ระบบขนส่งผู้โดยสาร

ระบบขนส่งผู้โดยสาร (อังกฤษ: people mover) หรือ ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (อังกฤษ: automated people mover, APM) เป็นคำที่ใช้เรียกระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติที่มีขนาดเล็ก มักใช้เพื่อขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่จำกัด เช่น สนามบิน สวนสนุก หรือย่านใจกลางเมือง

ระบบขนส่งผู้โดยสารในนครโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น
รถไฟฟ้าสายสีทอง ประเทศไทย

รายชื่อระบบขนส่งผู้โดยสารแก้ไข

ประเทศไทยแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข