ระบบดาว (星系) หมายถึงกลุ่มดวงดาวที่อยู่ใต้อิทธิพลสนามแรงโน้มถ่วงร่วมกัน