจากระบบประสาทกลาง ประกอบด้วย ประสาทสมอง (cranial nerve) ประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) ประสาทกาย (somatic nerve) และเซลล์แกงเกลียน (ganglion cell) โดยระบบประสาทรอบนอกนั้น สามารถแบ่งเป็นระบบประสาทกาย (somatic nervous system) และระบบประสาทอิสระ (autonomic nervous system)

ระบบประสาทรอบนอก (สีฟ้า)

หน้าที่ของระบบประสาทรอบนอก

แก้

ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างระบบประสาทกลางกับอวัยวะต่าง ๆ เช่น แขน ขา เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมได้ที่ ระบบประสาท)